គណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ

​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ អ្នកអាចបើក គណនីសន្សំ បានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់អញ្ជើញមកដល់សាខាធនាគារឡើយ!

ទទួលបានការប្រាក់ទាក់ទាញ និងរីករាយជាមួយការប្រាក់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយគណនីសន្សំ ជាប្រាក់រៀល! ដើម្បីបើក គណនីសន្សំជាប្រាក់រៀលនេះ អ្នកគ្រាន់តែ បើកកម្មវិធី ABA Mobile ចុចលើ ប៊ូតុងបើកគណនីថ្មី ជ្រើសរើស គណនីសន្សំ រើសយក រូបិយប័ណ្ណ ជា KHR ជ្រើសរើសគណនីប្រភព ជាការស្រេច។

យើងបានរៀបចំម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ប្រភេទ CiMs និង ម៉ាស៊ីនដកដាក់ប្រាក់ប្រភេទ CRMs សម្រាប់លោកអ្នកដាក់ប្រាក់ចូល គណនីសន្សំ ជាប្រាក់រៀលថ្មីរបស់អ្នក បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅទីនេះ

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)​ សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃអត្រាការប្រាក់2
USD ≤ 1,0000.10%
USD ≤ 10,0000.15%
USD ≤ 25,0000.20%
USD ≤ 50,0000.25%
USD ≤ 100,0000.35%
USD ≤ 500,0000.50%
USD > 500,0000.75%

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ) សម្រាប់ប្រាក់រៀល

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃអត្រាការប្រាក់2
KHR ≤ 20,000,0001.00%
KHR ≤ 100,000,0001.25%
KHR > 100,000,0001.50%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់និវាសនជនមិនមាន
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់អនិវាសនជន
សមតុល្យបន្តក្នុងគណនី
ចំនួនគណនីអនុញ្ញាតឲ្យមាន 3 គណនី
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ 6 ខែ ម្តង (ឆមាសនីមួយៗនៃឆ្នាំ) ឬនៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការនៃការសន្សំប្រាក់នឹងត្រូវដំណើរការតាមរយៈបណ្តាញឌីជីថលទាំងអស់របស់ ABA
ការបិទគណនី2បិទបាននៅសាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតលោកអ្នក
សៀវភៅធនាគារ3មិនមាន
បិទគណនី3សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3 ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20 ដុល្លារ ឬ 80,000 រៀល
ចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
  • គ្រប់សាខាធនាគារ ABA
  • តាមកម្មវិធី ABA Mobile
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សេវាគណនីប្រចាំខែ410 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/សន្លឹក
ពិនិត្យ និងបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ដង

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365 ថ្ងៃ នៃឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
2 ដើម្បីបិទគណនី អតិថិជន​ត្រូវ​ទៅ​កាន់​សាខា។​
3 មិនមានផ្តល់ជូនឡើយ។ អតិថិជនត្រូវចូលមើលគណនីតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile។ ជាជម្រើស អតិថិជនអាចស្នើសុំសៀវភៅធនាគារ នៅធនាគារ ABA ប៉ុន្តែគិតថ្លៃសេវា។
4
ប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងកាត់ទឹកប្រាក់ 10 ដុល្លារ ឬ 40,000 រៀល ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើគណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនដំណើរការចាប់ពី 12 ខែ ឡើងទៅ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

​ដើម្បី​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ សូម​អនុវត្ត​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ខាងក្រោម​៖

  • អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​
  • អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីមួយ ដូចជា៖ គណនីបញ្ញើសន្សំ, គណនីចរន្ត ឬ គណនីចរន្ត “PLUS” ជាមុនសិន មុនពេលបើកគណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ។​
  • គណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ អាចបើកបានមិនថាអ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ និងមិនអចិន្ត្រៃយ៍។

​អត់​ទាន់​មានកម្ម​វិធី​ ABA​ Mobile​ មែន​?

សូម​ចុច​រូប​ Store​ ខាងក្រោម​ ដើម្បី​ដោ​ន​ឡូត​យក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ពី​ Apple​ Store​ ឬ​ Google​ Play​ Store​ ឬ Huawei AppGallery ។​ បន្ទាប់​ពី​ដោ​ន​ឡូត​រួច​ហើយ​ គ្រាន់តែ​អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​ជា​ការ​ស្រេច​!

    

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader