​ផ្ញើ​ និង​ទទួល​ប្រាក់​តាម​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ MoneyGram​ ក្នុង​ ABA​ Mobile!

29/Dec/2020

Send​ and​ receive​ MoneyGram​ transfers​ 3Send​ and​ receive​ MoneyGram​ transfers​ 3

ដោយ​បន្ត​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​សេវា​ធនាគារ​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​ខ្លួន​ ធនាគារ​ ABA​ មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​ សូម​ប្រកាស​អំពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ MoneyGram​ ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ។​ សេវាកម្ម​ថ្មី​សន្លាង​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ អាច​ទទួល​ ឬ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ជាង​ 200​ ដែល​មាន​ភ្នាក់ងារ​ជាង​ 350,000​ កន្លែង​ បាន​គ្រប់ពេលវេលា​។​

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ និង​សុវត្ថិភាព​នេះ​ បំបាត់​ទាំងស្រុង​នូវ​ការ​បំពេញ​ឯកសារ​នានា​ និង​ចំណេញ​ពេលវេលា​ដែល​ពី​មុន​ចំណាយ​ចោល​លើ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ ឬ​ការ​រង់ចាំ​នោះ​។​ ដើម្បី​ទទួល​ប្រាក់​ អ្នក​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ត្រូវ​បញ្ចូល​កូដ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អ្នក​ផ្ញើ​ និង​ជ្រើសរើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ដាក់​ប្រាក់​ចូល​។​ ប្រាក់​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ធនាគារ​ភ្លាមៗ​ ហើយ​មាន​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​បាន​ភ្លាមៗ​ផង​ដែរ​។​ សេវាកម្ម​នេះ​ក៏​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ទទួល​ប្រាក់​ផ្ញើ​ពី​តំបន់​មាន​ពេលវេលា​ខុស​គ្នា​ និង​មិន​ចង់​រង់ចាំ​ដល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​បន្ទាប់​ដើម្បី​ទទួល​ប្រាក់​នៅ​តាម​សាខា​ធនាគារ​។​

​មធ្យោបាយ​ថ្មី​ក្នុង​ការ​ផ្ញើ​ និង​ទទួល​ប្រាក់​តាម​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​ MoneyGram​ ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ក៏​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ចម្លង​វីរុស​ដែល​ឆ្លង​តាម​ក្រដាសប្រាក់​ ដែល​ជា​ការ​សំខាន់​ក្នុង​គ្រា​កូ​វី​ដ​-19​ នេះ​។​

លោក​ Zhiger​ Atchabarov​ នាយក​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ មាន​ប្រសាសន៍​អំពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នេះ​ថា​ “​ធនាគារ​ ABA​ ក្លាយជា​ធនាគារ​ដំបូង​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​ដាក់​បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​កម្មវិធី​សេវា​ធនាគារ​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​ MoneyGram​ ដែល​ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​នាំមុខ​របស់​ពិភពលោក​។​ ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​មាន​ប្រយោជន៍​ធំធេង​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង​ ដោយសារ​មិន​មាន​គិតថ្លៃ​សេវា​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ ហើយ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ ABA​ របស់​ពួក​គេ​ភ្លាមៗ​។​ សេវាកម្ម​នេះ​មាន​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ 24/7​ ដូច្នេះ​ មិន​ចាំបាច់​រង់ចាំ​ដល់​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ​បន្ទាប់​ដើម្បី​ទទួល​ ឬ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដូច​កាលពីមុន​ទៀត​ឡើយ​។​”

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ MoneyGram​ ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ ទំព័​រវិ​ប​សាយ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ MoneyGram​ តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​។​