សេវាទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR

លែងពិបាកកាន់ក្រដាសប្រាក់តាមខ្លួនច្រើន ពេលទៅលេងនៅថៃដូចមុនទៀតហើយ – សូមណែនាំការស្គែនទូទាត់ជាមួយកូដ Thai QR តាមរយៈបាគង នៅក្នុងអេប ABA Mobile! ​ជាមួយមុខងារ ស្គែន Thai QR លោក​អ្នកអាចទទួលបានដំណើរកម្សាន្ដកាន់តែរីករាយ ហើយធ្វើការទូទាត់ដោយឥតគិតថ្លៃពីគណនី ABA ប្រាក់រៀល របស់លោកអ្នក។

តើអ្វីទៅជា Thai QR?

វា​គឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់កូដ QR ស្ដង់ដារមួយរបស់ប្រទេសថៃ​ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ABA Mobile ស្គែនបង់ប្រាក់នៅតាមបណ្ដាហាងលក់ដូរ (ប្រភេទអាជីវកម្ម) ជាង 7 លានកន្លែង នៅទូទាំងប្រទេសថៃ ជាមួយ Thai QR ដែលមានរូបសញ្ញា 'Prompt Pay' របស់ធនាគារដូចខាងក្រោម៖

 • ធនាគារ Bangkok
 • ធនាគារ Ayudhya
 • ធនាគារ Kasikornbank (KBank)
 • ធនាគារ Krungthai
 • ធនាគារពាណិជ្ជ Siam Commercial (SCB)

របៀបទូទាត់ជាមួយ Thai QR តាម ABA Mobile

អតិថិជន ABA Mobile1 ត្រូវតែមានគណនីរៀល ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ជាមួយកូដ Thai QR។ គណនីប្រាក់រៀល អាចបើកបានយ៉ាងងាយស្រួល និងឥតគិតថ្លៃពីអេបផ្ទាល់ ដោយចាយពេលមិនដល់មួយនាទី។ ពេលបើករួច អ្នកអាចប្រើគណនីនោះដើម្បីទូទាត់ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗបានភ្លាមៗ។

ដើម្បីប្រើ ABA Mobile ទូទាត់ជាមួយ Thai QR ពេលនៅប្រទេសថៃ

 • បើកមុខងារ ABA ស្គែន នៅលើអេប ABA Mobile
 • ស្គែន Thai QR/PromptPay2 QR មានឡូហ្គោ PromptPay ដែលអ្នកលក់ដាក់បង្ហាញ
 • ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់3 និងបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការជាមួយ​កូដ PIN ​ABA Mobile របស់អ្នក។

1 អ្នកប្រើគណនីរហ័ស ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់ខ្លួននៅបញ្ជរសាខាជាមុនសិន ដើម្បីអាចប្រើ ABA Mobile ស្គែន Thai QR/ QR ដែលមានឡូហ្គោ PromptPay សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់នៅប្រទេសថៃ។ សូមអញ្ជើញទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់លោកអ្នកនៅសាខា ABA ណាមួយ ដោយយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរច្បាប់ដើមទៅជាមួយផង។
2 ការស្គែនទូទាត់នៅថៃតាម ABA Mobile ដំណើរការតែជាមួយ Thai QR ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះ។ Thai QR ប្រភេទបុគ្គល ឬង្កើតឡើងសម្រាប់បុគ្គល អាចនឹងមិនដំណើរការសម្រាប់សេវាកម្មនេះឡើយ។
3 កម្រិតប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ Thai QR/ QR ដែលមានឡូហ្គោ PromptPay គឺ 10 លានរៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ។

រុករកទីផ្សារដ៏រស់រវើករបស់ប្រទេសថៃ ដោយមានទំនុកចិត្តថា កម្មវិធី ABA Mobile របស់អ្នក និង Thai QR/PromptPay QR អាចរ៉ាប់រងលើការ​តម្រូវការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នក!

ចុច​រូប​សញ្ញា​ខាងក្រោម​ ដើម្បី​ដោ​ន​ឡូត​ កម្មវិធីដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ហើយរីករាយជាមួយសេវាធនាគារទំនើបនៅលើ ABA Mobile ។​

    

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់គណនី ABA អ្នកអាចបើកភ្លាមៗនៅក្នុង ABA Mobile តាមរយៈមុខងារ គណនីរហ័ស (តម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ)​ ឬអញ្ជើញទៅសាខា ABA ណាមួយ ដើម្បីបើកគណនី។ ក្នុងករណីមានចម្ងល់ ឬសំណួរផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ 1 800 203 203 (ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការហៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា)។

វាគឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់កូដ QR ស្ដង់ដារមួយរបស់ប្រទេសថៃ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ABA Mobile ស្គែនបង់ប្រាក់នៅតាមបណ្ដាហាងលក់ដូរ (ប្រភេទអាជីវកម្ម) ជាង 7 លានកន្លែង ដែលមានរូបសញ្ញា 'PromptPay' នៅទូទាំងប្រទេសថៃ។
បាទ/ចាស អាចប្រើប្រាស់បាន ឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិត។
អ្នកអាចស្វែងរកអាជីវករ Thai “PromptPay” ដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតនៅទូទាំងប្រទេសថៃ។ សូមមើលឡូហ្គោ QR PromptPay ខាងក្រោម៖

 • សម្រាប់អតិថិជនដែលមានគណនីគោល ជារូបិយប័ណ្ណរៀល៖
  • បើកកម្មវិធី ABA Mobile
  • ស្គែនលើកូដ QR របស់ពាណិជ្ជករ ដែលមានឡូហ្គោ “Prompt Pay”។
  • ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ (QR ថេរ) / មិនចាំបាច់វាយបញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់ (QR ចរន្ដ)។
  • អតិថិជននឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកាត់ចេញពីគណនីប្រាក់រៀល ផ្អែកលើទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនទូទាត់ជាលុយបាត។
  • ចុច “បង់ឥឡូវ”
  • បញ្ជាក់ចំនួនលេខ PIN 4 ខ្ទង់
  • ទូទាត់ជោគជ័យ
 • សម្រាប់អតិថិជនដែលមានគណនីគោល មិនមែនជារូបិយប័ណ្ណរៀល៖
  • បើកកម្មវិធី ABA Mobile
  • ស្គែនលើកូដ QR របស់ពាណិជ្ជករ ដែលមានឡូហ្គោ “Prompt Pay”។
  • ជ្រើសរើសគណនី ពីបញ្ជីគណនី (គណនីរៀលប៉ុណ្ណោះ)។
  • ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ (QR ថេរ) / មិនចាំបាច់វាយបញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់ (QR ចរន្ដ)។
  • អតិថិជននឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកាត់ចេញពីគណនីប្រាក់រៀល ផ្អែកលើទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនទូទាត់ជាលុយបាត។
  • ចុច “បង់ឥឡូវ”
  • បញ្ជាក់ចំនួនលេខ PIN 4 ខ្ទង់
  • ទូទាត់ជោគជ័យ
 • សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមានគណនីរៀល នៅក្នុងបញ្ជីគណនី៖
  • អតិថិជនអាចបង្កើតគណនីសន្សំជារូបិយប័ណ្ណរៀលដោយខ្លួនឯង។
  • បន្ទាប់ពីអតិថិជនបង្កើតគណនីរៀលដោយជោគជ័យរួច សូមដំណើរការការទូទាត់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនៅចំណុចទី 2។
* សេវាទូទាត់នេះ អនុវត្តចំពោះអតិថិជន ABA ដែលបានឆ្លងកាត់នីតិវិធី ស្គាល់អតិថិជន (KYC) ដោយឡែក ម្ចាស់គណនីរហ័សមិនអាចប្រើប្រាស់សេវានេះបានទេ។ (ម្ចាស់គណនីរហ័ស ABA នឹងទទួលបានសារ “ QR មិនត្រឹមត្រូវ” នៅពេលពួកគេទូទាត់ជាមួយ Thai QR)។
អ្នកគ្រាន់តែបើកអេបម្ដងទៀត ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ដើម្បីពិនិត្យថាតើការទូទាត់របស់អ្នកបានជោគជ័យឬនៅ — តម្រូវឲ្យបើកអ៊ីនធឺណិត។
ប្រសិនបើការទូទាត់មិនទាន់បានជោគជ័យ អ្នកអាចព្យាយាមទូទាត់ម្ដងទៀត។ ហើយបើនៅតែមានបញ្ហា សូមទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ឆាតតាម Facebook Messenger, ឆាតតាមអនឡាញ ឬទាក់ទងមកលេខប្រចាំការរបស់យើង 1800 203 203 / 098 203 203 / 098 203 333 ដែលរង់ចាំបម្រើសេវា 24 ម៉ោង លើ24ម៉ោង។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ឆាតតាម Facebook Messenger, ឆាតតាមអនឡាញ ឬទាក់ទងមកលេខប្រចាំការរបស់យើង 1800 203 203 / 098 203 203 / 098 203 333។ នៅពេលទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ សូមផ្ញើព័ត៌មានប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំ ដោះស្រាយជូន។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ សូមពិនិត្យតារាងលក្ខខណ្ឌ និងកម្រិតប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោម៖
ប្រភេទគណនីអត្រាប្ដូររូបិយប័ណ្ណក្នុង
មួយប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការ កម្រិតប្រតិបត្តិការក្នុងមួយ
លើក/ប្រចាំថ្ងៃ
ចំនួនដងនៃប្រតិបត្តិការ
គណនី ABA ពេញលេញ (Full KYC)1%ឥតគិតថ្លៃ10 លានរៀល ឬ 82,000.00 បាតមិនកំណត់

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader