អបអរសាទរ​ ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ 100​នាក់​ នៃ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ បាន​ប្រាក់​មក​វិញ​ ពី​ ABA

06/May/2019

អបអរសាទរ​ ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ 100​នាក់​

ប្រូ​ម៉ូ​សិនទទួល​បាន​ប្រាក់​មក​វិញ​ សម្រាប់​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Visa​ Classic​ បាន​បញ្ចប់​ហើយ​ ហើយ​យើងខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​រីករាយ​សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ទាំង​ 100​នាក់​ ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​ ទឺ​ក​ប្រាក់​  60​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ត្រលប់​មក​វិញ​ពី​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​ ដើម្បី​ជា​ការ​ថ្លែងអំណរគុណ​។

​ម្ចាស់​រង្វាន់​ខាងលើ​ ត្រូវ​បាន​ចាប់ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Visa​ Classic​ ពេញ​សិទ្ធិ​រាប់​ពាន់​នាក់​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 10​ –​ 30​ មេ​សា​ ឆ្នាំ​2019​។​ សូម​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​នៅ​ខាងក្រោមនេះ៖

ល.រឈ្មោះល.រឈ្មោះ
1SUNG T.51MAO D.
2SAY P.52YIN M.
3TIN M.53CHANRITH N.
4DOS P.54VAN T.
5KHUN V.55HILL A. J. M.
6THORNTON R. G.56SRENG L.
7CHAN S.57OUK N.
8UON N.58CHEA C.
9YU H. C.59PHON S.
10SOK R.60CHIOUNG P.
11WANG Y.61KIM C.
12TEA S.62DE JESUS S. M.
13CHEA V.63VINCENT L. B. A. S.
14CHHIN S.64TY P.
15CHAZERAND M. N. R.65KEO R.
16AN V. D. K. H.66SOY P.
17SIM P.67LAY T. L.
18TRY M. C.68PRAK S.
19SINLAY C.69THO S.
20TAING K. H.70CHUM S.
21SOK C.71MORN L.
22SERN B.72LEM S.
23TAN K. K.73KLOUT P.
24CHHENG R.74TAI L. C.
25SAMRITH K.75EAR R.
26EAP N.76SAR R.
27SENG P. D.77YUN C.
28NGOR P.78LAY K. C.
29J. D. LEE79TY H. L.
30SWEETING P.80LAO S.
31KA A. D.81TE K. L.
32IN S.82TAING C. P.
33SUY B.83LY S.
34POV S.84UK S.
35PIETERSE J. J. N.85P. G. PEREZ
36ITH S. S.86KIM M.
37CHHUON P.87NOGUERA G. J. J.
38DEVNANI H.88OENG C.
39ENTER A. J.89RETH T.
40PURCINO L. E.90THAP S.
41SAM R.91SVAY V.
42CHAMROEUN S.92CHHEL S.
43THAI S.93LIM T. S.
44CHAN K. H. 94HIM S.
45FALCOMER E.95CHEAT S.
46CALIMBO F. J. L.96TSAI Y. J.
47SOK S.97MAO S. L.
48RIN C.98RETH C.
49LUN S.99ALVARO C. P.
50LIM P.100SAN T.

យើងខ្ញុំ​នឹង​ទាក់ទង​ទៅ​កាន់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំំ​ង​អស់​ក្នុង​រយៈពេល​ 7​ (​ប្រាំពីរ​)​ ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកាស​នេះ​។​ រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​ 60​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​នេះ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ចូល​ទៅ​ក្ន​ង​គណនី​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ក្នុង​រយៈពេល​ 7​ (​ប្រាំពីរ​)​ ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ ក្រោយ​ពី​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​បាន​ទាក់ទង​រួច​។​

យើងខ្ញុំ​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​។​ សម្រាប់​លោក​អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​បើក​កាត​  ABA​ Visa​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវា​ធនាគារ​ទំនើប​ និង​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ពិសេសៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​នោះ​ លោក​អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ នៅ​សាខា​ណាមួយ​របស់​ ABA​ !​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ កាត​ទូទាត់​ របស់​យើងខ្ញុំ​។​