សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

សន្សំសំចៃពេលវេលា និងប្រាក់កាសដោយការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ជូនបុគ្គលិករបស់អ្នកតាមរយៈសេវាបើកប្រាក់ បៀវត្សរ៍របស់ធនាគារ ABA។ ធនាគារ ABA ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្តន៏រួមបញ្ចូល ដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយ ថ្លៃចំណាយ លុបបំបាត់ការងារលើសន្លឹកក្រដាស និងបង្កើនសុវត្ថិភាព។ 

អ្នកគ្រាន់តែដាក់ជូនឯកសារទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បុគ្គលិករបស់អ្នក ឬទូទាត់ដោយផ្ទាល់នូវចំនួនទឹកប្រាក់នេះទៅកាន់ គណនីរបស់ពួកគាត់តាមរយៈសេវាធានាគារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។ អ្នកមិនចាំបាច់ដកសាច់ប្រាក់ពីគណនី ឬចេញមូលប្បទានបត្រទៀតឡើយ។ 

ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ យើងខ្ញុំនឹងចេញប័ណ្ណ ATM ដោយឥតគិតថ្លៃជូនបុគ្គលិករបស់អ្នកដើម្បីឲ្យ ពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ខ្លួនបានភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ តាមរយៈបណ្ដាញសេវា ATM របស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។ 

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសសេវានេះ?

  • ធ្វើឲ្យលំហូសាច់ប្រាក់របស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរឡើង និងធានាថាបុគ្គលិករបស់អ្នកទទួលបានការ ទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បានយ៉ាងរហ័ស និងទាន់ពេលវេលា។ 
  • សន្សំសំចៃពេលវេលា និងប្រាក់កាសដោយលុបបំបាត់ភាពចាំបាច់ក្នុងការកាន់ចំនួនសាច់ប្រាក់ច្រើន ឬការចេញមូលប្បទានបត្រនៅថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍។
  • រក្សាសុវត្ថិភាពមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ដោយសារអ្នកមិនចាំបាច់ដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រាក់ពីធនាគារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទៀតឡើយ។
  • តាមដានការចំណាយតាមរយៈសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ។

តើវាដំណើរការយ៉ាងណា?

ក្រោយពេលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាយ៉ាងសាមញ្ញ អ្នកអាចអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បានតាមវិធីពីរ យ៉ាង៖

  1. ផ្ញើឯកសារទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលបានអនុម័តជូនបុគ្គលិកទទួលប្រាក់របស់អ្នកនៅធនាគារ ABA ឬ
  2. ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីបុគ្គលិករបស់អ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលមួយគ្រប់ប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលការទូទាត់ត្រូវបានចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់។ ចំពោះ ហេតុផលឯកជន ព័ត៌មានអំពីសេវាធនាគារនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិឡើយ។ បុគ្គលិករបស់អ្នក ក៏អាចទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈសារជាអក្សរផងដែរ នៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍ ត្រូវបានផ្ទេរចូលក្នុងគណនីរបស់ពួកគាត់។ (សេវានេះតម្រូវឲ្យភ្ជាប់សេវាបម្រើអតិថិជនតាមអ៊ីនធឺណិត)។

របៀបសុំប្រើសេវា

ដើម្បីជាវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍នេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA របស់អ្នកដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង និងបំពេញទម្រង់ការចុះឈ្មោះ។ បន្ទាប់ពីដំណើការសេវានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយ អ្នកនឹងអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេវានេះបាន។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader