តាតឥណទាន

ធនាគារ ABA ចេញប័ណ្ណឥណទាន VISA និង Mastercard អន្តរជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់ទូទាំង​ពិភព លោក។ ប័ណ្ណឥណទាន​ផ្តល់លទ្ធភាពដ៏មានសារសំខាន់ជូនលោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ដែល​មានក្នុង ឥណទានពីទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកមានក្នុងធនាគារ នៅពេលលោកអ្នក​ត្រូវការជាបន្ទាន់។ 

Mastercard
Standard/
Visa Classic
Visa
Business
Visa
Platinum
Visa
Platinum
Lite
ការចេញកាតថ្មីដំបូង/ផុតកំណត់ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង$15$30$300$30
ការចេញកាតថ្មីបន្ទាប់/ផុតកំណត់$10$30ឥតគិតថ្លៃ$20
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតបន្ទាប់ឥតគិតថ្លៃឥតគិតថ្លៃ$200ឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលផុតកំណត់ 4ឆ្នាំ1 5ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABAមិនគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ2
ការដកប្រាក់ក្នុងស្រុកតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត $5
ការទិញក្នុង/ក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABA ឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេង ឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង$0.5ឥតគិតថ្លៃ$0.5
ចេញលេខសំងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណនៅពេលទិញ/ដកប្រាក់
ក្រៅប្រទេស ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ
2%
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)$1,000$5,000$5,000$5,000
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)$1,000$5,000$13,000$5,000
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)5101010
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10202020
សិទ្ធចូលសំរាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ រឺសៀមរាប
មិនមានមិនមាន10ដង/ឆ្នាំមិនមាន

1 Mastercard Standard 4ឆ្នាំ, Visa Classic 5ឆ្នាំ។
2 សម្រាប់ការដក់ប្រាក់នៅតាម POS/ATM ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់ប្រើមុននឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីលក្ខខ័ន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

Mastercard
Standard/
Visa Classic
Visa Platinum
Lite/Visa
Business

Visa
Platinum

ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់មុន1.5%/ខែ
ការប្រាក់សំរាប់ការទិញ1.5%/ខែ1.5%/ខែ1.2%/ខែ
រយៈពេលដែលមិនគិតការប្រាក់រហូតដល់ 45ថ្ងៃ
ថ្លៃសេវាបង់យឺត5% យ៉ាងតិច នៃចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ (តិចបំផុត $10)
ការសងប្រចាំខែ អប្បបរមា20% យ៉ាងតិច នៃចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ (តិចបំផុត $50)

ព័ត៌មានពេញលេញអំពី ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃប័ណ្ណឥណទាន ថ្លៃឈ្នួល និងការគិតថ្លៃសេវា លោកអ្នកអាច​ទទួល​បានពីបុគ្គលិកជំនាញទំនាក់ទំនង។

គ្រប់កា​តរបស់​ ABA​ សុទ្ធតែ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពិសេសៗ​ទាំងនេះ

បើក​ជូន​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​ផលិត​កាត

គ្រប់កា​តរបស់​យើងខ្ញុំ​ បើក​ជូន​អ្នក​
ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​ផលិត​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក
មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់
ប្រាក់​កាស​របស់​ខ្លួន​

ការពារ​ប្រតិបត្តិការ​ក្លែងបន្លំ

លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ប្រាក់​វិញ​គ្រប់​ចំនួន​
សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ក្លែងបន្លំ​ ក្នុង​ករណីដែល​​
​ លោក​អ្នក​ប្រើ​គណនី​របស់​ខ្លួន​ដោយ​សុចរិត​ភាព

សុវត្ថិភាព​អន​ឡាញ

គ្រប់កា​តរបស់​យើងខ្ញុំ​ ត្រូវ​បានការ​ពារ
ដោយ​ស្រទាប់​សុវត្ថិភាព​បន្ថែម​ ដែល​ប្រើ
ពាក្យ​សម្ងាត់​ប្រើ​ម្ដង​(One-Time​ Password)
ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​

ផ្នែក​បម្រើ​អតិថិជន​ 24/7

ប្រសិនបើ​កាត​បាត់​ ឬ​ត្រូវ​គេ​លួច​​ ​
អ្នក​អាច​បិទ​កាត​នោះ​បាន​ភ្លាមៗ​ តាម
ABA​ Mobile​ ឬ​អាច​តេ​មក​យើងខ្ញុំ​បាន​គ្រប់ពេល​

សូមមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត បន្ទាប់មកជួបជាមួយប្រធានផ្នែក គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដែលនឹងណែនាំលោកអ្នក​អំពីដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬ​ទាក់ទង​មកកាន់ធ​នាគារយើងខ្ញុំ​តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ +855 23 225 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ 

ប័ណ្ណឥណទាន​ គឺជា​ឥណទាន​(​កម្ចី​)​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ម្ចាស់​ប័ណ្ណ​ដើម្បី​ឲ្យ​ម្ចាស់​ប័ណ្ណ​អាច​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​ និង​ដក​ប្រាក់​ពី​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​ ដោយ​ទូទាត់​សង​ទៅ​ធនាគារ​វិញ​យោង​ទៅ​តាម​របាយការណ៍​គណនី​ដែល​នឹង​ចេញ​ជូន​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​តាម​រយៈ​អ៊ីមែល​។​
  • ប័ណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ​:​ ម្ចាស់​ប័ណ្ណ​ប្រើប្រាស់​លុយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដែល​មាននៅ​ក្នុង​គណនី​ធនាគារ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​មិន​មានការ​ប្រាក់​,​ មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​សង​ត្រលប់​និង​គ្មាន​ការ​ផាកពិន័យ​ចំពោះ​ការ​សង​ត្រលប់​មក​វិញ​យឺត​ពេល​។​
  • ប័ណ្ណឥណទាន​:​ ម្ចាស់​ប័ណ្ណ​ប្រើប្រាស់​កម្រិត​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​ធនាគារ​ ហើយ​  តម្រូវ​ឲ្យ​សង​ត្រលប់​មក​វិញ​នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​ យោង​ទៅ​តាម​របាយការណ៍​គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​ប្រចាំខែ​។​
  • ជា​មធ្យោបាយ​ដែល​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​កាស​របស់​អ្នក​។​
  • អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ដក​ប្រាក់​ ទិញ​ទំនិញ​ក្នុង​ហាង​ ឬ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​កម្រិត​ទឹកប្រាក់​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​ធនាគារ​ ហើយ​ទូទាត់​សង​ត្រលប់​មក​វិញ​នៅ​ពេល​ក្រោយ​។​
  • មិន​គិតការ​ប្រាក់​ក្នុង​រយៈពេល​កំណត់​មួយ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ទិញ​ទំនិញ​។​
  • ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ពិសេស​ ពេល​ប្រើប្រាស់​គណនី​ផ្សេងៗ​របស់​អេ​ប៊ី​អេ​ ដូច​ជា​ Fixed​ Deposit,​ Saving​ ។​ល​។​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​។​
  • មិន​មាន​ថ្លៃ​សេវា​សម្រាប់​ប្រាក់​បុរេប្រទាន​ ដែល​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​តាម​រយៈ​ធនាគារ​ អេ​ប៊ី​អេ​ (​ការ​ដក​ប្រាក់​តាម​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​/​ប្រាក់​បុរេប្រទាន​)
  • ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
លោក​អ្នក​គ្រាន់តែ​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ធនាគារ​ អេ​ប៊ី​អេ​ ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត​ ហើយ​ជួប​ជាមួយ​បុគ្គលិក​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​/​បុគ្គលិក​ផ្នែក​បម្រើសេវា​អតិថិជន​ ដែល​ពួក​គាត់​នឹង​ណែនាំ​លោក​អ្នក​អំពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ ឬ​លោក​អ្នក​អាច​ទាក់ទង​មក​លេខ​ 023​ 225​ 333​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
គណនី​ឥណ​ពន្ធ​របស់​ អេ​ប៊ី​អេ​ ទាំងអស់​។​​ចំណាំ​:​ សម្រាប់​គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ដែល​បាន​បើក​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ App​ និង​គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​មិន​បន្ត​ស្វ័យប្រវត្តិ​ មិន​អាចយ​កមក​ធ្វើ​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​បាន​ឡើយ​។​
  • បាទ​/​ចាស​ អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​!
  • អ្នក​អាច​ប្រើ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​លោក​អ្នក​ដូច​ជា​ដីធ្លី​ អគារ​ ជាដើម​ ដើម្បី​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​សម្រាប់​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
សូម​អធ្យាស្រ័យ​ មិន​បាន​!​ បច្ចុប្បន្ន​យើងខ្ញុំ​ ផ្តល់​ជូន​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ដុល្លារ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​
  • អ្នក​ត្រូវ​ទូទាត់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ទឹកប្រាក់​អប្បបរមា​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ដល់ទី​ 15​ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​របាយការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
  • របាយការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ជូន​ទៅ​កាន់​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នៅ​រៀង​រាល់​ដើមខែ​បន្ទាប់​។​
  • ​ដើម្បី​ការពារ​កុំ​ឲ្យ​មានការ​ផាកពិន័យ​ចំពោះ​ការ​សង​ត្រលប់​មក​វិញ​យឺត​ ឬ​ខកខាន​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​សង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​សង​បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​របាយការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​ សូម​ទាក់ទង​មក​លេខ​ 098​ 203​ 222/098​ 203​ 333/098​ 203​ 111/098​ 203​ 555​ ឬ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​កាន់​ customerservice@ababank.com​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
  • ធនាគារ​ ABA​ ក៏​បាន​ផ្តល់​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​សង​ដ៏​ងាយស្រួល​បំផុត​មួយ​ដែល​ហៅ​ថា​ ការ​ទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ធនាគារ​ទូទាត់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​សង​របស់​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ពី​គណនី​ប័ណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ​ណាមួយ​របស់​លោក​អ្នក​ លើកលែង​គណនី​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​។​
  • ការ​ទូទាត់​អប្បបរមា​គឺជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ទាប​បំផុត​ដែល​អតិថិជន​ត្រូវ​ទូទាត់​សង​ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​ផាកពិន័យ​ចំពោះ​ការ​សង​ត្រលប់​មក​វិញ​យឺត​។​
  • ការ​ទូទាត់​អប្បបរមា​ =​ 20%​ នៃ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជំពាក់​សរុប​ ដែល​ជា​អប្បបរមា​ចំនួន​ 50USD​។​
  • ជា​គណនី​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​ដក​ប្រាក់​ សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ប្រភព​ទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដល់​គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​របស់​អ្នក​។​
  • ការ​ទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ នឹង​ត្រូវធ្វើ​ឡើង​នៅ​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ទី​15​ នៃ​ខែ​នីមួយៗ​។​
  • ការ​ទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ជា​ 2​ ជម្រើស​:
i. ការ​ទូទាត់​អប្បបរមា​:​ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​អប្បបរមា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
ii. ការ​ទូទាត់​សរុប​:​ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ដោយ​ផ្អែក​លើ​របាយការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
គណនី​ឥណ​ពន្ធ​របស់​ អេ​ប៊ី​អេ​ ទាំងអស់​លើកលែងតែ​គណនី​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​។​
  • ជា​រយៈពេល​ដែល​ការ​ប្រាក់​នៃ​ឥណទាន​ត្រូវ​បាន​លើកលែង​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ទិញ​។​
  • រយៈពេល​ដែល​ធនាគារ​ អេ​ប៊ី​អេ​ ផ្តល់​ជូន​ម្ចាស់​ប័ណ្ណឥណទាន​ដើម្បី​ទូទាត់​សង​ (15​ ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ទទួល​របាយការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​)​។​
ប្រតិបត្តិការ​ទិញ​មាន​ដូច​ជា​:
  • ទិញ​សំបុត្រ​យន្តហោះ​
  • ការ​ទូទាត់​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​ និង​ផ្សារ​ទំនើប​។​
  • កក់​សណ្ឋាគារ​ ...​ ល​។​
ប្រតិបត្តិការ​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​និង​ការ​ទិញ​មាន​ដូច​ជា​៖
  • ការ​ដក​ប្រាក់​តាម​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​
  • ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​គណនី​ អេ​ប៊ី​អេ​ ផ្សេង​ទៀត​
  • បញ្ចូល​លុយ​ទូរស័ព្ទ​តាម​រយៈ​ ABA​ I-Banking/ABA​ Mobile​ App
  • បង់ប្រាក់​តាម​រយៈ​ABA​ I-Banking/ABA​ Mobiel​ App
  • ការ​ផាកពិន័យ​ចំពោះ​ការ​សង​ត្រលប់​មក​វិញ​យឺត​
  • ការ​ប្រាក់​…….​ផ្សេងៗ​ទៀត​
  • មិន​មាន​បង់ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រភេទ​ប្រតិបត្តិការ​ទិញ​
  • ការ​ប្រាក់​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះតែ​ប្រភេទ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​ទិញ​
 អ្នក​អាច​ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ឧបករណ៍​អេ​ឡិ​ក​ត្រូ​និករ​បស់​ធនាគារ​អេ​ប៊ី​អេ​ដោយ​មិន​គិត​កម្រៃ​សេវា​នោះ​ទេ​។​
​ បាទ​/​ចាស​ គឺ​មាន​!​ ការ​ប្រាក់​ និង​កម្រៃ​សេវា​លើ​ការ​ទូទាត់​យឺត​ពេល​ នឹង​ត្រូវ​បាន​គិត​និង​កាត់​ពី​ក្នុង​គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​របស់​អ្នក​។​
បាទ​/​ចាស​ អ្នក​ប្ដូរ​បាន​សំគាល់​:​ អ្នក​អាច​អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​របស់​ធនាគារ​អេ​ប៊ី​អេ​ណាមួយ​ក៏​បាន​ ដើម្បី​បំពេញ​ទម្រង់​បែបបទ​ស្នើ​សុំ​។​
​បាទ​/​ចាស​ អ្នក​អាច​កែ​បាន​។​​សំគាល់​:​ អ្នក​អាច​អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​របស់​ធនាគារ​អេ​ប៊ី​អេ​ណាមួយ​ក៏​បាន​ ដើម្បី​បំពេញ​ទម្រង់​បែបបទ​ស្នើ​សុំ​។​
បាទ​/​ចាស​ គឺ​មាន​។​ កម្រៃ​សេវា​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ប័ណ្ណឥណទាន​គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​ប្រភេទ​ប័ណ្ណឥណទាន​របស់​លោក​អ្នក​។​
ទេ​ អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​ទេ​!​ គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ផ្លា​ស្ទិ​ក​ភ្ជាប់​ជាមួយ​គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
  • បាទ​/​ចាស​ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​បាន
  • អ្នក​គ្រាន់តែ​អញ្ជើញ​ទៅ​សាខា​ធនាគារ​អេ​ប៊ី​អេ​ណាមួយ​ក៏​បាន​ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ប័ណ្ណឥណទាន​រង​។​
  • មាន​តែ​ម្ចាស់​គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​អាច​ស្នើ​សុំ​ប័ណ្ណឥណទាន​រង​បាន​។​
  • អ្នក​ត្រូវ​អញ្ជើញ​ទៅ​សាខា​ធនាគារ​អេ​ប៊ី​អេ​ណាមួយ​ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ប័ណ្ណ​បន្ត​ក្នុង​រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ផុតកំណត់​។​
  • ប្រសិនបើ​ប័ណ្ណ​បាន​ផុតកំណត់​ ហើយ​មិន​មានការ​ស្នើ​សុំ​ប័ណ្ណ​បន្ត​ក្នុង​រយៈពេល​១​ខែ​ ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​ ពី​ម្ចាស់​ប័ណ្ណឥណទាន​ នោះ​កម្រិត​ប័ណ្ណឥណទាន​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ ដោយ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​គោលការណ៍​ប័ណ្ណឥណទាន​។​
ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ទទួល​បាន​របាយការណ៍​គណនី​ប័ណ្ណឥណទាន​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​ នៃ​ខែ​នីមួយៗ​ទេ​សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​ធនាគារ​អេ​ប៊ី​អេ​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​ 098​ 203​ 222/​ 098​ 203​ 333/098​ 203​ 111/​ 098​ 203​ 555​ ឬ​ customerservice@ababank.com.

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader