សេវារបស់មេនូឡាយហ្វ៍

​ធនាគារ​ ABA​ បាន​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​ មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​ឈានមុខ​គេ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​ ដើម្បី​ផ្តល់​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​បាន​ងាយស្រួល​ជូន​ដល់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​។​ អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​ ABA​ អាច​ធ្វើការ​ប្រឹក្សា​ និង​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​នៅ​តាម​សាខា​របស់​ធនាគារ​ ABA​ និង​ប្រើប្រាស់​ធនាគារ​ ABA​ ដើម្បី​ធ្វើការ​បន្តពេល​ធានា​ ឬ​បង់​បុព្វលាភ​រ៉ាប់រង​បាន​។​

​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ អ្នកឯកទេស​ធានា​រ៉ាបរង​មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ មាន​បំរើ​ការ​នៅ​ 85​ សាខា​​ របស់​ធនា​គារ​ ABA​។

ជាមួយនឹង​អ្នកឯកទេស​របស់​មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​នៅ​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ យើង​ជឿជាក់​ថា​ ការ​សហការ​នេះ​នឹង​ជួយ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលបំណង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អ្នក​ និង​ទទួល​បាន​នូវ​សន្តិភាព​ផ្លូវចិត្ត​ថែម​ទៀត​ផង​។​

​ការ​បង់​បុព្វលាភ​រ៉ាបរង​តាម​ទូរស័ព្ទ​

​ការ​បង់​បុព្វលាភ​រ៉ាបរង​អាយុជីវិត​សម្រាប់​ មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ មាននៅ​លើ​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​។​ សូម​មើល​វី​ដេ​អូ​ខាងក្រោម​ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​បង់​តាម​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​៖

ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា ផ្ដល់ជូននូវគម្រោងសន្សំ និងការពារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ហើយគម្រោងទាំងនេះរួមមាន៖

ជាគម្រោងការពារ និងសន្សំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវការការពារ និងសន្សំដើម្បីការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យរបស់បុត្រធីតា។ គម្រោងវិទ្យាល័យផ្ដល់នូវប្រាក់សំណងសម្រាប់ការសិក្សាដែលមានការធានាសម្រាប់បុត្រធីតានៅអាយុ 15ឆ្នាំ 16ឆ្នាំ 17ឆ្នាំ និង 18ឆ្នាំ ហើយគម្រោងសាកលវិទ្យាល័យផ្ដល់នូវប្រាក់សំណងសម្រាប់ការសិក្សាដែលមានការធានាសម្រាប់បុត្រធីតានៅអាយុ 19ឆ្នាំ 20ឆ្នាំ 21ឆ្នាំ និង 22ឆ្នាំ។
ជាគម្រោងការពារអាយុជីវិតសាមញ្ញ និងមានតម្លៃប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ គម្រោងនេះផ្ដល់ការធានាជូនក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបានធានាលើកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដូចជា កម្ចីទិញផ្ទះ កម្ចីទិញរថយន្ត ឬការចំណាយផ្សេងៗទៀត ក្នុងករណីមានមរណភាពដោយចៃដន្យកើតឡើង។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសរយៈពេលនៃការធានាមួយដែលសមស្រប ហើយអាចធានាបានរហូតដល់ 30ឆ្នាំ។
ជាគម្រោងមួយដែលផ្ដល់នូវការរួមបញ្ចូលគ្នានូវការការពារ និងការសន្សំដើម្បីគាំទ្រផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។ គម្រោងនេះរួមបញ្ចូលនូវការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងករណីមានមរណភាពដោយចៃដន្យកើតឡើង ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវការផ្ដល់នូវសំណងរហូតដល់ 4ដង ប្រសិនបើមរណភាពនោះកើតឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។ នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារ៉ាប់រងដល់កាលកំណត់ នោះអត្ថប្រយោជន៍ជាកញ្ចប់នឹងត្រូវបានផ្ដល់ទៅវិញប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានានៅរស់រានមានជីវិត ហើយគម្រោងនោះនៅមានសុពលភាព។
ជាផលិតផលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកម្ចីទិញផ្ទះរបស់លោកអ្នក។ គម្រោងការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយ  មេនូឡាយហ្វ៍ ផ្ដល់នូវការការពារអាយុជីវិតដល់បុគ្គលចម្បងដែលទទួលបន្ទុកលើកម្ចីទិញផ្ទះចំពោះគេហដ្ឋានមួយ។
ជាដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារនិយោជិករបស់ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ គម្រោងនេះរួមបញ្ចូលនូវគម្រោងពីរសំខាន់ៗ៖ គម្រោងការពារប្រចាំឆ្នាំជាក្រុមដែលអាចបន្តពេលធានាបាន និងគម្រោងការពារគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលជាក្រុម។ ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននីមួយៗ។
ជាគម្រោងការពារអាយុជីវិតមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង ក្នុងការការពារអ្នកត្រូវបានធានារហូតដល់អាយុ 100ឆ្នាំ។ ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យអ្នកត្រូវបានធានាអាយុជីវិតរស់នៅដោយគ្មានទុក្ខកង្វល់ ដោយមានការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងត្រឹមអាយុ 65ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយអាចទទួលបាន 15% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារៀងរាល់ 5ឆ្នាំ ម្ដងគិតចាប់ពីឆ្នាំទី 5 បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោងរហូតដល់អាយុ 100ឆ្នាំ។

អំពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា

ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍ខេមបូឌា បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2012 និង ជាទីផ្សារថ្មីចុងក្រោយរបស់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ហ្វាយនែនសល ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេមួយក្នុងពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍ខេមបូឌា ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានភាគហ៊ុនបរទេស 100% ដំបូងគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងការិយាល័យសាខារបស់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ចាម។ ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍ខេមបូឌា មានបុគ្គលិកសរុបជាង 200នាក់ និងមានទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាង 2000នាក់។

ត្រូវការជំនួយ?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងនានារបស់មេនូឡាយហ្វ៍ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 1 800 203 203 បានគ្រប់24/7។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader