គណនីចរន្ត

បើកគណនី

គណនីចរន្តរបស់ធនាគារ ABA គឺជាវិធីដ៏សាមញ្ញ និង ងាយស្រួលមួយដើម្បីរីករាយជាមួយការទូទាត់ យ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ការទិញទំនិញ និងសេវាកម្ម។

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូង1100400,000
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា ក្នុងគណនី1100400,000
រយៈពេលរក្សាទុក អប្បបរមាមិនកំណត់
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ (50ទំព័រ)1040,000
ការដក/ដាក់ប្រាក់មិនកំណត់
ដក ឬដាក់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ សាខាក្រៅតំបន់ (កំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃ)230,00020លាន
ការចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យសភាទូទាត់ (ក្នុងមួយសន្លឹក)50200,000
ការចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យមាបញ្ជរ ABA (ក្នុងមួយសន្លឹក)1040,000
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណេត3ឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ4ឥតគិតថ្លៃ
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • គ្រប់សាខាធនាគារទាំងអស់
 • ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់5
 • តាមអ៊ីនធឺណេត
 • តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 • កាត UnionPay/កាត Mastercard/កាត Visa

1 សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល។
2 ក្នុងករណីដាក់ ឬដកប្រាក់ លើសពីចំនួនកំណត់ក្នុង 1ថ្ងៃ ថ្លៃសេវា 0.10% ឬតិចបំផុត 1ដុល្លារ (ជ្រើសយកចំនួនដែលច្រើនជាង) នឹងត្រូវអនុវត្តិន៍។
3 គិតថ្លៃសេវា 25ដុល្លារ សំរាប់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Cryptocalculator។
4 សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់គនណីឯកជនប៉ុណ្ណោះ
5 អាចប្រើបានតែមួយរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ។

លោកអ្នកអាច

 • ធ្វើប្រតិបត្តិការមិនកំណត់​សម្រាប់សមតុល្យដែលមានរបស់អ្នក​នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់​ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • ចូលមើលគណនីរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប័ណ្ណឥណពន្ធ សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត ឬការមកកាន់សាខា ណាមួយ​របស់ធនាគារ ABA។
 • ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ដោយសារសមតុល្យបន្តអប្បបរមា​​មាននៅក្នុង គណនី​។
 • មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព​ដោយទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗអំពីគណនីរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់​សេវាសារជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ដោយឥតគិតថ្លៃ។

អត្ថប្រយោជន៍

ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសៗបន្ថែមមានដូចជា:

 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់អ៊ីមែលជូនដំណឹងពីការផ្ទេរប្រាក់ចេញចូល
 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអនឡាញ1
 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់របាយការណ៍គណនីប្រចាំខែ (បើមានការស្នើសុំ)
 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់មុខងារទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ។

1 មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់តែ SMS លេខកូដសម្ងាត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ឧបករណ៍បង្កើតកូដសម្ងាត់ (CryptoCalculator) មួយគ្រឿង មានតម្លៃ 25ដុល្លារ។

ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិ​បើក​គណនី​ចរន្ត ​នៅ​ធនាគារ ABA លោក​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ៖

សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 15ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។
សម្រាប់ជនបរទេស
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 18ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​ និង​ឯកសារ​ណាមួយ​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​របស់​អ្នក1
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

1 លិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅរួមមាន:

 • ទិដ្ឋាការ​ដែល​បាន​ស្នើ​សុំ​មួយ​លើក​ ឬ​ស្នើ​សុំ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ ពី​មួយ​ទៅ​មួយ​ ដែល​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 182​ថ្ងៃ​ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​ ពី​ទិដ្ឋាការ​មួយ​ ទៅ​ទិដ្ឋាការ​មួយ​, ឬ
 • កិច្ចសន្យាជួល​ផ្ទះ​ (​វិក្កយបត្រ​សណ្ឋាគារ​)​ ដែល​មាន​ពី​រយៈពេល​ស្នាក់​នៅ​ ឬ​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 6​ខែ​, ឬ
 • ​លិខិតបញ្ជាក់​ការងារ​ (​កិច្ចសន្យាការងារ​ វិញ្ញាបនបត្រ​ការងារ​ ឬ​ប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ សម្រាប់​ស្វ័​យ​និ​យោ​ជ​)​ ដែល​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 6​ខែ​ឡើង​ទៅ​)​។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬ ទូរស័ព្ទទៅលេខ (+855) 23 225 333

គណនីចរន្តរបស់ធនាគារ ABA គឺជាវិធីដ៏សាមញ្ញ និងងាយស្រួលសម្រាប់ការការទូទាត់ការទិញទំនិញ និងសេវាកម្ម។
រូបិយប័ណ្ណដែលអាចប្រើបានសម្រាប់គណនីចរន្តមានដូចជា ដុល្លាអាមេរិក (USD) និងរៀល (KHR)។
សម្រាប់បើកគណនីចរន្តអតិថិជនត្រូវតម្រូវឲ្យមាន៖ 
 • ការដាក់ប្រាក់តម្កល់ដំបូងចាប់ពី US$100 ឬ KHR 400,000 សម្រាប់ឯកត្តជន និងក្រុមហ៊ុន ឬ US$50,000 ឬដែលមានតម្លៃស្មើរូបិយប័ណ្ណ KHR សម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
 • សមតុល្យបន្តអប្បបរមា US$20 ឬដែលមានតម្លៃស្មើរូបិយប័ណ្ណ KHR;
 • រយៈពេលរក្សាទុក អប្បបរមាមិនមានកាលកំណត់.
ឯកសារសម្រាប់បើកគណនីចរន្តមានដូចជា៖
 • សម្រាប់ឯកត្តជន
  អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើមសំរាប់និវាសនជន
  លិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើម និងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពសម្រាប់អនិវាសនជន

 • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការ
  វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
  អាជ្ញាប័ណ្ណ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន / អង្គភាព និងត្រា
  ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានហត្ថលេខាដើមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
អត្ថប្រយោជន៍របស់គណនីចរន្តមានដូចជា៖
 • ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែដោយឥតគិតថ្លៃ (តាមការស្នើសុំ)
 • ទទួលបានសេវា E-Service (ផ្ញើរសារទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃ ឬអ៊ីមែល) ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ចូលមើលគណនីរបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត
 • ទទួលបានសេវាបញ្ជាទិញអចិន្ត្រៃយ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ
មិនមានការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់សម្រាប់គណនីចរន្តទេ។
ជាមួយគណនីចរន្ត អតិថិជនអាច៖
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការមិនកំណត់សម្រាប់សមតុល្យដែលមាននៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • ប្រើប្រាស់គណនីរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប័ណ្ណឥណពន្ធ  សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត ឬការមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ABA។
 • ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដោយរក្សាសមតុល្យបន្តអប្បបរមាមាននៅក្នុងគណនី
 • មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដោយទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗអំពីប្រតិបត្តិការគណនីរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវា E-Service ដោយឥតគិតថ្លៃ។
លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលអ្នកបានបើកគណនី។ ការបិទគណនីនឹងមិនមានការ បង់នូវកម្រៃបន្ថៃម ប្រសិនបើគណនីបិទក្រោយបីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃបើក។ បើគណនីបិទមុនបីខែ ធនាគារនឹងគិតកម្រៃ US$20។
សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយអាចជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទដើម្បើរៀបចំការណាត់ជួបជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader

បើកគណនី