គណនីចរន្ត

គណនីចរន្តរបស់ធនាគារ ABA គឺជាវិធីដ៏សាមញ្ញ និង ងាយស្រួលមួយដើម្បីរីករាយជាមួយការទូទាត់ យ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ការទិញទំនិញ និងសេវាកម្ម។

មានមធ្យោបាយងាយស្រួលជាច្រើន ដែលអ្នកអាចបញ្ចូលលុយក្នុងគណនី ABA បាន ដូចជាដាក់សាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ឬផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗពីធនាគារផ្សេង និងកម្មវិធី Wallet នានា។

ដឹងបន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូង1
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន100400,000
  រដ្ឋាភិបាលមិនមានមិនមាន
  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ50,000200 លាន
សមតុល្យបន្តអប្បបរមាក្នុងគណនី
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន100400,000
  រដ្ឋាភិបាលមិនមានមិនមាន
  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ10004លាន
រយៈពេលរក្សាទុក អប្បបរមាមិនកំណត់
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ20 ដុល្លារ/ក្បាល
50 សន្លឹក
80,000 រៀល/ក្បាល
50 សន្លឹក
ការដក/ដាក់ប្រាក់មិនកំណត់
ថ្លៃសេវាមូលប្បទានបត្របញ្ជូនត្រលប់
តាមរយ:សភាផាត់ទាត់ជាតិ (គ្រប់មូលហេតុ)
50 ដុល្លារ/មួយសន្លឹក200,000 រៀល/មួយសន្លឹក
ថ្លៃសេវាមូលប្បទានបត្របញ្ជូនត្រលប់តាមរយ:បញ្ជរ ធនាគារ ABA
(មូលហេតុសមតុល្យមិនគ្រប់គ្រាន់)
50 ដុល្លារ/មួយសន្លឹក200,000 រៀល/មួយសន្លឹក
ថ្លៃសេវាមូលប្បទានបត្របញ្ជូនត្រលប់តាមរយ: បញ្ជរធនាគារ ABA (មូលហេតុផ្សេងៗ)10 ដុល្លារ/មួយសន្លឹក40,000 រៀល/មួយសន្លឹក
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
ផ្លែតហ្វម ABA Businessឥតគិតថ្លៃ
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • គ្រប់សាខាធនាគារទាំងអស់
 • ផ្លែតហ្វម ABA Business
 • កាត UnionPay/Mastercard/Visa

1 សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល។

លោកអ្នកអាច

 • ធ្វើប្រតិបត្តិការមិនកំណត់​សម្រាប់សមតុល្យដែលមានរបស់អ្នក​នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់​ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • ចូលមើលគណនីរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប័ណ្ណឥណពន្ធ ធនាគារអនឡាញសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬការមកកាន់សាខា ណាមួយ​របស់ធនាគារ ABA។
 • ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ដោយសារសមតុល្យបន្តអប្បបរមា​​មាននៅក្នុងគណនី​។

អត្ថប្រយោជន៍

ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសបន្ថែមមាន៖

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​

ដើម្បីបើកគណនីក្រុមហ៊ុន លោកអ្នកត្រូវតែផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

 • អនុស្សរណៈ និង លក្ខន្តិកៈច្បាប់ដើម និងចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយកក្រុមហ៊ុន។
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម/សាជីវកម្មដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីប្រភេទ មានកូដ QR។
 • សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលច្បាប់ដើមក្នុងការតែងតាំងហត្ថលេខី និងអណត្តិគណនី។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមរបស់អភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមរបស់ហត្ថលេខីទទួលសិទ្ធិទាំងអស់។
 • ពន្ធប៉ាតង់អាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)។
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចេញដោយក្រសួងនិង/ឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)។
 • លិខិតអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួង និង/អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)។
 • គំរូ សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានក្បាលទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន (សូមប្រើមាតិកានៅក្នុងគំរូសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅពេលអាចប្រើបាន)។

បន្ទាប់មក បំពេញបែបបទដូចខាងក្រោម៖

លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែម៖

 • ត្រូវប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនលើសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។
 • អតិថិជនត្រូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវ លេខចុះបញ្ជីពន្ធដារ ឬ លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ បើមាន។
 • ហត្ថលេខីទទួលសិទ្ធិចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមាននៅធនាគារ ឬនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកធនាគារ។

សម្គាល់
- គណនីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៖ លក្ខខណ្ឌតម្រូវអាចខុសគ្នា សូមទាក់ទងមកកាន់សាខាធនាគារសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
- បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់ខាងលើនេះ អតិថិជនក៏ត្រូវប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីទទួលយកអតិថិជន មុនពេលបើកគណនីក្រុមហ៊ុន។

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ប​ញ្ជើ​កាលកំណត់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

​ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ (​ប្រសិនបើ​មាន​បន្ថែម​ ដក​ចេញ​ហត្ថលេខី​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អាណត្តិ​គណនី​)​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​ផ្លែតហ្វម ABA Business​ (​ប្រសិនបើ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ផ្លែតហ្វម ABA Business​)​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​

 • ​ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ហត្ថលេខី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ភ្ជាប់​នឹង​គណនី​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​ ប្រសិនបើ​អាណត្តិ​គណនី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​មិនមែន​ “​នរណា​ម្នាក់​ចុះហត្ថលេខា​”​។​

ចំណាំ

 • ​គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​កែប្រែ​គណនី​។​ 

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader