ជួបជាមួយសហការី

យើងខ្ញុំ​នៅ​ ABA​ ប្តេជ្ញា​បម្រើសេវា​កម្ម​ជូន​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត​ ជាមួយ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ ស្រប​តាម​តម្រូវការ​របស់​លោក​អ្នក​។​ យោបល់​ និង​មតិ​កែតម្រូវ​របស់​លោក​អ្នកមាន​សារៈសំខាន់​ក្នុង​ការ​ជួយ​ឲ្យ​យើងខ្ញុំ​ ធ្វើការ​បង្កើន​គុណភាព​ដល់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​របស់​អ្នក​លោក​។​

​ដើម្បី​ភាព​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អតិថិជន​ យើង​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ចំនួន​ពីរ​ខ្សែ​ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ទាក់ទង​មក​បាន​ គ្រប់ពេលវេលា​ 24​ ម៉ោង​លើ​ 24​ ម៉ោង​ ។

☎️ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ 1 800 203 203+855 98 203 333 សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ទូទៅ។​

☎️ 098​ 203​ 203​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​ កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​

ម្យ៉ាងទៀត​លោក​អ្នក​អាច​ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ​តាម​រយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​ info@remove-this.ababank.com

អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!