ពាក្យ​សម្ងាត់​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ភ្លាមៗ​តាម​ ABA​ Mobile​ កាន់តែ​សុវត្ថិភាព​

24/May/2021

secretword big amount kh 1

​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​តទៅ​ អ្នក​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​ខ្លួន​ជំនួស​លេខ​សម្ងាត់​ 4​ ខ្ទង់​សម្រាប់​បញ្ជាក់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ភ្លាមៗ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ នៅ​ពេល​ដែល​ផ្ញើ​ទឹកប្រាក់​ក្នុង​ចំនួន​លើស​កម្រិត​កំណត់​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់ ​ចំនួន​​
(​​ដុល្លារ​)
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ Ria >1,000
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ MoneyGram >1,000
​បាគង​ -​ ផ្ទេរ​ទៅ​ធនាគារ​ក្នុងស្រុក​ >2,500
ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ ABA​ ណាមួយ​ ​>5,000

កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ជា​ប្រចាំ​ ដូច្នេះ​សូម​តាមដាន​ពីមុខ​ងារ​ និង​ការ​ដំឡើង​សមត្ថភាព​ថ្មីៗ​!​

​ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ទាន់​មានកម្ម​វិធី​ ABA​ Mobile​ ទេ​ សូម​បើក​ ​គណនី​ធនាគារ​ដំបូង​​ របស់​អ្នកតា​មរយៈ​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ដោយ​គ្រាន់តែ​ដោ​ន​ឡូត​កម្មវិធី​នេះ​ឥឡូវនេះ​!​