គណនីសន្សំ

គណនី​សន្សំ​ ABA​ ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព​ និង​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត​ក្នុង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​សន្សំ​ប្រាក់​។​ ​

គណនី​សន្សំ​ ABA​ បើក​ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​សមតុល្យ​បើក​ដំបូង​ និង​សមតុល្យ​បើក​បន្ដ​ រួម​ជាមួយ​ការ​ដាក់​ប្រាក់​ និង​ដក​ប្រាក់​ឥត​កំណត់​ ហើយ​ផ្ដល់​ការ​ប្រាក់​រហូត​ដល់​ 1.5%​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​!

មានមធ្យោបាយងាយស្រួលជាច្រើន ដែលអ្នកអាចបញ្ចូលលុយក្នុងគណនី ABA បាន ដូចជាដាក់សាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ឬផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗពីធនាគារផ្សេង និងកម្មវិធី Wallet នានា។

ដឹងបន្ថែម

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)​ សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃអត្រាការប្រាក់
USD ≤ 1,0000.00%
USD ≤ 10,0000.10%
USD ≤ 25,0000.15%
USD ≤ 50,0000.20%
USD ≤ 100,0000.30%
USD ≤ 500,0000.45%
USD > 500,0000.70%

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) សម្រាប់ប្រាក់រៀល

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃអត្រាការប្រាក់
KHR ≤ 20,000,0001.00%
KHR ≤ 100,000,0001.25%
KHR > 100,000,0001.50%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណដុល្លាររៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសំរាប់និវាសនជនមិនមាន
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់អនិវាសនជនមិនមាន
ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនីមិនមាន
ការដកប្រាក់អនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់គ្មានដែនកំណត់ទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតគ្រប់ពេល និងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ តាមលក្ខខណ្ឌនៃសមតុល្យបន្តអប្បបរមាដែលបានរក្សាទុកក្នុងគណនី2
ក្រដាសប្រាក់​ទទួលយកទទួលយក​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់​ប្រភេទ​តាម​ការ​គិតថ្លៃ​ត្រូវ​អនុវត្ត​មួយ​ចំនួន3
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ 1ខែ ម្តង ឬនៅពេលបិទគណនី
បិទគណនី4សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20 ដុល្លារ ឬ 80,000 រៀល
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអាចដាក់បានដោយគ្មានកំណត់ និងបានគ្រប់ពេលវេលាជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សៀវភៅធនាគារ55 ដុល្លារ/ក្បាល
តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ6ឥតគិតថ្លៃ
កាត ATM7ឥតគិតថ្លៃ
គណនីមិនមានសកម្មភាព810 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/សន្លឹក
ការបញ្ជាក់សវនកម្ម10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ដង
មូលប្បទានបត្រ Nostro ឬ Banker10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/មូលប្បទានបត្រ

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើសមតុល្យសរុបនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃប្រតិបត្តិការ (EOD) តិចជាង និង/ឬស្មើនឹងកម្រិតទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់ នោះអត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវអនុវត្តតាមចំនួនជាក់ស្ដែង។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើសមតុល្យសរុបនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃប្រតិបត្តិការ  លើសកម្រិតដែលបានកំណត់ ការប្រាក់ខ្ពស់នឹងត្រូវបានអនុវត្ត។
2 ​ថ្លៃ​សេវា​ 0.10%​ ឬ​តិច​បំផុត​ 1​ ដុល្លារ​ (​ជ្រើស​យក​ចំនួន​ដែល​ច្រើន​ជាង​)​ ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រាប់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​លើស​កម្រិត​កំណត់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ 30,000​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ ទាំង​ដាក់​ ឬ​ដក​តាម​រយៈ​ប្រតិបត្តិការ​ឆ្លង​សាខា​។​
ថ្លៃសេវាត្រូវបានអនុវត្តទៅលើប្រភេទនៃកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗគ្នា។ ការគិតថ្លៃត្រូវបានអនុវត្តលើការបូកសរុប ចុចទីនេះ
4 ​អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រគល់​សៀវភៅ​ធនាគារ​ និង​កាត​ បរិក្ខារ​គណនី​ដែល​បាន​ប្រគល់​ជូន​នានា​ជូន​ធនាគារ​វិញ​។​
5 គិតថ្លៃ​ 5​ ដុល្លារ​សម្រាប់​ការស្នើសៀវភៅ ឬចេញ​​សៀវភៅ​សាជាថ្មី​។​
6 
មាន​សម្រាប់​តែ​គណនី​ផ្ទាល់ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ​។​
7 
គិតថ្លៃ 5 ដុល្លារ / 20,000 រៀល សម្រាប់បើកកាតដែលបាត់ ឬខូច តែមិនមែនកាតផុតកំណត់/ខូចបន្ទះឈីប ឬបន្ទះម៉ាញ៉េទិកនោះទេ។
8
ប្រព័ន្ធ​នឹង​គិតថ្លៃ​ 10​ ដុល្លារ​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ប្រសិនបើ​គណនី​មិន​ប្រតិបត្តិការ​រយៈពេល​ 12​ ខែ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ លើកលែងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល។

ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសបន្ថែមមាន៖

 • មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ABA Mobile
 • រក​ប្រាក់​បន្ថែម​បាន​ដោយ​មាន​ភាព​បត់បែន​ពី​លើ​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក ពោល​គឺការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បង្គរ​​ជា​ប្រចាំ និង​ត្រូវ​ទូទាត់​រៀងរាល់​​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង ឬ​នៅ​ពេល​​បិទ​គណនី។
 • ចូល​មើល​សមតុល្យ​គណនី​ដោយ​ងាយ​ស្រួល​​តាម​រយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប័ណ្ណ Debit Master ឬ Visa Card, ABA Business ឬ​ការ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​​របស់​ធនាគារ ABA។
 • ដក​ប្រាក់​ដោយ​មាន​ភាព​បត់បែន​ពី​គណនី​ចរន្ត​របស់​លោក​អ្នក​គ្រប់​ពេល​វេលា​ទាំង​អស់ ដោយ​សារ​សមតុល្យ បន្ត​អប្បបរមា​​​មាន​នៅ​ក្នុង​គណនី​​ដោយ​ពុំ​មាន​ការ​ចំណាយ​បន្ថែម។
 • ប្រតិបត្តិការ​ប្រាក់​ដែល​ផ្ញើ​មក​​ខាង​ក្នុង និង​ខាង​ក្រៅ​សមតុល្យ​ចាំ​បាច់​​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ ខណៈ​ដែល​សមតុល្យ​​នៅ​សល់ រក្សា​ការ​រកប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​លោក​អ្នក។
 • ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​បន្ថែម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​ដោយ​ពុំ​មាន​ការ​រឹត​ត្បិត។
 • មាន​អារម្មណ៍​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ជា​ប្រចាំ​អំពី​គណនី​របស់​លោក​អ្នក​តាម​រយៈការ​ប្រើប្រាស់​​សេវាសារ​ជាអក្សរ និង E-Service ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

អ្នកអាចបើកគណនីបានភ្លាមៗតាមកម្មវិធី ABA Mobile ឬនៅតាមសាខាធនាគារ ABA ណាមួយ។ នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការបើកគណនីនៅសាខារបស់យើង៖

សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 15ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

សម្រាប់ជនបរទេស

 • ​ត្រូវ​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ 18 ​ឡើង​ទៅ
 • ​ត្រូវ​មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​(​មិន​ទាន់​ផុតកំណត់​)
 • ទិដ្ឋាការ​ដែល​មាន​សុពលភាព​ (​មិន​ទាន់​ផុតកំណត់​)៖​ អាច​ជា​ប្រភេទ​ទិដ្ឋាការ​ណាមួយ​ក៏​បាន​ អោយ​តែ​ជា​ទិដ្ឋាការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតិ​ ផ្តល់​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិដ្ឋាការ​ទាំងនោះ​អាច​រួម​តែ​មិន​កំណត់​ចំពោះតែ​ ទិដ្ឋាការ​ដោយ​បោះត្រា​ (​សម្រាប់​តែ​ជនបរទេស​ដែល​មក​ពី​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​សហគមន៍​អាស៊ាន​)​ ទិដ្ឋាការ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ (E-Visa)​ ទិដ្ឋាការ​ដែល​ផ្តល់​នៅ​ពេល​មក​ដល់​ ឬ​ក៏​ទិដ្ឋាការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​អនុ​ញ្ញតិ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
 • ត្រូវ​ផ្តល់​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឯកសារ​ខាងក្រោម​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​និវាស​នភា​ព​៖

  • ​ទិដ្ឋាការ​ ដែល​មាន​រយៈពេល​អនុញ្ញាតិ​អោយ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ 6 ​ខែ​ ឬ​ក៏​ច្រើន​ជាង​នេះ​
  • ​ទិដ្ឋាការ​ដែល​ផ្តល់​ជាប់ៗ​គ្នា​ ពីរ​ឬ​ច្រើន​ ដែល​មាន​រយៈពេល​អនុញ្ញាតិ​អោយ​ស្នាក់​នៅ​ជា​រួម​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ 6​ ខែ​ ឬ​ក៏​ច្រើន​ជាង​នេះ​។​
  • កិច្ចសន្យាជួល​ផ្ទះ​ លិខិតបញ្ជាក់​ការ​ស្នាក់​នៅ​ ឬ​ វិក្កយបត្រ​សណ្ឋាគារ​ដែល​មាន​រយៈពេល​ជួល​ឬ​ស្នាក់​នៅ​ មិន​តិច​ជាង ​6 ​ខែ​ ឬ​ 182 ​ថ្ងៃ
  • ​លិខិតបញ្ជាក់​ការងារ​ ដែល​អាច​មាន​ដូច​ជា​ កិច្ចសន្យាការងារ​ វិញ្ញាបនបត្រ​ការងារ​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ធ្វើការ​មិន​តិច​ជាង​ 6 ​ខែ​ ឬ​ក៏​កាត​របស់​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​រូបថត​ (​មាន​បញ្ជាក់​ថ្ងៃ​ចេញ​កាត​រហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​បើក​គណនី​មាន​រយៈពេល​មិន​តិច​ជាង​ 6 ​ខែ​ ឬ​ 182 ​ថ្ងៃ​
  • លិខិតបញ្ជាក់​អាជីវកម្ម​ (​ប្រសិនបើជា​ស្វ័​យ​និ​យោ​ជ​)​ អាជ្ញាប័ណ្ណ ​/​ លិខិតបញ្ជាក់​អាជីវកម្ម​ ឬ​ក៏​ពន្ធ​ប៉ាតង់​។​

 • ​ត្រូវ​បំពេញ​ ពាក្យស្នើសុំ បើក​គណនី​។​

​សម្គាល់​៖

 • អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​បើក​គណនី​។​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1 800 203 203

គណនីបញ្ញើសន្សំរបស់ធនាគារ ABA គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធផលបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់។
លោកអ្នកពុំចាំបាច់មានសមតុល្យអប្បបរមា សម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើសន្សំទៀតឡើយ។
សម្រាប់ការបើកគណនីបញ្ញើសន្សំអតិថិជនត្រូវតំរូវឲ្យរក្សាសមតុល្យបន្ត $10 សម្រាប់និវាសនជន $50 សម្រាប់អនិវាសនជន  និង $100 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន / អង្គភាព។
អត្ថប្រយោជន៍របស់គណនីបញ្ញើសន្សំមានដូចជា៖
 • អតិថិជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានការកំណត់តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM (24ម៉ោង/ 7) ឬក៏សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ABA
 • ទទួលបាន E-Service ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ចូលមើលគណនីរបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈផ្លែតហ្វម ABA Business
 • ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែដោយឥតគិតថ្លៃ (តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន)
 • ទទួលបានសេវាបញ្ជាទិញអចិន្ត្រៃយ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ
ធនាគារយើងខ្ញុំ មានផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ដែលតែងតែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំ។ សូមពិនិត្យមើលតារាងខាងលើ ដើម្បីជ្រាបអំពីអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។
គណនីបញ្ញើសន្សំរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវទទួលអត្រាការប្រាក់រៀងរាល់ត្រីមាស (រៀងរាល់6ខែម្តងកំណត់ដោយធនាគារ) ឬនៅពេលបិទគណនី។
ABA នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជូនអតិថិជនជាមួយលក្ខខណ្ឌខ្លះៗ៖អតិថិជនអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធ (Credit Card) ដោយឥតគិតកម្រៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ និងកម្រៃប្រចាំឆ្នាំ ប្រសិនបើអតិថិជនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ 
 • Free ប័ណ្ណ MasterCard Standard ៖ អតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ចាប់ពី USD 3,000 ដល់ USD 9,999
 • Free ប័ណ្ណ Visa Credit Platinum Lite ៖ អតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ចាប់ពី USD 10,000 ឡើងទៅ អតិថិជនទាំងអស់អាចជ្រើសរើសកម្រិតទឹកប្រាក់ឥណពន្ធចាប់ពី USD 500 ឬរហូតដល់ 90% នៃទឹកប្រាក់ដែលបានបង្កកទុកក្នុងធនាគារ។
សម្រាប់គណនីបញ្ញើសន្សំ អតិថិជនអាចដាក់ ឬដកសមតុល្យគ្រប់ពេលវេលានិងគ្មានដែនកំណត់។
លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលអ្នកបានបើកគណនី។ ការបិទគណនីនឹងមិនមានការបង់នូវកម្រៃបន្ថៃម ប្រសិនបើគណនីបិទក្រោយបីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃបើក។ បើគណនីបិទមុនបីខែ ធនាគារនឹងគិតកម្រៃ $20។
សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយអាចជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទដើម្បើរៀបចំការណាត់ជួបជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader