ផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស

ធនាគារ ABA បាននាំមកនូវបទពិសោធធនាគារទំនើប មានសុវត្ថិភាព ទាំងការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ សូមពិនិត្យជម្រើសខាងក្រោម។

លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារ ABA គឺ ABAAKHPP

ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់បំផុត សូមជ្រើសរើសសេវា ផ្ទេប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសរបស់យើង ដែលដំណើរការលឿន និងមានប្រសិទ្ធផលបំផុតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា SWIFT។ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា SWIFT នេះ ទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានផ្ទេរចូលក្នុងគណនីអ្នកទទួលដោយផ្ទាល់ យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយធនាគារ ABA បានកាន់តែមានភាពងាយស្រួល យើងបានបង្កើតសំណុំបែបបទផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស OTT (Outward Telegraphic Transfer) ។ អ្នកអាចទាញយកវាបានយ៉ាងងាយស្រួល បំពេញវាពេលដែលវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក បន្ទាប់មកបោះពុម្ពចេញ និងនាំយកវាទៅអោយ Teller នៅសាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ដើម្បីទាញយកសំណុំបែបបទ សូមចុចលិងក្រោមនេះ

រូបិយប័ណ្ណទឹកប្រាក់កម្រៃជើងសារ1ថ្លៃបណ្តាញសេវាកែសម្រួល
USDមិនកំណត់0.15% ឬអប្ប. 15ដុល្លារ15ដុល្លារ30ដុល្លារ
EURមិនកំណត់0.15% ឬអប្ប. 15ដុល្លារ15ដុល្លារ40ដុល្លារ
GBP2មិនកំណត់0.15% ឬអប្ប. 15ដុល្លារ15ដុល្លារ40ដុល្លារ
SGDមិនកំណត់0.15% ឬអប្ប. 15ដុល្លារ15ដុល្លារ40ដុល្លារ
THB3មិនកំណត់0.15% ឬអប្ប. 15ដុល្លារ15ដុល្លារ40ដុល្លារ
CNYមិនកំណត់0.15% ឬអប្ប. 15ដុល្លារ15ដុល្លារ40ដុល្លារ

រាល់ការលុបចោលការផ្ទេរ គ្រប់រូបិយប័ណ្ណ/ចំនួន៖ 30ដុល្លារ

1 ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​បង់ថ្លៃ​សេវា​ធនាគារ​ ABA​ និង​ថ្លៃ​សេវា​ធនាគារ​អន្តរការី​/​ធនាគារ​ដៃគូ​ឲ្យ​ហើយ​ ដើម្បី​ធានា​ថា​ទឹកប្រាក់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​កាន់​ធនាគារ​ទទួលផល​បាន​គ្រប់​ចំនួន​នោះ​ អ្នក​គួរ​ជ្រើសរើស​យក​ជម្រើស​ “OUR”​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អ្នក​កំពុង​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើរ​សុំ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​ ក្នុង​ករណី​បែប​នេះ​ ថ្លៃ​សេវា​បន្ថែម​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​៖

 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ ដុល្លារ (USD) តម្លៃ 30ដុល្លារ
 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ អឺរ៉ូ (EUR) តម្លៃ 50ដុល្លារ
 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ ផោន (GBP) តម្លៃ 50ដុល្លារ
 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ ដុល្លាសិង្ហបុរី (SGD) 50ដុល្លារ
 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ ថៃបាត (THB) តម្លៃ 50ដុល្លារ
 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ យ៉ន់ (CNY) តម្លៃ 50ដុល្លារ
 • សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយបណ្ណ័ រ៉េនហ្គីត (MYR) តម្លៃ 30ដុល្លារ

2 សម្រាប់ការផ្ទេរជារូបិយប័ណ្ណ អឺរ៉ូ (GBP) ដែលតិចជាង 100អឺរ៉ូ (GBP ) នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមចំនួន 5អឺរ៉ូ(GBP )។
3 សម្រាប់ការផ្ទេរជារូបិយប័ណ្ណ បាតថៃ (THB) ដែលជ្រើសយកជម្រើស SHA ឬ BEN នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម រហូតដល់ចំនួន 1000បាត (THB)។

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស ត្រូវបានធ្វើទៅតាមធនាគារដៃគូរបស់យើង និងតាមរយៈបណ្តាញរបស់ពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោក។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះធនាគារដែលជាដៃគូរបស់យើង ដែលមាននៅប្រទេសផ្សេងៗ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្ទេរប្រាក់ ចេញ រឺ ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នក៖

រូបិយប័ណ្ណឈ្មោះធនាគារភ្នាក់ងារលេខ SWIFT កូដ
USDJP Morgan Chase Bank, USACHASUS33
USDStandard Chartered Bank, USASCBLUS33
USDStandard Chartered Bank (Singapore) LimitedSCBLSG22
USDWoori Bank, South KoreaHVBKKRSE
USDKookmin Bank, South KoreaCZNBKRSE
USDKorea Exchange Bank, South KoreaKOEXKRSE
USDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
USDVietcom Bank, VietnamBFTVVNVX
USDNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURCommerzbank AG, GermanyCOBADEFF
GBPStandard Chartered Bank, UKSCBLGB2L
SGDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
CNYChina Construction Bank Corporation, ChinaPCBCCNBJ
THBStandard Chartered Bank, ThailandSCBLTHBX
KRWWoori Bank, South KoreaHVBKKRSE
 • ប្រើកម្មវិធី ABA Mobile ឬ iBanking ដែលអ្នកអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន 24/7។ ឬ
 • ទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតបំផុតហើយ បំពេញទម្រង់បែបបទផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទលេខ 023 225 333

សូម​អាន​លក្ខខណ្ឌ​ខាងក្រោម​នេះ​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​។​ លក្ខខណ្ឌ​នេះ​គឺជា​ “​កិច្ចព្រមព្រៀង​”​ រវាង​រូប​អ្នក​និង​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី​ចំកាត់​ “​ធនាគារ​”​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​

 1. អ្នក​ផ្ទេរ​បាន​អះអាង​ និង​ បញ្ជាក់​ថា​រាល់​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​គឺ​ត្រឹមត្រូវ​និង​ពិតប្រាកដ​មែន​។​ ហើយ​ធនាគារ​ ABA​ នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​រាល់​ការ​យឺតយ៉ាវ​អាក់​ដំណើរការ​ និង​ការ​ដក​ចេញ​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយសារ​អ្នក​ផ្ទេរ​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​មិន​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់​ ឬ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​
 2. ​អ្នក​ផ្ទេរ​បាន​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ​ធនាគារ​ធ្វើការ​ដក​ប្រាក់​ចេញពី​គណនី​របស់​អ្នក​ផ្ទេរ​នូវ​ចំនួន​ប្រាក់​រួម​ទាំង​កម្រៃ​សេវា​ផ្សេងៗ​។​
 3. ​អ្នក​ផ្ទេរ​បាន​យល់​ និង​ឯកភាព​ថា​ធនាគារ​នឹង​អនុវត្ត​តាម​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ក្នុងស្រុក​ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​។​
 4. អ្នក​ផ្ទេរ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធនាគារ​ធ្វើការ​ពន្យារ​,​ បង្កក​ ឬ​លុប​ចោលការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ប្រសិនបើ​ធនាគារ​ ឬ​ធនាគារ​អន្តរការី​រក​ឃើញ​ថា​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នោះ​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​មិន​ស្របច្បាប់​ និង​/​ឬ​ អំពើ​ល្មើសច្បាប់​ ឬ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ជាតិ​ ឬ​អន្តរជាតិ​។​
 5. អ្នក​ផ្ទេរ​ធានា​ថា​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នេះ​មិន​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​មិន​ស្របច្បាប់​នានា​ និង​/​ឬ​ការ​លាង​ប្រាក់​ និង​/​ឬ​សកម្មភាព​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ណាមួយ​ឡើយ​។​
 6. អ្នក​ផ្ទេរ​ធានា​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ព័ត៌មាន​ និង​/​ឬ​ឯកសារ​បន្ថែម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ប្រសិនបើ​តម្រូវ​ដោយ​ធនាគារ​។​
 7. ​ធនាគារ​ ABA​ មាន​សិទ្ធិ​ធ្វើការ​កែប្រែ​ថ្លៃ​សេវាកម្ម​ និង​កម្រៃ​ក៏​ដូច​ជា​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​គ្រប់ពេលវេលា​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើការ​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។​
 8. ធនាគារ​ ABA​ មាន​សិទ្ធិ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ឲ្យ​ភាគី​ទី​បី​ដែល​កំណត់​ដោយ​ច្បាប់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​រួម​បញ្ចូល​ការ​សម្រេច​ពី​តុលាការ​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ និង​បទបញ្ជា​របស់​ធនាគារជាតិ​។​
 9. ក្នុង​ករណី​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ ឬ​លុប​ចោល​ធនាគារ​ ABA​ នឹង​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ត្រលប់​ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​ផ្ទេរ​វិញ​នៅ​ពេល​ធនាគារ​ ABA​ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ពី​ធនាគារ​អន្តរការី​។​ អ្នក​ផ្ទេរ​បាន​យល់​ និង​ឯកភាព​ថា​ធនាគារ​អន្តរការី​អាច​នឹង​គិតថ្លៃ​លុប​ចោលការ​ផ្ទេរ​ និង​កម្រៃ​ផ្សេងៗ​ហើយ​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​លើ​ការ​ទូទាត់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ផង​ដែរ​។​
 10. ​ធនាគារ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ពន្ធ​នានា​,​ កាតព្វកិច្ច​ និង​ការ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ដែល​នឹង​អាច​កើត​មាននៅ​ប្រទេស​ដទៃ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​នេះ​។​
 11. ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ធនាគារ​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​ធនាគារ​អន្តរការី​ដោយ​ខ្លួនឯង​។​ ធនាគារ​អន្តរការី​អាច​នឹង​គិត​កម្រៃ​ដែល​កម្រៃ​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ដក​ចេញពី​ប្រាក់​ផ្ទេរ​ ឬ​ទូទាត់​ពី​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​។​ ប្រសិនបើ​ធនាគារ​អន្តរការី​យក​កម្រៃ​ពី​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​នោះ​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​នឹង​ដក​កម្រៃ​នោះ​ពី​គណនី​អ្នក​ផ្ទេរ​វិញ​។​
 12. ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ទទួល​បាន​បន្ទាប់​ពី​ម៉ោង​ 4​ល្ងាច​ ម៉ោង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​បន្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​បន្ទាប់​។​
 13. ដើម្បី​កែតម្រូវ​ ឬ​លុប​ចោល​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បំពេញ​ និង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ទម្រង់​កែប្រែ​ និង​ការ​លុប​ចោល​ ហើយ​បញ្ជូន​មក​សាខា​ធនាគារ​ណាមួយ​របស់​យើង​ដោយ​ផ្ទាល់​។​ រាល់​សំណើសុំ​កែតម្រូវ​ ឬ​លុប​ចោលការ​ទូទាត់​ដែល​បាន​ទទួល​តាម​រយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​ ឬ​ទូរស័ព្ទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ចោល​។​ សំណុំ​ទម្រង់​បែបបទ​ទាំងនេះ​ អាច​ទាញ​យក​បាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​ ដោយ​ប្រើ​តំណរ​នេះ​។​
 14. ជម្រើស​បង់ប្រាក់​ "OUR"​ មាន​ន័យ​ថា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ផ្ទេរ​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ពេញលេញ​បាន​ដោយ​គ្មាន​ការ​កាត់​ទុក​នៅ​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​។​ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​មិន​មានការ​កាត់​ទុក​ចំពោះ​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​នោះ​ទេ​។​ ធនាគារ​របស់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ ក៏​អាច​នឹង​គិតថ្លៃ​សេវា​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ​។​ ធនាគារ​យើង​មិន​ធានា​នៅ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​ចំនួន​ពេញលេញ​ដល់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ឡើយ​។​
 15. ​ជម្រើស​បង់ថ្លៃ​សេវា​ “BEN”​ មាន​ន័យ​ថា​ ថ្លៃ​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​ និង​ថ្លៃ​សេវា​ធនាគារ​អន្តរការី​ នឹង​ត្រូវ​ដក​ចេញពី​ទឹកប្រាក់​ផ្ទេរ​។​ អ្នក​ផ្ទេរ​បាន​យល់​ និង​ឯកភាព​ថា​ ប្រសិនបើ​ក​ខ្លួន​ជ្រើស​យក​ជម្រើស​ “BEN”​ នោះ​ថ្លៃ​សេវា​ នឹង​ត្រូវ​ដក​ចេញពី​ប្រាក់​ផ្ទេរ​។​
 16. សំរាប់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ លេខ​ IBAN​ គឺជា​តំរូវការ​ចាំបាច់​។​ សូម​ត្រួតពិនិត្យ​ជាមួយ​អ្នក​ទទួល​ជា​មុន​សិន​មុន​នឹង​អ្នកធ្វើការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​សូម​មើល​គេហទំព័រ​នេះ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លំអិត​បន្ថែម​។

ការផ្ញើប្រាក់ចូល

ធនាគារ ABA ផ្តល់ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សពីក្រៅប្រទេស​សម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល/ក្រុមហ៊ុន​ តាមសេវា Inward Bank remittances តាមបណ្តាញធនាគារដៃគូ​ដោយមានរូបិយប័ណ្ណយ៉ាងច្រើន។

តម្លៃសេវាកម្ម

រូបិយប័ណ្ណទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវា (Commission)
USD0.01 - 1.00សេវាស្មើទឹកប្រាក់ដែលបានទទួល
USD1.01 - 10USD 10
USDច្រើនជាង 100.10% ឬ min. USD 10 (ណាមួយខ្ពស់ជាង)
EURមិនកំណត់0.10% ឬ min. USD 10 (ណាមួយខ្ពស់ជាង)
GBPមិនកំណត់0.10% ឬ min. USD 10 (ណាមួយខ្ពស់ជាង)
SGDមិនកំណត់0.10% ឬ min. USD 10 (ណាមួយខ្ពស់ជាង)
THBមិនកំណត់0.10% ឬ min. USD 10 (ណាមួយខ្ពស់ជាង)
CNYមិនកំណត់0.10% ឬ min. USD 10 (ណាមួយខ្ពស់ជាង)

បច្ចុប្បន្ននេះ យើងខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនពិសេស មិនគិតថ្លៃសេវាទទួលប្រាក់ សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចូលតាមប្រព័ន្ធ SWIFT ជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ធ្នូ ឆ្នាំ2019 ។ សូមចូលមើលនៅទំព័រប្រូម៉ូសិន របស់យើងខ្ញុំ។

រាល់ការលុបចោលការផ្ទេរ គ្រប់រូបិយប័ណ្ណ/ចំនួន៖ 20ដុល្លារ។

សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចូល អ្នកផ្ទេរត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម ទៅឲ្យធនាគាររបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យខាងធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី ABA របស់អ្នក។

ឈ្មោះអ្នកទទួលប្រាក់ឈ្មោះរបស់អ្នក ត្រូវតែដូចទៅនឹងឈ្មោះក្នុងធនាគារ ABA
អាសយដ្ឋានអ្នកទទួលប្រាក់អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក
លេខគណនីអ្នកទទួលប្រាក់លេខគណនីរបស់អ្នកនៅធនាគារ ABA (លេខចាប់ពី 000)
ឈ្មោះធនាគារអ្នកទទួលប្រាក់ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED
អាសយដ្ឋានធនាគារអ្នកទទួលប្រាក់អគារលេខ 148 មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
លេខកូដ SWIFT ធនាគារអ្នកទទួលប្រាក់ABAAKHPP
ធនាគារដៃគូសូមជ្រើសរើសធនាគារកណ្តាល ទៅតាមរូបិយប័ណ្ណ ពី បញ្ជីឈ្មោះធនាគារដៃគូភ្នាក់ងារ របស់យើង។
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងគណនី គឺជាការផ្ទេរប្រាក់រហ័សពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល ឬក្រុម ហ៊ុនតាមសេវា Inward Bank remittances តាមបណ្តាញធនាគារដៃគូដោយមានរូបិយប័ណ្ណយ៉ាងច្រើន។
អតិថិជនត្រូវផ្តល់ពត័មានយ៉ាងច្បាស់ទៅអោយអ្នកផ្ញើរដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រាមដើម្បី អោយអតិថិជនទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសបាន៖
ឈ្មោះធនាគារAdvanced Bank of Asia Limited
ឈ្មោះអ្នកទទួលXXXXXXXXX
លេខគណនីអ្នកទទួលXXXXXXXXX
លេខកូដ SWIFT របស់ ABAABAAKHPP
អាសយដ្ឋានអ្នកទទួល#148, Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh, Cambodia
ជាធម្មតាការផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនីប្រើរយៈពេលបីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
យើងមិនអនុញ្ញាតិនោះទេនៅពេលដែលមានការផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនីធនាគារ ABA ជារូបិយប័ណ្ឌផេ្សង ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់និងប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជារូបិយប័ណ្ឌដុល្លារ។
អាសយដ្ឋានធនាគារ ABA ដែលត្រូវបំពេញនៅក្នុងសេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនី គឺអាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខ័ណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ។
ការផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនីគ្មានការកំណត់នោះទេ។
លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារ​ ABA គឺ ABAAKHPP

សេវាផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងទៀត

ធនាគារយើងក៏មានការផ្តល់ជូនសេវាផ្ញើរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ តាមរយៈសេវា MoneyGram និង Ria Money Transfer។ សំរាប់ជនជាតិ ហ្វីលីពីន ដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស អាចធ្វើការផ្ញើរប្រាក់ទៅស្រុកកំណើតតាមរយៈសេវា MoneyGram (MoneyGrado) និង DBP Money Tranfer

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader