​ការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​

តើ​លោក​អ្នក​មិន​ពេញចិត្ត​ទាល់តែ​សោះ​ ជាមួយ​សេវាកម្ម​ ABA​ មែន​ទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នៅ​ទី​នេះ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ជូន​លោក​អ្នក​។​

ជំហាន​ទី​ 1

​​ទាក់ទង​ផ្នែក​សេវា​អតិថិជន​

​ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​ ជំហាន​ដំបូង​ ត្រូវ​ទាក់ទង​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ​ តាម​រយៈ​បណ្តាញ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 1. ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​៖​ 023225333,​ 098203203,​ 098203333
 2. ផ្ញើ​សារ​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ​តាម​វិ​ប​សាយ​របស់​ធនាគារ​​
 3. ឆាត​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​របស់​យើងខ្ញុំ​តាម​ផេ​ក​ Facebook របស់​ធនាគារ​

ជា​ធម្មតា​ សំណើ​របស់​លោក​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​យ៉ាង​លឿន​នៅ​ក្នុង​ជំហាន​ទី​ 1​។​

ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​នៅ​តែ​មិន​ពេញចិត្ត​ទៀត​ សូម​បន្ត​ទៅ​ជំហាន​ទី​ 2​។​

​ជំហាន​ទី​ 2

​​ដាក់​បណ្តឹង​ជា​ផ្លូវការ​

​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នកជំនាញ​សេវា​អតិថិជន​ មិន​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​ លោក​អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្តឹង​ផ្លូវការ​មក​កាន់​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​។​

​សូម​បំពេញ​ទម្រង់​ទទួល​បណ្តឹង​របស់​អតិថិជន និង​ចុច​ បញ្ជូន​។​ អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ នឹង​ទាក់ទង​លោក​អ្នក​ភ្លាមៗ​។

​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​៖​ ក្រុមការងារ​ឯករាជ្យ​ និង​មិន​លម្អៀង​

ក្នុង​ករណី​ដែល​បណ្តឹង​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​មក​កាន់​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ នោះ​បណ្តឹង​នឹង​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ ដែល​ផ្តល់​នូវ​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ប្រកបដោយ​យុត្តិធម៌​,​ ឥត​លម្អៀង​,​ និង​ជាក់ស្ដែង​លើ​បណ្តឹង​ទាំងអស់​។​ នៅ​ពេល​ផ្នែក​នេះ​ពិនិត្យ​លើ​បណ្តឹង​អំពី​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​របស់​ធនាគារ​ ផ្នែក​នេះ​ពិចារណា​អំពី​៖

 • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ និង
 • ការអនុវត្តតាមទឡ្ហីករណ៍

ដំណើរការ​ដោះស្រាយ​ 2​ ដំណាក់កាល

​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ជា​ផ្លូវការ​លើ​បណ្តឹង​ផ្លូវការ​ នឹង​ធ្វើ​ឡើង​តាម​ដំណើរការ​ដោះស្រាយ​ 2​ ដំណាក់កាល​៖​

ដំណោះស្រាយ​
ដំណាក់កាល​ទី​ 1​
 • ​​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​នឹង​ស្វែងរក​ការ​ពិត​,​ វាយតម្លៃ​,​ និង​ស្នើ​នូវ​ដំណោះស្រាយ​យោគយល់​គ្នា​
 • ប្រសិនបើ​ដំណោះស្រាយ​យោគយល់​គ្នា​ នៅ​តែ​មិន​ពេញចិត្ត​ទៀត​ បណ្តឹង​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ឡើង​ទៅ​កាន់​ដំណាក់កាល​ដំណោះស្រាយ​ទី​ 2​។
ក្នុង​រយៈពេល​
2​ ថ្ងៃធ្វើការ
ដំណោះស្រាយ​
ដំណាក់កាល​ទី​ 2​
 • ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ នឹង​ពិនិត្យ​វិភាគ​ប្ញ​ស​គល់​ និង​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះស្រាយ​ផ្សេងៗ​
 • ​​ប្រសិនបើ​ដំណោះស្រាយ​យោគយល់​គ្នា​ មិន​អាច​សម្រេច​បាន​ បណ្តឹង​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ឡើង​ទៅ​គណៈកម្មាធិការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​របស់​ធនាគារ​ ABA
 • គណៈកម្មាធិការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​,​ ធ្វើការ​វិភាគ​,​ និង​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​ចុង​ក្រោយ​។​​
​ក្នុង​រយៈពេល​
28​ ថ្ងៃ​ធ្វើការ

​រាល់​បណ្តឹង​ផ្លូវការ​ដែល​បាន​ដាក់​មក​កាន់​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​នីតិវិធី​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 1. ទទួល​បណ្តឹង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​តែ​មួយ​
 2. ​​កត់ត្រា​ពី​ស្ថានភាព​បណ្តឹង​
 3. ​​ណែនាំ​អំពី​ជំហាន​បន្ទាប់​
 4. ផ្តល់​កាលកំណត់​សម្រាប់​ការ​ដោះស្រាយ​។

ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​បណ្តឹង​ជា​ផ្លូវការ​របស់​លោក​អ្នក​

ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​បណ្តឹង​ជា​ផ្លូវការ​របស់​លោក​អ្នក​ ​ដើម្បី​ងាយស្រួល​ ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​របស់​លោក​អ្នក​ សូម​លោក​អ្នក​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ផ្តល់​បាន​ ដូច​ជា​៖

 • ការរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍
 • លំដាប់លំដោយហេតុការណ៍តាមពេល (ថ្ងៃខែ និងម៉ោង ប្រសិនបើអាច)
 • ឈ្មោះផ្នែក និងបុគ្គលិកដែលលោកអ្នកបានប្រាស័យទាក់ទងជាមួយ
 • ឯកសារណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគបណ្តឹងរបស់លោកអ្នក។

​ឧទាហរណ៍​នៃ​បណ្ដឹង​/​ការ​តវ៉ា​

​ខាងក្រោម​នេះ​ ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ចំនួន​នៃ​បណ្ដឹង​/​ការ​តវ៉ា​ ដែល​ចងក្រង​ឡើង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ករណី​ជាក់ស្ដែង​ បួ​ក​ជាមួយ​ដំណោះស្រាយ​ និង​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ការ​ការពារ​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ករណី​បែប​នេះ​កើត​មាន​ចំពោះ​លោក​អ្នក​។​

ករណី​
លោក​ Z​ បាន​កត់​សម្គាល់ថា​ គណនី​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទៅ​កាន់​គណនី​ ABA​ អ្នក​ដទៃ​ ដែល​ខ្លួន​លោក​បញ្ជាក់​ថា​ មិន​បាន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​នោះ​ឡើយ​ ហើយ​ថែម​ទាំង​មិន​ស្គាល់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​នោះ​ទៀត​ផង​។​ អតិថិជន​បាន​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​លើ​ករណី​ដែល​ប្រតិបត្តិការ​កើត​មាន​ឡើង​ដោយ​ខ្លួន​មិន​បាន​ធ្វើ​ ហើយ​សាមីខ្លួន​ក៏​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​បើក​ចូល​ដល់​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ឡើយ​។​
​ការ​ស៊ើបអង្កេត​
​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​។​ យើង​បាន​រក​ឃើញ​ថា​ ប្រតិបត្តិការ​នោះ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​ ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ និង​លេខ​សម្ងាត់​ ដោយ​មិន​មាន​បញ្ចូល​ខុស​ ឬ​ការ​ព្យាយាម​បើក​ចូល​គួរ​ឲ្យ​សង្ស័យ​ឡើយ​។​  ពេល​នោះ​ ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ ធ្វើការ​ទាក់ទង​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដាក់​បណ្ដឹង​ ដោយ​សួរ​ថា​តើ​មាន​បុគ្គល​ណា​ផ្សេង​ ក្រៅពី​រួប​លោក​ បាន​បើក​ ឬ​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​ដែរ​ឬ​ក៏​អត់​ក្នុងអំឡុងពេល​ដែល​ប្រតិបត្តិការ​នោះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​។​ អតិថិជន​ចាំ​បាន​ថា​ កូនស្រី​ បាន​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន​នា​ពេល​នោះ​ ដូច្នេះ​ ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​សុំ​ឲ្យ​អតិថិជន​ធ្វើការ​សាកសួរ​កូនស្រី​ជា​មុន​សិន​។​ នៅ​ពេល​សួរនាំ​ នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ លោក​ Z​ បាន​រក​ឃើញ​ថា​ កូនស្រី​បាន​ប្រើ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​ ដើម្បី​ទិញ​អីវ៉ាន់​តាម​អន​ឡាញ​។​ បន្ទាប់​មក​លោក​បាន​សុំ​ការ​អភ័យទោស​ ជាមួយ​ការ​អរគុណ​ដល់​ធនាគារ​សម្រាប់​ចំណាត់ការ​ដ៏​ឆាប់រហ័ស​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ករណី​របស់​ខ្លួន​។​
​គន្លឹះ​
​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​គណនី​របស់​អ្នក​ សូមកុំ​ប្រាប់​ ឬ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ធនាគារ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដូច​ជា​ឈ្មោះ​បើក​ចូល​,​ ពាក្យ​សម្ងាត់​,​ ឬ​ លេខ​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ OTP​ ជាមួយ​បុគ្គល​ណា​ជា​ដាច់ខាត​។​
ករណី​
​លោក​ M​ យក​ប្រាក់​ចំនួន​ $350​ ទៅ​ដាក់​ចូល​គណនី​របស់​ខ្លួន​តាម​ម៉ាស៊ីន​ដក​-​ដាក់​ប្រាក់​ ABA​។​ លោក​អះអាង​ថា​ ម៉ាស៊ីន​ដក​-​ដាក់​ប្រាក់​ មិន​ទទួល​ប្រាក់​របស់​ខ្លួន​។​ ទោះ​យ៉ាងណា​ ក្រដាសប្រាក់​ដែល​ម៉ាស៊ីន​មិន​ទទួល​ សុទ្ធតែ​មាន​ពាក្យ​ COPY​ នៅ​លើ​សន្លឹក​នីមួយៗ​ (​ក្រដាស​ $100​ ចំនួន​ 3​សន្លឹក​ និង​ក្រដាស​ $20​ចំនួន​ 2​សន្លឹក​)​។​ លោក​ M​ បាន​ប្រកាស​ករណី​នេះ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ ហើយ​ចោទ​ថា​ ធនាគារ​ បាន​ប្ដូរ​លុយ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ជា​ក្រដាសប្រាក់​ COPY​ យ៉ាង​សម្ងាត់​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​។​
​ការ​ស៊ើបអង្កេត​
ជា​បន្ទាន់​ ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​ រួម​មាន​ នាយកដ្ឋាន​សន្តិសុខ​។​ យើង​បាន​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ដំណើរការ​ដាក់​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ដក​-​ដាក់​ប្រាក់​នោះ​ និង​ឆែក​វី​ដេ​អូ​ពី​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ដែល​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ដាក់​ប្រាក់​របស់​លោក​ M​។​  វី​ដេ​អូ​ពី​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ បាន​បង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា​ ក្រដាសប្រាក់​ដែល​លោក​ M​ បាន​ដាក់​ មាន​ពាក្យ​ COPY​ ហើយ​មាន​តែ​ក្រដាស​ $10​ មួយ​សន្លឹក​គត់​ ដែល​ជា​ក្រដាសប្រាក់​ពិត​។​ បន្ទាប់​មក​ យើង​បាន​អញ្ជើញ​អតិថិជន​មក​កាន់​ធនាគារ​ ហើយ​បង្ហាញ​ភ័ស្តុតាង​ដែល​បាន​រក​ឃើញ​ដល់​រូប​គាត់​។​ ដោយ​បានឃើញ​ភ័ស្តុតាង​ជាក់ស្ដែង​ លោក​ M​ បាន​ពន្យល់​ថា​ ខ្លួន​បាន​ទទួល​ប្រាក់​ពី​អតិថិជន​ម្នាក់​ ដោយ​មិន​បាន​ពិនិត្យ​ក្រដាសប្រាក់​ មុន​ដាក់​ចូល​គណនី​តាម​ម៉ា​ស៊ី​ស្វ័​យ​សេវា​។​
​គន្លឹះ​
​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ពិនិត្យ​ក្រដាសប្រាក់​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ មុន​ដាក់​ចូល​គណនី​តាម​ម៉ាស៊ីន​ស្វ័​យ​សេវា​ ដើម្បី​ចៀសវាង​ករណី​បែប​នេះ​ ហើយ​ត្រូវ​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ ព្រោះ​ក្រដាសប្រាក់​ COPY​ មាន​ចរាចរណ៍​ក្នុង​ទីផ្សារ​។​
​ករណី​
លោក​ Q​ បាន​ទាក់ទង​មក​ទូរស័ព្ទ​ប្រចាំការ​ 023​ 225​ 333​ និង​បាន​រាយការណ៍​ថា​ ខ្លួន​បាន​ទៅ​ដក​ប្រាក់​ $200​ ពី​ម៉ាស៊ីន​ ATM​ របស់​ ABA​។​ ទោះ​យ៉ាងណា​ លោក​អះអាង​ថា​ ខ្លួន​មិន​បាន​ទទួល​ប្រាក់​នោះ​ឡើយ​ ខណៈ​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញពី​គណនី​របស់​ខ្លួន​។​
ការ​ស៊ើបអង្កេត​
​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​រួម​មួយ​ ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​។​ ភ័ស្តុតាង​រក​ឃើញ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជូន​អតិថិជន​ បាន​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ លោក​បាន​ស៊ក​កាត​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ ATM​ ហើយ​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​តម្រូវ​ ដើម្បី​ដក​ប្រាក់​។​ ទោះ​យ៉ាងណា​ ពេល​ក្រដាសប្រាក់​ជិត​ត្រូវ​បាន​ម៉ាស៊ីន​បញ្ចេញ​មក​ហើយ​ អតិថិជន​បាន​លើក​ទូរស័ព្ទ​និយាយ​ ហើយ​ពេល​នោះ​ ស្រាប់តែ​ងាក​ដើរ​ចេញពី​ ATM​ ដោយ​មិន​យក​ក្រដាសប្រាក់​។​ ចៃដន្យ​ពេល​នោះ​ អតិថិជន​បន្ទាប់​ បាន​យក​ក្រដាសប្រាក់​នោះ​ ហើយ​ចាក​ចេញពី​ ATM​ បាត់​ទៅ​។​ ដោយសារ​បុគ្គល​ដែល​បាន​យក​ប្រាក់​ខាងលើ​ មិន​បាន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ពេល​នោះ​ ធនាគារ​មិន​អាច​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គេ​បាន​ឡើយ​ ហើយ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​លោក​ Q​ ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ទៅ​កាន់​សមត្ថកិច្ច​ ដើម្បី​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​។​
​គន្លឹះ​
​សូម​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ពេល​លោក​អ្នក​ដក​ប្រាក់​ពី​ ATM​ ហើយ​សូមកុំ​ភ្លេច​យក​ប្រាក់​របស់​អ្នក​មុន​ចាកចេញ​។​
ករណី​
​លោកស្រី​ E​ បាន​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​បញ្ជរ​សាខា​ចំនួន​ $​ 10,000​ ពី​គណនី​ ABA​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ធនាគារ​ក្រៅប្រទេស​។​ លោកស្រី​មាន​បំណង​រ៉ាប់រង​ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទាំងអស់​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​ អាច​ទទួល​បាន​ $​ 10,000​ ពេញ​។​ លោកស្រី​បាន​ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចំនួន​ $30​ ហើយ​ក្រោយមក​ ក៏​បានដឹង​ថា​ មាន​តែ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​ 9,970​ ប៉ុណ្ណោះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​ទទួល​។​ លោកស្រី​បាន​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ ហើយ​សួរ​ថា​ហេតុ​អ្វី​បានជា​ចំនួន​ប្រាក់​ផ្ទេរ​នោះ​មិន​ពេញ​។​
​ការ​ស៊ើបអង្កេត​
​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ស៊ើបអង្កេត​ករណី​នេះ​ ហើយ​រក​ឃើញ​ថា​ លោកស្រី​ E​ បាន​បំពេញ​ក្នុង​ទម្រង់​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដោយ​ខ្លួនឯង​ ហើយ​បាន​ជ្រើស​យក​ជម្រើស​ SHA​ មិនមែន​ OUR​ នោះ​ឡើយ​ ដែល​មាន​ន័យ​ថា​ លោកស្រី​បង់​តែ​ថ្លៃ​សេវា​ធនាគារ​ ABA​ ប៉ុណ្ណោះ​ ខណៈ​ដែល​តម្លៃ​សេវា​នៅ​សល់​(​តម្លៃ​សេវា​របស់​ធនាគារ​អន្តរការី​)​ ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញពី​ប្រាក់​ផ្ទេរ​។​
​គន្លឹះ
​សូម​ប្រាកដជា​និច្ច​ថា​ អ្នក​បាន​អាន​ និង​យល់​ច្បាស់លាស់​នូវ​ជម្រើស​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ នៅ​ពេល​អ្នក​បំពេញ​ទម្រង់​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ណាមួយ​។​ បុគ្គលិក​សាខា​របស់​យើងខ្ញុំ​ រង់ចាំ​ជួយ​ និង​បញ្ជាក់​ជូន​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ត្រូវការ​។​
​ករណី​
​លោក​ A​ បាន​កត់​សម្គាល់ថា​ កាត​ ABA​ របស់​លោក​ មាន​ប្រតិបត្តិការ​អន​ឡាញ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ ប៉ុ​ន្ត​លោក​បញ្ជាក់​ថា​ លោក​មិន​បាន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទាំងនោះ​ទេ​។​ ពេល​នោះ​ លោក​បាន​ទាក់ទង​មក​ធនាគារ​ ហើយ​ថែម​ទាំង​អះអាង​ថា​ ខ្លួន​បាន​រក្សា​ព័ត៌មាន​កាត​ (​លេខ​កាត​,​ កាល​ផុតកំណត់​កាត​,​ លេខ​កូដ​ CVV)​ យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព​។​ លោក​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ លោក​ដាក់​កាត​នោះ​តាម​ខ្លួន​ជា​និច្ច​ ហើយ​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​ឡើយ​។​

​ការ​ស៊ើបអង្កេត​

​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រតិបត្តិការ​កាត​ និង​បាន​រក​ឃើញ​ថា​ កាត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទូទាត់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​អន​ឡាញ​។​ ប្រាក់​ប្រតិបត្តិការ​ ត្រូវ​បាន​កាត់​ប្រចាំខែ​ ផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន​កាត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ ជាមួយ​ពាណិជ្ជករ​អន​ឡាញ​។​ ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ បាន​ទាក់ទង​លោក​ A​ និង​បាន​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ប្រតិបត្តិការ​ដល់​រូប​លោក​។​ អតិថិជន​ក៏​នឹកឃើញ​ថា​ ប៉ុន្មាន​ខែ​កន្លង​ទៅ​ ខ្លួន​បាន​ព្រមព្រៀង​លើ​ផែន​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ ដោយ​ប្រើ​កាត​ ABA​ ហើយ​គិត​ថា​ វា​ជា​ការ​ចំណាយ​មួយ​លើក​ ប៉ុន្តែ​លោក​មិន​បាន​អាន​លក្ខខណ្ឌ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ ហើយ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​គម្រោង​ដែល​មានការ​ទូទាត់​បន្តបន្ទាប់​ប្រចាំខែ​។​ ដោយ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​រវាង​លោក​ A​ និង​ពាណិជ្ជករ​ ដូច្នេះ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ មិន​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ជូន​អតិថិជន​បាន​ទេ​។​
​គន្លឹះ​
អ្នក​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​លើ​រាល់​ប្រតិបត្តិការ​តាម​អន​ឡាញ​ និង​ការ​ព្រមព្រៀង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើងជា​មួយ​ពាណិជ្ជករ​ណាមួយ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មានការ​ទូទាត់​ប្រាក់​ពី​អ្នក​តាម​ព័ត៌មាន​កាត​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ជូន​។​ ដូច្នេះ​ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ អ្នក​បាន​អាន​ និង​យល់​ច្បាស់​នូវ​រាល់​លក្ខខណ្ឌ​ មុន​ពេល​បញ្ជាក់​ការ​ទិញ​,​ ការ​ជាវ​ប្រចាំ​,​ ឬ​ប្រតិបត្តិការ​តាម​អន​ឡាញ​។​