គ្រប់គ្រង​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​តាម​ ABA Business

ផ្លែតហ្វម ABA Business​ ផ្ដល់​ជូន​មុខងារ​ពេញលេញ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ ឬ​អាជីវកម្ម​ ដែល​ត្រូវការ​ចូល​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​តាមដាន​ និង​គ្រប់​គ្រ​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រា​ និង​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​តាម​ពេលវេលា​ជាក់ស្ដែង​។​ អ្នក​ប្រើប្រាស់​ ផ្លែតហ្វម ABA Business​ ដែល​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍​ចង់​ប្រើប្រាស់​មុខងារ​ ត្រូវ​មាន​គណនី​ចរន្ត​ ឬ​ គណនី​ចរន្ត​ Plus​។​

អត្ថប្រយោជន៍​សំខាន់ៗ​

ដោ​ន​ឡូត​ប្រវត្តិ​ប្រតិបត្តិការ1

ការពារ​ដោយ​មុខងារ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ 2​ កត្តា​2

ស្នើ​សុំ​សៀវភៅ​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ថ្មី​បាន​ពី​គ្រប់​ទីកន្លែង3

បញ្ឈប់​ការ​ទូទាត់​នៃ​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ណាមួយ4

1​ មាន​ជា​ទម្រង់​៖ PDF,​ Excel,​ និង​ CSV​។
2​ ប្រើ​ ABA​ DigiGuard​ ដើម្បី​បង្កើត​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ (OTP)​ ពី​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន។
3​ សៀវភៅ​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​នីមួយៗ​ មាន​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ 50​ សន្លឹក​ និង​មាន​ម​ត្លៃ​ 20 ដុល្លារ / 80,000 រៀល​។​ ឥឡូវនេះ​ អតិថិជន​តម្រូវ​ឲ្យ​អញ្ជើញ​មក​យក​ដល់​សាខា​។​ សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ដល់ទី​កន្លែង​ នឹង​មាន​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​។​
4​ អាច​បញ្ឈប់​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​បាន​ ប្រសិនបើ​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ទាំងនោះ​ស្ថិត​ក្នុង​លេខ​រៀង​លំដាប់​ត​គ្នា​។​

​អ្នក​ណាខ្លះ​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពីមុខ​ងារ​នេះ​?

​មុខងារ​គ្រប់គ្រង​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ ក្នុង​ ផ្លែតហ្វម ABA Business​ អាច​ជួយ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​នៅ​តែ​ត្រូវការ​ប្រើ​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​ចម្បង​ ដល់​ដៃគូ​ផ្គត់ផ្គង់​ និង​ដៃគូ​ផ្សេងៗ​ទៀត​។​ ពិនិត្យ​តាមដាន​ និង​គ្រប់គ្រង​មូល​ប្ប​ទា​នប​ត្រ​ភ្លាមៗ​តាម​ពេលវេលា​ជាក់ស្ដែង​ ដែល​ចំណេញ​ពេលវេលា​ ដើម្បី​ផ្ដោត​ការ​កិច្ចការ​សំខាន់ៗ​ នាំ​មក​នូវ​កំណើន​ក្រុមហ៊ុន​។​ ​

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន​ប្រើប្រាស់​ ផ្លែតហ្វម ABA Business​ សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ ឬ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ ហើយ​ត្រូវការ​ជ្រាប​បន្ថែម​អំពី​សេវាកម្ម​នេះ​ សូម​ទាក់ទង​ប្រធាន​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​នៅ​តាម​សាខា​ ABA​ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ ឬ​ទូរស័ព្ទ​មក​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន​តាម​រយៈ​លេខ​ 023​ 925​ 333​ ឬ​ទាក់ទង​ទៅ​កាន់​ក្រុមការងារ​ ABA Business​ តាម​រយៈ​អ៊ី​មេ​ល​ digitalsupport(at)ababank.com។​

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader