ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបណ្តាញ ធនាគារដៃគូរបស់ធនាគារ ABA

11/Jul/2017

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបណ្តាញ ធនាគារដៃគូរបស់ធនាគារ ABAការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបណ្តាញ ធនាគារដៃគូរបស់ធនាគារ ABA

​អតិថិជន​ទាំងអស់​ជាទី​គោរព​៖​
យើងខ្ញុំ​សូម​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ ពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​របស់​បណ្តាញ​ដៃគូធនាគារ​ ដែល​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់​យើង​ទៅ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​។​

ចាប់ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​ រាល់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​​ចេញ​ទៅ​ក្រៅប្រទេស​ សូម​ប្រើប្រាស់​តារាង​ឈ្មោះ​ប្រទេស​ខាងក្រោម​ ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​/​ទទួល​ប្រាក់​ពី​ក្រៅប្រទេស​ ពី​គណនី​ធនាគារ​ ABA​ របស់​អ្នក​៖

រូបិយប័ណ្ណឈ្មោះធនាគារភ្នាក់ងារលេខ SWIFT កូដ
USDStandard Chartered Bank, USASCBLUS33
USDStandard Chartered Bank, SingaporeSCBLSGSG
USDKookmin Bank, South KoreaCZNBKRSE
USDKorea Exchange Bank, South KoreaKOEXKRSE
USDDBP, PhilippinesDBPHPHMM
USDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
USDVietcom Bank, VietnamBFTVVNVX
USDNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURCommerzbank AG, GermanyCOBADEFF
GBPStandard Chartered Bank, UKSCBLGB2L
SGDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
CNYChina Construction Bank Corporation, ChinaPCBCCNBJ
THBStandard Chartered Bank, ThailandSCBLTHBX
PHPDBP, PhilippinesDBPHPHMM

​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយនឹង​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ក្រៅប្រទេស​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទី​ក្រៅប្រទេស​។​ ចំពោះ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សូម​ទាក់ទង​សេវា​បម្រើ​អតិថិជន​របស់​យើង​តាម​រយៈ​លេខ​៖​ +855​ 23​ 225​ 333​។​

​សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​របស់​យើងខ្ញុំ​!​