បង់ពន្ធ

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ABA ឥឡូវនេះ មានសេវាទទួលការបង់ពន្ធជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅតាមសាខាទាំងអស់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេស។ សេវានេះនាំមកនូវភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ABA ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរបស់ពួកគេជូនរាជរដ្ឋាភិបាល។

ប្រភេទពន្ធ

ពន្ធសហគ្រាស1

ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ
(នឹងមានឆាប់ៗនេះ)

1 រួមមានពន្ធប្រចាំខែ (ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ពន្ធកាត់ទុក ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ អាករលើតម្លៃបន្ថែមជាដើម) និងពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ពន្ធប៉ាតង់ ជាដើម)

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

បង់នៅតាមបញ្ជរប្រមូលពន្ធ ក្នុងសាខាធនាគារ ABA ណាមួយ

បង់បែបឌីជីថលដោយផ្ទាល់ពីគណនី ABA របស់អ្នក

ទូទាត់បានដោយសុវត្ថិភាព និងចំណេញពេលវេលា

ឯកសារចាំបាច់នានាសម្រាប់ការបង់ពន្ធ

ពន្ធសហគ្រាស៖

 • ទម្រង់បង់ប្រាក់ពន្ធ P101 ឬទម្រង់អេឡិកត្រូនិក ឬទម្រង់លិខិតប្រកាសរំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ  ឬលិខិត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (ដីធ្លី ផ្ទះ អគារ ជាដើម)៖

 • ប័ណ្ណសម្គាល់ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប័ណ្ណសម្គាល់ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ សូមដាក់ជូននូវឯកសារ ដូចខាងក្រោម៖

 • ទម្រង់លិខិតប្រកាសពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (02 ច្បាប់)
 • បង្កាន់ដៃបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យឆ្នាំមុន។

ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ៖

 • ប័ណ្ណសម្គាល់ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះ

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប័ណ្ណសម្គាល់ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះទេ សូមដាក់ជូននូវឯកសារ ដូចខាងក្រោម៖

 1. ទម្រង់លិខិតប្រកាសពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ VT001​ (02 ច្បាប់)
 2. ប័ណ្ណចុះបញ្ជីរថយន្ត ឬពន្ធរថយន្ត (ច្បាប់ចម្លងដើមសម្រាប់ការចុះបញ្ជីលើកដំបូង)
 3. ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើតរបស់ម្ចាស់រថយន្ត (សម្រាប់ម្ចាស់ជារូបវន្តបុគ្គល) ឬវិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែម (សម្រាប់នីតិបុគ្គល)
 4. វិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ2 ចេញដោយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (ច្បាប់ចម្លងដើមសម្រាប់ការចុះបញ្ជីលើកដំបូង)។

2 អនុវត្តចំពោះរថយន្តធំ ឬរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ

ព័ត៌មានមានអត្ថប្រយោជន៍

 • សេវាប្រមូលពន្ធតាមបញ្ជរ មាននៅក្នុងសាខាធនាគារ ABA ទាំងអស់ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ 2:30 រសៀល ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ
 • សេវាប្រមូលពន្ធ មិនគិតថ្លៃសេវាទេ3
 • ទទួលការបង់ពន្ធជាប្រាក់រៀលតែប៉ុណ្ណោះ4។ ការបង់ពន្ធជាប្រាក់ដុល្លារ នឹងគិតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ ABA។

3 ការកែប្រែ ឬបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ឬការចេញឯកសារជាថ្មីនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវា តាមសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការប្រមូលប្រាក់ចំណូលពន្ធ។
4 ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបបើកគណនីប្រាក់រៀល។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ និងត្រូវការព័ត៌មាន ឬត្រូវការឲ្យយើងខ្ញុំជួយ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ 023 225 333 ឬអញ្ជើញមក សាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត និងជួបជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងជួយណែនាំអ្នកក្នុងដំណើរការបង់ពន្ធនេះ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader