សញ្ញា​បណ្ណ​ ABA

ធនាគារ​ ABA​ បោះផ្សាយ​សញ្ញា​បណ្ណ​សាជីវកម្ម​ (​សញ្ញា​បណ្ណ​ ABA)​ ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សរុប​ចំនួន​ 84.821​ ពាន់​លាន​រៀល​ (​ប្រហែល​ 21​ លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​)​ ជាមួយនឹង​ការ​ផ្សាយ​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ 100,000​ រៀល​ ក្នុង​មួយ​ឯក​តា​សញ្ញា​បណ្ណ​សាជីវកម្ម​ និង​មាន​ឥណប្រតិទាន​រយៈពេល​ 3​ ឆ្នាំ​។​ អត្រា​គូ​ប៉ុង​គឺ​ 7.75%​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ជាមួយ​ការ​បង់​រៀង​រាល់​ឆមាស​។​ ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​នៃ​សញ្ញា​បណ្ណ​នេះ​ ផ្តល់​ជូន​ទាំង​វិនិយោគិន​ស្ថាប័ន​ និង​រូបវន្តបុគ្គល​។​

សូម​មើល​បញ្ជី​ឯកសារ​សំខាន់ៗ​ អំពី​ការ​ចេញផ្សាយ​សញ្ញា​បណ្ណ​ ABA​ នេះ​ខាងក្រោម​៖​

សេចក្តីប្រកាសសាជីវកម្ម ឆ្នាំ2021

សេចក្តីប្រកាសសាជីវកម្ម ឆ្នាំ2020