សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress

ABA​ និង​ UnionPay​​ នាំ​យក​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress​ ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ សុវត្ថិភាព​ ងាយស្រួល​ និង​រហ័ស​ ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នកកាន់កា​ត​ ABA​ UnionPay ធ្វើការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ជាមួយ​កាត​ UnionPay1​ ដទៃ​ទៀត​ តាម​រយៈ​ ABA​ Mobile​ ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង​2​។​

1​ សម្រាប់​កាត​ UnionPay​ ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​នានា​នៅ​កម្ពុជា​,​ ចិន​,​ ហុងកុង​,​ និង​ម៉ា​កាវ​។​
2​ UnionPay​ International​ តម្រូវ​ឲ្យ​ធនាគារ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​គណនី​របស់​អ្នក​ទទួល​ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង​ ឬ​ក្នុង​រយៈពេល​ 12​ ម៉ោង​ នៃ​ការ​ផ្ញើ​ប្រតិបត្តិការ​។​ ទឹកប្រាក់​ផ្ទេរ​ចូល​គណនី​ជាក់ស្ដែង​ អាស្រ័យ​លើ​ម៉ោង​បម្រើសេវា​ធនាគារ​ ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ច្បាប់​តម្រូវ​។​

​ហេតុ​អ្វី​ត្រូវ​ប្រើ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress?

UnionPay​ MoneyExpress​ ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ប្រទេស​ ដែល​ទូទាត់​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ជា​មុន​ ហើយ​ផ្ទេរ​ ប្រាក់​ចូល​គណនី​ UnionPay​ របស់​អ្នក​ទទួល​ជា​ RMB​។​ ​ សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress​ គឺ​៖

 • ​ជា​ដំណោះស្រាយ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​ ងាយស្រួល​ និង​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់
 • ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​ រួម​ទាំង​មិន​គិត​សេវា​ប្ដូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ RMB
 • ​ទូទាត់​ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង​ ឬ​ក្នុង​រយៈពេល​ 12​ ម៉ោង​ នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ញើ​ និង
 • ​​ងាយស្រួល​ គ្រាន់តែ​មាន​លេខ​កាត​ UnionPay​ 16​ ខ្ទង់​ និង​ឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​ថ្លៃ​សេវា​ និង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កំណត់​

​ប្រភេទ​​ផ្ទេរ​​ទឹកប្រាក់​ (​ដុល្លារ​)ថ្លៃសេវា​ (​ដុល្លារ​)​
ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុងស្រុក
ទៅ​កាន់​កាត​ UnionPay​ នៅ​កម្ពុជា​
10.00 – 50.001.5
50.01 – 100.002
100.01 – 500.003
500.01 – 1,000.004
1,000.01 – 2,000.006
2,000.01 – 2,500.007
ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្ដរជាតិ​ទៅ​កាន់​កាត​ UnionPay
ដែល​ចេញ​ ដោយ​ធនាគារ​នា​ន​ នៅ​ចិន​ ហុងកុង​ និង​ម៉ា​កាវ
10.00 – 500.005
500.01 – 1,000.0010
1,000.01 – 1,500.0015
1,500.01 – 2,000.0020
2,000.01 – 2,500.0025

ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កំណត់​

​កំណត់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ10 - 2,500 ដុល្លារ
​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​2,500 ដុល្លារ និង​រហូត​ដល់​ 10​ ប្រតិបត្តិការ​
​ប្រចាំខែ10,000 ដុល្លារ និង​រហូត​ដល់​ 20​ ប្រតិបត្តិការ

​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​

 • សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress​ មាន​តែ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ​ សម្រាប់​អតិថិជន​ ABA​ ហើយ​មិន​មាន​សម្រាប់​ ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​រវាង​កាត​ ABA​ UnionPay​ ដូច​គ្នា​ទេ​។​
 • ​ការ​ប្តូរ​ប្រាក់​អាស្រ័យ​លើ​អា​ត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ UnionPay ជាក់ស្ដែង​នៅ​ពេល​ផ្ទេរ​។​

​របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​កាត​ ABA​ UnionPay​ តាម​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress

 1. បើក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile
 2. ចុច​លើ​ប៊ូ​តុង​ ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ហើយ​ជ្រើសរើស​ ផ្ទេរ​ទៅ​កាត​
 3. ​ជ្រើសរើស​ សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress1​ ហើយ​ជ្រើសរើស​កាត​ UnionPay​ ដែល​អ្នក​ចង់​ ផ្ញើ​ចេញ​
 4. ​បញ្ចូល​លេខ​កាត​ UnionPay​ 16​ ខ្ទង់​2​ និង​ឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​,​ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​2​ និង​គោលបំណង​
 5. ​យល់ព្រម​តាម​ ខ​ និង​លក្ខខណ្ឌ​ ហើយ​ចុច​ ផ្ទេរ
 6. ពិនិត្យ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ ហើយ​បញ្ជាក់​ជាមួយ​លេខ​កូដ​ PIN​ 4​ ខ្ទង់​ កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ របស់​អ្នក​។​

1 ​ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​មាន​កាត​ ABA​ UnionPay​ អ្នក​អាច​បើក​បាន​នៅ​តាម​សាខា​ ABA​ ណាមួយ​។​
2 ​ថ្លៃ​សេវា​ជា​ដុល្លារ​នឹង​បង្ហាញ​បន្ទាប់​ពី​ចំនួន​ប្រាក់​ផ្ទេរ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​។​

​របៀប​ទទួល​ប្រាក់​ពី​កាត​ ABA​ UnionPay​ ជាមួយ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress

​ដើម្បី​ទទួល​ប្រាក់​តាម​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ MoneyExpress​ អតិថិជន​ ABA​ ត្រូវ​ផ្ដល់​ឈ្មោះ​ និង​លេខ​កាត​ 16​ ខ្ទង់​ ទៅ​អ្នក​ផ្ញើ​។

​​អតិថិជន​ ABA​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ជូនដំណឹង​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ នៅ​ពេល​ដែល​ប្រាក់​បាន​ចូល​គណនី​ធនាគារ​របស់​ពួក​គេ​ ដែល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កាត​។​

​ពេញចិត្ត​មុខងារ​នេះ​?

​ដោ​ន​ឡូត​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ថ្ងៃនេះ​ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ប្រើ​មុខងារ​ UnionPay​ MoneyExpress​ និង​មុខងារ​មាន​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​!​

    

​មិន​ទាន់​មាន​កាត​ ABA​ UnionPay?

​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​មាន​កាត​ UnionPay​ ដើម្បី​រីករាយ​ទទួល​បាន​មុខងារ​នេះ​ ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ទាន់​មាន​កាត​ABA​ UnionPay​ ទេ​ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ក្នុង​ ABA​ Mobile​ ហើយ​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ក្រុមការងារ​ដឹក​កាត​ជូន​អ្នក​ (​សម្រាប់​ទីតាំង​នៅ​ភ្នំពេញ​ តា​ខ្មៅ​ កៀនស្វាយ​ និង​អង្គស្នួល​)​ ឬ​មក​យក​ផ្ទាល់​នៅ​សាខា​ ABA​ ជិត​អ្នក​ បំផុត​។​ អ្នក​ក៏​អាច​បើក​កាត​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​ ម៉ាស៊ីន​បើក​កាត​​ ក្នុង​រយៈពេល​មិន​ដល់​ពីរ​នាទី​។​

​ទំនាក់ទំនង​មក​យើងខ្ញុំ​ភ្លាមៗ​ដោយ​មិនបាច់​បិទ​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ គ្រាន់តែ​ចុច​ប៊ូ​តុង​ ទាក់ទង​យើងខ្ញុំ​ នៅ​លើ​អេ​ក្រង់​ដើម​របស់​កម្មវិធី​។​ បន្ថែម​លើ​នេះ​ អ្នក​អាច​ឆាត​ជាមួយ​យើងខ្ញុំ​ តាម​ Facebook​ Messenger​ នៅ​លើ​វិ​ប​សាយ​ ឬ​ទំនាក់ទំនង​តាម​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​ប្រចាំការ​ 24/7​ តាម​លេខ​ 098​ 203​ 203​។​

​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ Money​ Express​ ជា​បណ្តាញ​ទូទាត់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ UnionPay​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ពី​បុគ្គល​ម្នាក់​ទៅ​បុគ្គល​ម្នាក់​ (P2P)​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ UPI​ ធ្វើការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុងស្រុក​ និង​អន្ដរជាតិ​ពី​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ទៅ​កាត​ UnionPay​ ដទៃ​ទៀត​ ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​នានា​នៅ​កម្ពុជា​ ចិន​ ហុងកុង​ និង​ម៉ា​កាវ​។​
​អ្នក​អាច​ផ្ញើ​ប្រាក់​ភ្លាមៗ​ទៅ​កាន់​កាត​ UnionPay​ ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​នានា​នៅ​កម្ពុជា​ (​លើកលែងតែ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​កាត​ ABA​ UnionPay)​។​
​អ្នក​ត្រូវ​សុំ​លេខ​កាត​ 16​ ខ្ទង់​ និង​ឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​ ដែល​អ្នក​អាច​រកបាន​នៅ​លើ​កាត​ UnionPay របស់​អ្នក​ទទួល​។​
​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កំណត់​អតិបរមា​សម្រាប់​មួយ​ប្រតិបត្តិការ​មិន​ត្រូវ​លើស​ពី​ 2,500​ ដុល្លារ​ ហើយ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​មិន​ត្រូវ​លើស​ពី​ 2,500​ ដុល្លារ​ និង​ប្រចាំខែ​ 10,000​ ដុល្លារ​ ឬ​ 10​ ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ និង​ 20​ ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​មួយ​ខែ​។​
​ក្នុង​ករណី​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ច្រឡំ​ ត្រូវ​ជូនដំណឹង​ដល់​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ភ្លាមៗ​តាម​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ 098​ 203​ 203​។​ ដើម្បី​បង្ការ​ការ​ផ្ទេរ​ច្រឡំ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ឈ្មោះ​ និង​លេខ​កាត​របស់​អ្នក​ទទួល​ជា​និច្ច​មុន​ពេល​បញ្ជាក់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​។​
​វា​ជា​បណ្តាញ​ទូទាត់​ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អតិថិជន​ ABA​ ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដល់​អ្នក​ទទួល​ក្នុង​រយៈពេល​ 12​ ម៉ោង​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ញើ​។​ ប្រាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​គណនី​អ្នក​ទទួល​ជាក់ស្ដែង​ អាស្រ័យ​លើ​ម៉ោង​បម្រើសេវា​ធនាគារ​ ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ច្បាប់​តម្រូវ​។​
​មិន​គិតថ្លៃ​សេវា​ទេ​។​ មិន​មានការ​គិតថ្លៃ​សេវា​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ទេ​។​
​ទេ​ អ្នក​មិន​អាច​បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រតិបត្តិការ​នោះ​បាន​បញ្ជូន​រួចរាល់​ឡើយ​។​ ដូច្នេះ​ សូម​ប្រាកដ​ថា​ ព័ត៌មាន​ប្រតិបត្តិការ​ពិតជា​ត្រឹមត្រូវ​មុន​ពេល​អ្នក​បន្ត​ដំណើរការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​
​បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ​រួច​ អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ផ្នែក​ ABA​ សារ​ជូនដំណឹង​ ក្នុង​ ABA​ Mobile​ នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​បង្កក​លើ​គណនី​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​។​
​ប្រាកដជា​អាច​។​ រាល់​ប្រតិបត្តិការ​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​គិតថ្លៃ​សេវា​ថ្មី​។​ សូម​ពិនិត្យ​ចំនួន​កំណត់​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ និង​តារាង​ថ្លៃ​សេវា​ខាងលើ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
​មិន​មានការ​ប្ដូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ RMB​ ឡើយ​ ព្រោះ​សេវាកម្ម​នេះ​ទូទាត់​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ជា​មុន​ ហើយ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចូល​គណនី​ UnionPay​ របស់​អ្នក​ទទួល​ជា​ RMB​។​ 
​អ្នក​គ្រាន់តែ​បើក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ឡើង​វិញ​ ហើយ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រវត្តិ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឲ្យ​ដឹង​ថា​តើ​បាន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ ឬ​អត់​ (​ត្រូវការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​)​។​ ក្នុង​ករណី​មាន​បញ្ហា​ណាមួយ​ សូម​ទាក់ទង​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន​ 24/7​ តាម​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ 098​ 203​ 203​ ដើម្បី​ក្រុមការងារ​ជួយ​សម្របសម្រួល​។​
​ប្រាកដ​ណាស់​!​ គ្រាន់តែ​បើក​ប៊ូ​តុង​ “​បង្កើត​គំរូ​”​ នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដំបូង​តាម​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay​ Money​ Express​ ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ហើយ​គំរូ​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នេះ​ នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​គំរូ​របស់​អ្នក​នៅ​ក្រោម​មី​នុយ​ ផ្ទេរ​ប្រាក់​រហ័ស​ របស់​កម្មវិធី​។​
​អ្នក​មិន​អាច​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ UnionPay Money​ Express​ ក្នុង​ ABA​ Mobile​ ជាមួយ​កាត​ ABA​ UnionPay ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ​។​ សូម​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ទេរ​ពី​ គណនី​ទៅ​គណនី​ ក្នុង​ ABA​ Mobile​ ដើម្បី​ផ្ញើ​ទៅ​អ្នកកាន់កា​ត​ ABA​ ណាមួយ​។​

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader