គណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ

​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ អាច​ឲ្យ​អ្នក​បើក​គណនី​សន្សំ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​មក​ដល់​សាខា​ធនាគារ​ឡើយ​!​ គណនី​សន្សំ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ (E-SA)​ផ្តល់​ជូន​ការ​ប្រាក់​ទាក់ទាញ​ និង​មានមុខ​ងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សម្រាប់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​​ដើម្បី​សម្រេច​គោលបំណង​របស់​អ្នក​។​

បើកគណនី ABA ជាប្រាក់រៀល គ្រាន់តែបើកកម្មវិធី ABA Mobile ចុចលើប៊ូតុង បើកគណនីថ្មី និងជ្រើសរើស គណនីសន្សំ ពីបញ្ជីគណនី។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាការប្រាក់1
តិចជាងឬស្មើ 1,000ដុល្លារ0.05%
ច្រើនជាង 1,000ដុល្លារ0.15%
តិចជាងឬស្មើ 4លានរៀល0.25%
ច្រើនជាង 4លានរៀល0.50%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់និវាសនជនមិនមាន
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់អនិវាសនជន
សមតុល្យបន្តក្នុងគណនី
ចំនួនគណនីអនុញ្ញាតឲ្យមាន 3 គណនី
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ 6ខែ ម្តង (ឆមាសនីមួយៗនៃឆ្នាំ) ឬនៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការនៃការសន្សំប្រាក់នឹងត្រូវដំណើរការតាមរយៈបណ្តាញឌីជីថលទាំងអស់របស់ ABA
ការបិទគណនី2បិទបានតែនៅសាខាធនាគារតែប៉ុណ្ណោះ
សៀវភៅធនាគារ3មិនមាន
បិទគណនី3សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល
ចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
  • គ្រប់សាខាធនាគារ ABA
  • តាមកម្មវិធី ABA Mobile
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សេវាគណនីប្រចាំខែ510 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/សន្លឹក
ពិនិត្យ និងបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ដង

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
2 អតិថិជន​ត្រូវ​ទៅ​កាន់​សាខា​បើក​គណនី​សន្សំ​លើ​ទូរស័ព្ទ​​ ដែល​ដូច​គ្នា​នឹង​សាខា​ដាក់​ប្រាក់​ចូល​គណនី​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិការ​គណនី​សន្សំ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ រួម​ទាំង​ការ​បិទ​គណនី​សន្សំ​លើ​ទូរស័ព្ទ​​ផង​ដែរ​។​
3 មិនមានផ្តល់ជូនឡើយ។ អតិថិជនត្រូវចូលមើលគណនីតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile។ ជាជម្រើស អតិថិជនអាចស្នើសុំសៀវភៅធនាគារ នៅធនាគារ ABA ប៉ុន្តែគិតថ្លៃសេវា។
4
ប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងកាត់ទឹកប្រាក់ 10 ដុល្លារ ឬ 40,000 រៀល ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើគណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនដំណើរការចាប់ពី 12ខែ ឡើងទៅ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

​ដើម្បី​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ សូម​អនុវត្ត​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ខាងក្រោម​៖

  • អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​
  • អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីមួយ ដូចជា៖ គណនីបញ្ញើសន្សំ, គណនីចរន្ត ឬ គណនីចរន្ត “PLUS” ដែលបើកនៅសាខារបស់ធនាគារជាមុនសិន មុនពេលបើកគណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ។​
  • គណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ អាចបើកបានមិនថាអ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ និងមិនអចិន្ត្រៃយ៍។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader