ធនាគារដៃគូ

ធនាគារ ABA បានរៀបចំជាតារាងធនាគារឆ្លើយឆ្លង ជាប្រភេទធនាគារអន្ដរជាតិល្បីៗក្នុងពិភពលោក តាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នា។ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ទងនឹងការចេញវិក្កយបត្រ ឬ ការបង់ប្រាក់ និង ការបង់ប្រាក់លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សេវាផ្ទេរប្រាក់ ត្រូវបានធ្វើតាមរយៈគណនីទោះបីប្រើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នាក្តី។ នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដែលទឹកប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើ និង ទទួលដល់យើងតាមរយៈដៃគូជាធនាគារឆ្លងឆ្លើយរបស់យើង ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាង ធនាគារឆ្លើយឆ្លងរបស់យើង ដែលអាចជ្រើសរើសបានដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់លក្ខណៈអន្តរជាតិ។

រូបិយប័ណ្ណ ឈ្មោះធនាគារភ្នាក់ងារ លេខ SWIFT កូដ
USDJPMorgan Chase Bank National Association, USACHASUS33
USDStandard Chartered Bank, USASCBLUS33
USDStandard Chartered Bank (Singapore) LimitedSCBLSG22
USDWoori Bank, South KoreaHVBKKRSE
USDKookmin Bank, South KoreaCZNBKRSE
USDKEB Hana Bank, South KoreaKOEXKRSE
USDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
USDOversea-Chinese Banking Corporation Limited, SingaporeOCBCSGSG
USDJoint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, VietnamBFTVVNVX
VNDJoint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, VietnamBFTVVNVX
CADNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
USDNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURCommerzbank AG, GermanyCOBADEFF
GBPStandard Chartered Bank, UKSCBLGB2L
SGDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
CNYChina Construction Bank Corporation, ChinaPCBCCNBJGPS
THBStandard Chartered Bank (Thai), ThailandSCBLTHBX
THBKasikornBank Public Company Limited, ThailandKASITHBK
KRWWoori Bank, South KoreaHVBKKRSE
AUDJPMorgan Chase Bank National Association, AustraliaCHASAU2X
JPYSumitomo Mitsui Banking Corporation, JapanSMBCJPJT
USDKasikornBank Public Company Limited, ThailandKASITHBK