​របៀប​ទទួល​ប្រាក់​ជាមួយ​ ABA​ QR

តាម​ QR​

​ពេល​នៅ​ជិត​អ្នក​ផ្ញើ​ សូម​បើក​ ABA​ Mobile​ របស់​អ្នក​ ហើយ​ចុច​ប៊ូ​តុង​ ABA​ QR ឲ្យ​កូដ​បង្ហាញ​លើ​អេ​ក្រ់​ ដើម្បី​អ្នក​ផ្ញើ​ អាច​ស្គែ​ន​បង់ប្រាក់​តាម​ ABA​ Mobile​ របស់​ពួក​គេ​បាន​។

​តាម​លីង​ផ្ទេរ​ប្រាក់

​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ទទួល​ប្រាក់​ពី​អ្នក​ផ្ញើ​ ដែល​មិន​នៅ​ជិត​អ្នក​ អ្នក​អាច​ផ្ញើ​ ABA​ QR ជា​លីង​ ដោយ​ចុច​លើ​សញ្ញា​ ផ្ញើ​កូដ​ខាងក្រោម​ ABA​ QR​ របស់​អ្នក​។​ជ្រើសរើស​បណ្ដាញ​ផ្ញើ​សារ​ ឬ​ឆាត​ ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ហើយ​ផ្ញើ​កូដ​ជា​លីង​។​ អ្នក​ផ្ញើ​ ត្រូវ​ចុច​លើ​លីង​ ឲ្យ​ ABA​ Mobile​ របស់​គេ​បើក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ហើយ​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​។​