ចំណេញ​បាន​ 15​ភាគរយ​ ពីការកក់សណ្ឋាគារ ជាមួយ​កាត​ ABA​ UnionPay​ International

20/Apr/2018

ចំណេញ​បាន​ 15​ភាគរយ​ ពីការកក់សណ្ឋាគារ ជាមួយ​កាត​ ABA​ UnionPay​ Internationalចំណេញ​បាន​ 15​ភាគរយ​ ពីការកក់សណ្ឋាគារ ជាមួយ​កាត​ ABA​ UnionPay​ International

អតិថិជន​ជាទី​គោរព​!​
ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​លើក​ក្រោយ​ ឥឡូវនេះ​ គឺជា​ឱកាស​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត​ ពីព្រោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បានការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ 15%​។

​​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ដ៏​រំភើប​រីករាយ​នេះ​ នឹង​ទទួល​បាន​នៅ​ពេល​អ្នក​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ​តាម​ https://www.agoda.com/UnionpayKH​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែមេសា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ សម្រាប់​ការ​ស្នាក់​នៅ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែមេសា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ កម្មវិធី​នេះ​អាច​អនុវត្ត​បាន​សម្រាប់​រាល់​សណ្ឋាគារ​ទាំង​អស់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ ដែ​ល​មាន​ដាក់​ពាក្យ​ “Promotion​ Eligible”​ នៅ​លើ​ទំព័រ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​ស្វែងរក​។​​

ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ក្នុង​រយៈពេល​កំណត់​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​។​ ដូច្នេះ​ សូមកុំ​ភ្លេច​ចាប់​យក​ឱកាស​ចំណេញ​ ក្នុង​ពេល​ដែល​ការ​ផ្ដល់​ជូន​នេះ​មាន​សុពលភាព​!​

មិន​ទាន់​មាន​កាត​ ABA​ UnionPay​ International​ មែន​ទេ​?​ ស្នើ​សុំ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ នៅ​តាម​សាខា​ណាមួយ​របស់​ ABA​ ដើម្បី​រីករាយ​ជាមួយ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ពិសេសៗ​ជា​ច្រើន​!​

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ កាត​ ABA​ UnionPay​ International​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ កាត​ទូទាត់ ​របស់​យើង​។​