កម្ចី SME

ស្នើសុំ

បង្កើនភាពរីកចម្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? ចង់ស្វែងរកហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ? កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់ធនាគារ ABA គឺជាប្រភពមួយយ៉ាងប្រសើរក្នុងការផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីពង្រីក និងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន70,000 - 1 លាន
280 លាន - 2 ប៊ីលាន
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន
 • គាំទ្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • ពង្រីកអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • បង្កើនសាខាអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន 
ជម្រើសក្នុងការសង
 • ប្រចាំខែ
 • ប្រចាំត្រីមាស
 • ប្រចាំឆមាស
 • ប្រចាំឆ្នាំ
 • អាចប្រែប្រួលបាន 
វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា
 • សាច់ប្រាក់
 • ប័ណ្ណធានា
 • អចលនទ្រព្យ 
ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន
 • កម្ចីរយៈពេលវែង
 • កម្ចីរយៈពេលខ្លី
 • ឥណទានបង្វិល ឬទឹកប្រាក់ជំពាក់ធនាគារ
 • ឥណទាននាំចូល ឬនាំចេញ
 • លិខិតធានា 
 • លក្ខខណ្ឌអាចខុសគ្នាពីករណីមួយទៅករណីមួយទៀត ហើយអតិថិជនម្នាក់ៗនឹងទទួលបានការណែនាំខុសៗគ្នា។
 • អាស្រ័យលើការអនុម័តពីធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំណួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល
 • វិធីទូទាត់សងមានភាពបត់បែន
 • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែន
 • ប្រភេទវត្ថុបញ្ចាំធានាអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន
 • ប្រភេទប្រាក់កម្ចីឥណទានដែលបានអនុម័តអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន

លក្ខណៈពេញសិទ្ធិ

ដើម្បីអនុវត្តជំនួញរបស់អ្នកត្រូវតែជួបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកដែលមានគណនីស្រាប់នៅធនាគារ ABA
 • ដំណើរការអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល 12 ខែ
 • មានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម
 • ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធក្រោយកាត់ពន្ធពីអាជីវកម្មក្នុងមួយគ្រា គួរមានយ៉ាងហោចណាស់ 120% នៃប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវទូទាត់សង (ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់)
 • អ្នកខ្ចីគួរមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរឹងដោយមានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ឬ ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្សេងដើម្បីដាក់បញ្ចាំធានាសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនេះ។
 • ទម្រង់ពាក្យសុំពេញលេញ
 • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន)
 • សេចក្តីសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ក្នុងករណីជានីតិបុគ្គល)
 • ឯកសារថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គល ឬសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្ម (អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី) ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយ (ត្រូវមានរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយសម្រាប់អតិថិជនថ្មីចំពោះកម្ចីក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ)
 • កិច្ចព្រមព្រៀង / កិច្ចសន្យាដែលគាំទ្រដល់ចំណូលអាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
 • ការបញ្ជាក់អំពីបំណុលណាមួយពីធនាគារផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន) 
 • របាយការណ៍ធនាគាររយៈពេល 6 ខែ (ប្រសិនបើមាន) 
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ឯកសារវត្ថុរំលស់ (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរឹង លិខិតធានាជាដើម)
 • របាយការណ៍វាយតម្លៃវត្ថុរំលស់ (ប្រសិនបើមាន)
 • វិក្កយបត្រសេវាសាធារណៈ (សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែ ចុងក្រោយ ប្រសិនបើមាន)

ខណៈដែលកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននានា រួមមានប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទាន និង ការបើកគណនីបញ្ញើជាមួយធនាគារ ABA ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក ត្រូវបានហាមឃាត់ទំនាក់ទំនងក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 1. ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ប្រើ​គណនី​អនាមិក​ និង​ ប្រើ​គណនី​ជា​ឈ្មោះ​ប្រឌិត​;
 2. ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មាន​តែ​ឈ្មោះ​(​គឺ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មិន​មានដំណើរ​ការ​ពិតប្រាកដ​);
 3. បុគ្គល​ ឬ​ អង្គភាព​ណាមួយ​ដែល​បាន​កត់សំគាល់​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​ UN​ EU​ និង​ OFAC​ និង​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​កំណត់​ដោយ​ គណៈ​គ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់​;
 4. អាជីវកម្ម​ ឬ​ អង្គភាព​មិន​ប្រក្រតី​ណាមួយ​ ដែល​មិន​បាន​ចុះបញ្ជី​ពន្ធ​ ឫ​មិន​បាន​បំពេញ​ឯកសារ​ចុះបញ្ជី​គ្រប់គ្រាន់​ (​ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ដូច​ជា​ អ្នក​ផ្តល់​ឥណទាន​ឯកជន​ អាជីវកម្ម​ផ្ទេរ​ប្រាក់​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​...)​ និង​ អាជីវកម្ម​ដែល​ផលិត​ឫ​ជូ​ញ​ដូរ​មិន​ប្រក្រតី​ ឫ​ ផលិតផល​ខុសច្បាប់​
 5. ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ គ្រឿង​សព្វាវុធ​ និង​ យុទ្ធភណ្ឌ​ ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​សេចក្តី​បន្ថែម​នៃ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​;
 6. ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ គ្រឿង​ភេសជ្ជៈ​ដែល​មាន​អាល់កុល​1;
 7. ​ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ថ្នាំជក់​2;
 8. ​ល្បែងស៊ីសង​ កាស៊ីណូ​ និង​ សហគ្រាស​នានា​ដែល​មាន​សកម្មភាព​ស្រ​ដៀង​គ្នា​;
 9. ជួញដូរ​សត្វព្រៃ​ ឬ​ ផលិតផល​សត្វព្រៃ​ និង​ ផលិតផល​ម​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិ​ស្តី​អំពី​ការ​ជួញដូរ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ ការ​ខូចខាត​អន្តរាយ​ ឬ​ ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវិត​សត្វព្រៃ​និង​រុក្ខជាតិ​(CITES);
 10. ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ពាក់​ព​ន្ធ័​នឹង​សម្ភារៈ​វិទ្យុសកម្ម​;
 11. ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្លូវដង្ហើម​;
 12. ជួញដូរ​ ឬ​ ទិញ​ឧ​បករ​ណ៏​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ និង​ ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម​កាប់​ព្រៃឈើ​3;
 13. ​ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ ឱសថ​នានា​ដែល​ជា​កម្មវត្ថុ​ ទប់ស្កាត់​និង​ហាមប្រាម​ជា​អន្តរជាតិ​ ដូច​ជា​ សារធាតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រទាប់​អូហ្សូន​ថយ​ចុះ​;
 14. ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ ឫ​ ថ្នាំ​សម្លាប់​ស្មៅ​ ដែល​ជា​កម្មវត្ថុ​ទប់ស្កាត់​ និង​ ហាមប្រាម​ជា​អន្តរជាតិ​;
 15. ផលិត​ ឬ​ ជួញដូរ​ ផលិតផល​ដែល​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​ ប៉ូ​លី​ក្ល​រី​ន​ ប៊ី​ភេ​នី​ល​ ដែល​ជា​ក្រុម​មាន​ផ្ទុក​សារជាតិ​គីមី​ពុល​កម្រិត​ខ្ពស់​ ភាគច្រើន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ ប្រព័ន្ធ​ចម្លង​ប្រេង​ ឌីសង់ទ័រ​ និង​ កុងតាក់​ភ្លើង​;​
 16. ការ​នេសាទ​ដែល​មាន​គ្មាន​និរន្តរភាព​ ដូច​ជា​ ការ​ប្រើ​សំណាញ់​ដែល​មាន​បណ្តោយ​ ២,៥​គ​.​ម​ឡើង​ទៅ​ហើយ​បង់​ចូល​ក្នុង​តំបន់​ អភិរក្ស​បរិស្ថាន​សមុទ្រ​;
 17. ផលិត​ ឬ​ សកម្មភាព​ហាមឃាត់​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ ឬ​ ក្នុង​ទម្រង់​ដែល​ទាញ​យក​ផលប្រយោជន៍​ ពី​ពលកម្ម​ដោយ​បង្ខំ​ ឬ​ ប៉ះពាល់​ដល់​កម្លាំង​ពលកម្ម​កុមារ​;
 18. រាល់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ទទួលផល​ចំណេញ​ខ្ពស់​ខុស​ពី​ធម្មតា​(Ponzy​ ឬ​ HYIP)​ ដូច​ជា​សេវាកម្ម​ Telex-free;
 19. ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​ដែន​ទៅ​លើ​សំណល់​ និង​ ផលិតផល​ពី​សំណល់​ លុះត្រាតែ​បាន​អនុលោម​តាម​អនុសញ្ញា​បា​សែ​ល​(Basel​ Convention)​ និង​ ស្ថិត​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នានា​;
 20. សកម្មភាព​បំផ្លាញ​និង​ទាញ​យក​ផល​ប្រ​យោ​ជ​ន៏​ពី​តំបន់​អភិរក្ស​ ដែល​ជា​តំបន់​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ទីជម្រក​ធម្មជាតិ​ (​សូម​មើល​គេហទំព័រ​ www.hcvnetwork.org);
 21. សកម្មភាព​អាសគ្រាម​ និង​/​ឬ​អំពើ​ពេស្យាចារ​;
 22. ការ​រើសអើង​ជាតិ​សាសន៍​ និង​/​ឬ​ក៏​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រ​ព​ន្ធ័​ផ្សព្វផ្សាយ​ប្រជាធិបតេយ្យ​។​
 23. ​ប្រតិបត្តិការ​ ឬ​ការ​សម្រួល​ដល់​ការ​ចរាចរ​ ទិញ​ លក់​ ទូទាត់​ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​រូបិយប័ណ្ណ​គ្រីប​តូ​ និង​ទំនិញ​អេ​ឡិ​ក​ត្រូ​និក​ស្រ​ដៀង​គ្នា​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​/​ទទួលស្គាល់​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ក្នុង​បរិបទ​ណា​ក៏​ដោយ​។​

1,​ 2​​​ ​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ទិញ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ឬ​ការ​លក់រាយ​ឬ​ការ​ចែកចាយ​លក់រាយ​ក្នុងស្រុក​។​ មើល​ឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម​៖

ហាមឃាត់​ អាច​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា
 • ផលិត​
 • ចែកចាយ
 • ជួញដូរ​បោះ​ដុំ​​
 • ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ (​ឧ​.​ ទិញ​ភេសជ្ជៈ​គ្រឿង​ស្រវឹង​សម្រាប់​ពិធី​មង្គលការ​ ឬ​ពិធី​ផ្សេងៗ​)
 • ភោជនីយដ្ឋាន
 • ហាង​លក់ទំនិញ​ច្រើន​ប្រភេទ​ (​ដូច​ជា​ផ្សារ​ទំនើប​ ឬ​ផ្សារ​លក់ទំនិញ​រត់ពន្ធ​ជាដើម​)

3 ​រួម​ទាំង​ប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម​កាប់​ព្រៃឈើ​ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ព្រៃ​សើម​ត្រូពិច​។​

របៀបដាក់ពាក្យសុំ

សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ ហើយជួបជាមួយប្រធានផ្នែកអតិថិជនដែលនឹងណែនាំលោកអ្នក អំពីដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 1 800 203 203 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader