​ឧបករណ៍​ដាក់​ប្រាក់​ ABA​

ម៉ាស៊ីន​ដាក់​ប្រាក់​ (CiM)​ និង​ ម៉ាស៊ីន​ដក​-​ដាក់​ប្រាក់​ (CRM)​ ABA​ មាននៅ​គ្រប់​សាខា​ និង​ទីតាំង​ស្វ័​យ​សេវា​24/7​ ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​អ្នក​អាច​ដាក់​ប្រាក់​បាន​លឿន​ស្រួល​ និង​ឥត​គិតថ្លៃ​។​ ​

ជាមួយ​ ABA​ CiM​ ឬ​ CRM​ អ្នក​អាច​ដាក់​ប្រាក់​ចូល​គណនី​ខ្លួនឯង​ និង​គណនី​ ABA​ អ្នក​ដទៃ​,​ បង់​កម្ចី​ និង​ថែម​ទាំង​អាច​ទូទាត់​ថ្លៃ​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ច្រើន​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​ទៅ​បញ្ជរ​ ABA​។​ ម៉ាស៊ីន​ទាំងនេះ​ អាច​ដាក់​បាន​ទាំង​ប្រាក់​រៀល​ និង​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​។

​ដើម្បី​ដាក់​ប្រាក់​ អ្នក​អាច​ប្រើ​កាត​ ABA​ (​សម្រាប់​ CRM)​ ឬ​ ប្រើ​ ABA​ Mobile​ ស្គែ​ន​កូដ​ QR​ លើ​អេ​ក្រង់​ម៉ាស៊ីន​ (​ទាំង​ CRM​ និង​ CiM)​ រួច​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​លើ​អេ​ក្រង់​ ជា​ការ​ស្រេច​។​ ​

នេះ​ជា​ មធ្យោបាយ​ទំនើប​ សុវត្ថិភាព​ និង​គួរ​ជាទី​ទុកចិត្ត​បំផុត​ក្នុង​ការ​ដាក់​ប្រាក់​ចូល​គណនី​ ABA​។​ ដាក់​ប្រាក់​ចូល​គណនី​ ឬ​បង់​កម្ចី​គ្រប់ពេល​ 24/7​ តាម​ភាព​ងាយស្រួល​របស់​អ្នក​ ជាមួយ​ ABA​ CiM​ ឬ​ CRM!​ សូម​មើល​ទីតាំង​ ម៉ាស៊ីន​ដាក់​ប្រាក់​ ABA​ តាម​ផែនទី​ ABA​ Locator​ លើ​វិ​ប​សាយ​របស់​យើងខ្ញុំ​។​