គណនីកាលកំណត់តាមទូរស័ព្ទ

គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​របស់​ធនាគារ​ ABA​ អាច​បើក​បាន​តាម​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុច​ត្រឹមតែ​ពីរ​បី​ចុច​ប៉ុណ្ណោះ​1

ជាមួយរយៈពេលសន្សំមានភាពបត់បែន ចាប់ពី 1 ដល់ 60 ខែ អ្នកអាចជ្រើសយក ការទទួលការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬ ការទទួលការប្រាក់សរុបតែម្ដងនៅចុងគ្រានៃគណនីកាលកំណត់របស់អ្នក។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិនមានកំណត់! សូមរីករាយជាមួយការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត សម្រាប់គណនីកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារ។

1 អតិថិជនត្រូវមានគណនីសន្សំ, គណនីចរន្ត, ឬគណនីចរន្ត PLUS យ៉ាងហោចណាស់មួយ មុនពេលបើកគណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​តាមទូរស័ព្ទ។​

គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ ដែល​បើក​ក្នុង​ ABA​ Mobile​ (​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​)

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ
1 ខែ 3.00%
2.25%
 N/A
2 ខែ 3.88%
3.13%
 N/A
3 ខែ 4.75%
4.00%
4.25%
4 ខែ 5.25%
4.50%
 N/A
5 ខែ 5.75%
5.00%
 N/A
6 ខែ 6.25%
5.50%
5.75%
7 ខែ 6.42%
5.67%
 N/A
8 ខែ 6.58%
5.83%
 N/A
9 ខែ 6.75%
6.00%
 N/A
10 ខែ 6.92%
6.17%
 N/A
11 ខែ 7.08%
6.33%
 N/A
12 ខែ 7.50%
7.25%
6.75%
24 ខែ 7.50% 6.75%
36 ខែ 7.50% 6.75%
48 ខែ 7.50% 6.75%
60 ខែ 7.50% 6.75%
រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ
1 ខែ 1.75%
1.25%
 N/A
2 ខែ 2.13%
1.63%
 N/A
3 ខែ 2.50%
2.00%
2.25%
4 ខែ 3.17%
2.42%
 N/A
5 ខែ 3.58%
2.83%
 N/A
6 ខែ 4.00%
3.25%
3.75%
7 ខែ 4.17%
3.42%
 N/A
8 ខែ 4.33%
3.58%
 N/A
9 ខែ 4.50%
3.75%
 N/A
10 ខែ 4.67%
3.92%
 N/A
11 ខែ 4.83%
4.08%
 N/A
12 ខែ 5.50%
4.25%
5.25%
18 ខែ 5.60%
4.30%
 N/A
24 ខែ 5.75%
4.35%
5.50%
30 ខែ 5.85%
4.40%
 N/A
36 ខែ 6.00%
4.45%
5.75%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា100 400,000
ការទូទាត់ការប្រាក់បទបែន
 • ទូទាត់ប្រចាំខែ ឬ
 • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ ឬ
 • ពេលបិទគណនី នៅចុងគ្រា
លក្ខខណ្ឌបន្តនៅចុងគ្រា
 • ប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ
 • ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់
 • បិទនៅកាលវសាន3
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
បញ្ជាក់សម្យតុលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី10ដុល្លារ/40,000រៀល/សន្លឹក
ត្រួតពិនិត្យបញ្ជីទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី10ដុល្លារ/40,000រៀល/សន្លឹក
ការដកប្រាក់4មិនអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ
វិធីចូលមើលគណនីABA Mobile តែប៉ុណ្ណោះ, វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើមានកំណត់ អាចទាញយកបានជា PDF
ការបិទគណនីតាមកម្មវិធី ABA Mobile

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

2 អត្រាការប្រាក់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
3 ពេលដល់កាលកំណត់ ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់នឹងត្រូវផ្ទេរចូលទៅក្នុងគណនីបង្គោល។
4 អត្រាការប្រាក់នៃបញ្ញើសន្សំនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ការដកមុនពេលកំណត់។

​អត់​ទាន់​មានកម្ម​វិធី​ ABA​ Mobile​ មែន​?

សូម​ចុច​រូប​ Store​ ខាងក្រោម​ ដើម្បី​ដោ​ន​ឡូត​យក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ពី​ Apple​ Store​ ឬ​ Google​ Play​ Store​ ឬ Huawei AppGallery ។​ បន្ទាប់​ពី​ដោ​ន​ឡូត​រួច​ហើយ​ គ្រាន់តែ​អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​ជា​ការ​ស្រេច​!

    

​ដើម្បី​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ សូម​អនុវត្ត​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ខាងក្រោម​៖

 • អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​
 • អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​មាន​គណនី​សន្សំ​មួយ​ ដូច​ជា​៖​ គណនី​បញ្ញើ​សន្សំ​​ គណនី​ចរន្ត​ ឬ​ គណនី​ចរន្ត​ “PLUS”​ ជា​មុន​សិន​ មុន​ពេល​ បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​។​
 • គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​អាច​បើក​បាន​មិន​ថា​អ្នកមាន​ទីលំនៅ​អចិន្ត្រៃយ៍​ និង​មិន​អចិន្ត្រៃយ៍​។
 • មិន​អាច​ប្រើ​គណនី​សន្សំ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ ធ្វើ​ជា​គណនី​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​បើក​គណនី​សន្សំ​មាន​កាលកំណត់​តាម​ទូរស័ព្ទ​នេះ​បាន​ទេ​។
 • អតិថិជន​អាច​បើក​គណនី​បាន​គ្រប់ពេលវេលា​ និង​គ្រប់​ទីកន្លែង​ពី​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​
 • ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​ខ្ពស់​ពីលើ​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​សម្រាប់​រយៈពេល​កំណត់​មួយ​ ដោយ​មិន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឡើង​ចុះ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ឡើយ​។​
 • មាន​ភាព​បត់បែន​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទាំង​ប្រាក់​ដើម​ និង​ការ​ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​តាម​រយៈ​ការ​កំណត់​បែបបទ​ទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ជា​ (i)​ ការ​បន្ត​ស្វ័យប្រវត្តិ​ចំពោះតែ​ប្រាក់​ដើម​ ឬ​ (ii)​ បន្ត​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទាំង​ប្រាក់​ដើម​ និង​ការ​ប្រាក់​។​

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader