គណនីបញ្ញើសន្សំ

បើកគណនី

គណនី​បញ្ញើ​សន្សំ​របស់​ធនាគារ ABA គឺ​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​ប្រសិទ្ធផល​បំផុត​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើម សន្សំ​ប្រាក់។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាការប្រាក់1
តិចជាង 1,000ដុល្លារ0.15%
ច្រើនជាង 1,000ដុល្លារ0.25%
តិចជាង 4លានរៀល0.75%
ច្រើនជាង 4លានរៀល1.25%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណដុល្លាររៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសំរាប់និវាសនជន21040,000
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់អនិវាសនជន250200,000
ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនី1040,000
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ 6ខែ ម្តង (ឆមាសនិមួយៗនៃឆ្នាំ) រឺនៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
ដក ឬដាក់ប្រាក់តាមសាខាក្រៅតំបន់330,00020,000,000
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអាចដាក់បានដោយគ្មានកំណត់ និងបានគ្រប់ពេលវេលាជាសាច់ប្រាក់ រឺមិនមែនជាសាច់ប្រាក់
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិត4ឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់5
 • តាមអុីនធឺណិត
 • តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 • កាត UnionPay / កាត Mastercard / កាត Visa

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
2 
សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល។
3 ក្នុងករណីដាក់ ឬដកប្រាក់ លើសពីចំនួនកំណត់ក្នុង 1ថ្ងៃ ថ្លៃសេវា 0.10% ឬតិចបំផុត 1ដុល្លារ (ជ្រើសយកចំនួនដែលច្រើនជាង) នឹងត្រូវអនុវត្តិន៍។
4 គិតថ្លៃសេវា 25ដុល្លារ សំរាប់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Cryptocalculator។
5 អាចប្រើបានតែមួយរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ។


ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសៗបន្ថែមមានដូចជា៖

 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់អ៊ីមែលជូនដំណឹងពីការផ្ទេរប្រាក់ចេញចូល
 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវា ធនាគារអនឡាញ1 និងកម្មវិធី ABA Mobile
 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់របាយការណ៍គណនីប្រចាំខែ (បើមានការស្នើសុំ)
 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់មុខងារទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ។

1 មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់តែ SMS លេខកូដសម្ងាត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ឧបករណ៍បង្កើតកូដសម្ងាត់ (CryptoCalculator) មួយគ្រឿង មានតម្លៃ 25ដុល្លារ។

 • រក​ប្រាក់​បន្ថែម​បាន​ដោយ​មាន​ភាព​បត់បែន​ពី​លើ​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក ពោល​គឺការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បង្គរ​​ជា​ប្រចាំ និង​ត្រូវ​ទូទាត់​រៀងរាល់​​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង ឬ​នៅ​ពេល​​បិទ​គណនី។
 • ចូល​មើល​សមតុល្យ​គណនី​ដោយ​ងាយ​ស្រួល​​តាម​រយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប័ណ្ណ Debit Master ឬ Visa Card, iBanking ឬ​ការ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​​របស់​ធនាគារ ABA។
 • ដក​ប្រាក់​ដោយ​មាន​ភាព​បត់បែន​ពី​គណនី​ចរន្ត​របស់​លោក​អ្នក​គ្រប់​ពេល​វេលា​ទាំង​អស់ ដោយ​សារ​សមតុល្យ បន្ត​អប្បបរមា​​​មាន​នៅ​ក្នុង​គណនី​​ដោយ​ពុំ​មាន​ការ​ចំណាយ​បន្ថែម។
 • ប្រតិបត្តិការ​ប្រាក់​ដែល​ផ្ញើ​មក​​ខាង​ក្នុង និង​ខាង​ក្រៅ​សមតុល្យ​ចាំ​បាច់​​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ ខណៈ​ដែល​សមតុល្យ​​នៅ​សល់ រក្សា​ការ​រកប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​លោក​អ្នក។
 • ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​បន្ថែម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​ដោយ​ពុំ​មាន​ការ​រឹត​ត្បិត។
 • មាន​អារម្មណ៍​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ជា​ប្រចាំ​អំពី​គណនី​របស់​លោក​អ្នក​តាម​រយៈការ​ប្រើប្រាស់​​សេវាសារ​ជាអក្សរ និង E-Service ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិ​បើក​គណនី​បញ្ញើ​សន្សំ​នៅ​ធនាគារ ABA លោក​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ៖

សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 15ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។
សម្រាប់ជនបរទេស
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 18ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​ និង​ឯកសារ​ណាមួយ​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​របស់​អ្នក1
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

1 លិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅរួមមាន:

 • ទិដ្ឋាការ​ដែល​បាន​ស្នើ​សុំ​មួយ​លើក​ ឬ​ស្នើ​សុំ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ ពី​មួយ​ទៅ​មួយ​ ដែល​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 182​ថ្ងៃ​ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​ ពី​ទិដ្ឋាការ​មួយ​ ទៅ​ទិដ្ឋាការ​មួយ​, ឬ
 • កិច្ចសន្យាជួល​ផ្ទះ​ (​វិក្កយបត្រ​សណ្ឋាគារ​)​ ដែល​មាន​ពី​រយៈពេល​ស្នាក់​នៅ​ ឬ​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 6​ខែ​, ឬ
 • ​លិខិតបញ្ជាក់​ការងារ​ (​កិច្ចសន្យាការងារ​ វិញ្ញាបនបត្រ​ការងារ​ ឬ​ប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ សម្រាប់​ស្វ័​យ​និ​យោ​ជ​)​ ដែល​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 6​ខែ​ឡើង​ទៅ​)​។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬ ទូរស័ព្ទទៅលេខ (+855) 23 225 333

គណនីបញ្ញើសន្សំរបស់ធនាគារ ABA គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធផលបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់។
លោកអ្នកតម្រូវឲ្យមានសមតុល្យអប្បបរមា US$10 សម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើសន្សំ។
សម្រាប់ការបើកគណនីបញ្ញើសន្សំអតិថិជនត្រូវតំរូវឲ្យរក្សាសមតុល្យបន្ត US$10សម្រាប់និវាសនជន US$50សម្រាប់អនិវាសនជន  និង US$100 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន / អង្គភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់គណនីបញ្ញើសន្សំមានដូចជា៖
 • អតិថិជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានការកំណត់តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM (24ម៉ោង/ 7) ឬក៏សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ABA
 • ទទួលបាន E-Service ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ចូលមើលគណនីរបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិត
 • ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែដោយឥតគិតថ្លៃ (តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន)
 • ទទួលបានសេវាបញ្ជាទិញអចិន្ត្រៃយ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ
ធនាគារយើងខ្ញុំ មានផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ដែលតែងតែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំ។ សូមពិនិត្យមើលតារាងខាងលើ ដើម្បីជ្រាបអំពីអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។
គណនីបញ្ញើសន្សំរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវទទួលអត្រាការប្រាក់រៀងរាល់ត្រីមាស (រៀងរាល់6ខែម្តងកំណត់ដោយធនាគារ) ឬនៅពេលបិទគណនី។
ABA នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជូនអតិថិជនជាមួយលក្ខខណ្ឌខ្លះៗ៖អតិថិជនអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធ (Credit Card) ដោយឥតគិតកម្រៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ និងកម្រៃប្រចាំឆ្នាំ ប្រសិនបើអតិថិជនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ 
 • Free ប័ណ្ណ MasterCard Standard ៖ អតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ចាប់ពី USD 3,000 ដល់ USD 9,999
 • Free ប័ណ្ណ Visa Credit Platinum Lite ៖ អតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ចាប់ពី USD 10,000 ឡើងទៅ អតិថិជនទាំងអស់អាចជ្រើសរើសកម្រិតទឹកប្រាក់ឥណពន្ធចាប់ពី USD 500 ឬរហូតដល់ 90% នៃទឹកប្រាក់ដែលបានបង្កកទុកក្នុងធនាគារ។
សម្រាប់គណនីបញ្ញើសន្សំ អតិថិជនអាចដាក់ ឬដកសមតុល្យគ្រប់ពេលវេលានិងគ្មានដែនកំណត់។
លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលអ្នកបានបើកគណនី។ ការបិទគណនីនឹងមិនមានការបង់នូវកម្រៃបន្ថៃម ប្រសិនបើគណនីបិទក្រោយបីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃបើក។ បើគណនីបិទមុនបីខែ ធនាគារនឹងគិតកម្រៃ US$20។
សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយអាចជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទដើម្បើរៀបចំការណាត់ជួបជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader

បើកគណនី