សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

សន្សំសំចៃពេលវេលា និងប្រាក់កាសដោយការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ជូនបុគ្គលិករបស់អ្នកតាមរយៈសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ធនាគារ ABA។ ធនាគារ ABA ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍រួមបញ្ចូល ដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយ លុបបំបាត់ការងារលើសន្លឹកក្រដាស និងបង្កើនសុវត្ថិភាព។

អ្នកគ្រាន់តែដាក់ជូនឯកសារទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បុគ្គលិករបស់អ្នក ឬទូទាត់ដោយផ្ទាល់នូវចំនួនទឹកប្រាក់នេះទៅកាន់ គណនីរបស់ពួកគាត់តាមរយៈ ធនាគារអនឡាញសម្រាប់អាជីវកម្ម របស់យើង។ អ្នកមិនចាំបាច់ដកសាច់ប្រាក់ពីគណនី ឬចេញមូលប្បទានបត្រទៀតឡើយ។

​ជា​ផ្នែក​នៃ​គម្រោង​បើកប្រាក់​បៀវត្ស​ យើងខ្ញុំ​ផ្ដល់​កាត​អេ​ធី​អឹ​ម​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​សម្រាប់​ការ​ចូល​ប្រើ​ទឹកប្រាក់​របស់​ពួក​គេ​គ្រប់ពេល​ 24/7​ តាម​បណ្តាញ​អេ​ធី​អឹ​ម​យើងខ្ញុំ​ ហើយ​បុគ្គលិក​របស់​អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ ​កម្ចី​ប្រាក់បៀវត្ស1​ បន្ថែម​លើ​ប្រាក់បៀវត្ស​ប្រចាំខែ​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ គ្រប់ពេល​ដែល​ត្រូវការ​។​

1​ និយោជក​ត្រូវ​ប្រើ​សេវា​បើកប្រាក់​បៀវត្ស​ ABA​ និង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ ដើម្បី​ផ្តល់​កម្ចី​ប្រាក់បៀវត្ស​ដល់​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​។​

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសសេវានេះ?

ជាមួយការជ្រើសរើសប្រើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ របស់ ABA អ្នកនឹងអាច៖

 • ធ្វើឲ្យលំហូសាច់ប្រាក់របស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរឡើង និងធានាថាបុគ្គលិករបស់អ្នកទទួលបានការ ទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បានយ៉ាងរហ័ស និងទាន់ពេលវេលា។
 • សន្សំសំចៃពេលវេលា និងប្រាក់កាសដោយលុបបំបាត់ភាពចាំបាច់ក្នុងការកាន់ចំនួនសាច់ប្រាក់ច្រើន ឬការចេញមូលប្បទានបត្រនៅថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍។
 • រក្សាសុវត្ថិភាពមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ដោយសារអ្នកមិនចាំបាច់ដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រាក់ពីធនាគារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទៀតឡើយ។
 • តាមដានការចំណាយតាមរយៈ ផ្លែតហ្វម ABA Business ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ជូន​បុគ្គលិក​របស់​អ្នក​ជាមួយ​កម្ចី​គ្មាន​ទ្រព្យ​តម្កល់​ ​កម្ចី​ប្រាក់បៀវត្ស​ ដែល​ពួក​គេ​អាច​ស្នើ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ភ្លាមៗ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ។​

តើវាដំណើរការយ៉ាងណា?

ក្រោយពេលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាយ៉ាងសាមញ្ញ អ្នកអាចអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បានតាមវិធីពីរ យ៉ាង៖

 • ផ្ញើឯកសារទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលបានអនុម័តជូនបុគ្គលិកទទួលប្រាក់របស់អ្នកនៅធនាគារ ABA ឬ
 • ប្រើប្រាស់ ផ្លែតហ្វម ABA Business សម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីបុគ្គលិករបស់អ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបានអុីមែលមួយគ្រប់ប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលការទូទាត់ត្រូវបានចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់។ ចំពោះ ហេតុផលឯកជន ព័ត៌មានអំពីសេវាធនាគារនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងអុីមែលស្វ័យប្រវត្តិឡើយ។ បុគ្គលិករបស់អ្នក ក៏អាចទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈសារជាអក្សរផងដែរ នៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍ ត្រូវបានផ្ទេរចូលក្នុងគណនីរបស់ពួកគាត់។ (សេវានេះតម្រូវឲ្យភ្ជាប់សេវាបម្រើអតិថិជនតាមអុីនធឺណិត)។

លក្ខខ័ណ្ឌនានា

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
សមតុល្យ​បន្ត​​អប្បបរមា0.00 ដុល្លារ0.00 រៀល
អត្រាការប្រាក់មិនមាន
លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់អាចដកប្រាក់បានមិនកំណត់មិនថាជាទម្រង់សាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ បានគ្រប់ពេលវេលា និងតាមចំនួនដែលចង់បាន។
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអាចបន្ថែមសាច់ប្រាក់បានមិនកំណត់មិនថាជាទម្រង់សាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ បានគ្រប់ពេលវេលា និងតាមចំនួនដែលចង់បាន។
​តម្លៃ​សេវា​បើកប្រាក់​បៀវត្សរ៍​តាម​បញ្ជរ​11.00 ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ4,000 រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
តម្លៃសេវាផ្សេងៗ
ម៉ាស៊ីន ATM2ឥតគិតថ្លៃ
ផ្លែតហ្វម ABA Businessឥតគិតថ្លៃ
តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ3ឥតគិតថ្លៃ
បញ្ជាក់ចំនួនសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនី10 ដុល្លារ ឬ 40000 រៀល/មួយច្បាប់
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • តាមសាខាធនាគារ ABA
 • តាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ Cash-In
 • ផ្លែតហ្វម ABA Business
 • តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 • តាមកាតទូទាត់

1 ​បើ​អ្នក​ប្រើ​សេវា​ ​ផ្លែតហ្វម ABA Business ធ្វើ​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ ​មិន​មាន​គិតថ្លៃ​សេវា​នោះ​ទេ​។​
2 ប្រសិនបើអតិថិជនមិនចង់ប្រើប្រាស់តែកាត ATM ធម្មតា អតិថិជនអាចធ្វើការស្នើសុំកាត Debit អន្តរជាតិបានដូចជា (តាត UPI កាត VISA ឬ Mastercard) ​បាន ជាមួយការបញ្ចុះសេវាប្រចាំឆ្នាំ​ 50%។
3 អាចប្រើបានចំពោះគណនីផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

របៀបសុំប្រើសេវា

ដើម្បីជាវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍នេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA របស់អ្នកដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង និងបំពេញទម្រង់ការចុះឈ្មោះ។ បន្ទាប់ពីដំណើការសេវានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយ អ្នកនឹងអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេវានេះបាន។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader