​ឥឡូវនេះ​ សេវា​ទទួល​ប្រាក់​ Ria​ តាម​រយៈ​ ជម្រើស​បើកប្រាក់​ មាននៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile

19/May/2021

Ria​ Inward​ Money​ Transfer​ via​ Cash​ Pick-up KH

​ក្នុង​ការ​បន្ត​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​បទ​ពិសោធ​អតិថិជន​ និង​ពង្រឹង​ភាព​អាច​បត់បែន​ក្នុង​ការ​ផ្ញើ​ និង​ទទួល​ប្រាក់​ ធនាគារ​ ABA​ បាន​អនុញ្ញាត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ របស់​ខ្លួន​នូវ​មុខងារ​ថ្មី​សម្រាប់​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ Ria​ ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ ‘​ជម្រើស​បើកប្រាក់​’​។​ សេវាកម្ម​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អតិថិជន​ ABA​ អាច​ទទួល​ប្រាក់​ដោយ​ផ្ទាល់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ ABA​ របស់​ខ្លួន​ ទោះបី​អ្នក​ផ្ញើ​ជ្រើសរើស​ជម្រើស​ ‘​បើកប្រាក់​’​ នៅ​ពេល​ផ្ញើ​ក៏​ដោយ​។​

​មុខងារ​ថ្មី​នេះ​បន្ថែម​លើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ Ria​ ទៅ​ជា​សេវា​ធនាគារ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ ហើយ​អតិថិជន​ធនាគារ​ ABA​ ឥឡូវនេះ​អាច​ទទួល​ប្រាក់​ផ្ទេរ​តាម​ Ria​ ដោយ​ផ្ទាល់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ធនាគារ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​ និង​ចាំបាច់​រង់ចាំ​លេខ​រៀង​ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ ដោយ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​នឹង​វីរុស​។​

​ដើម្បី​ទទួល​ប្រាក់​ផ្ទេរ​តាម​ Ria​ ចូល​ក្នុង​គណនី​ ABA​ របស់​លោក​អ្នក​ សូម​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​ទាំងនេះ​៖

  1. ​បើក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ និង​ចុច​ប៊ូ​តុង​ ផ្ទេរ​ប្រាក់​
  2. ​ចូល​ទៅ​ ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្រៅប្រទេស​ ចុច​លើ​ប៊ូ​តុង​ សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ Ria​ និង​ជ្រើសរើស​ ទទួល​ប្រាក់​
  3. បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​ 11​ ខ្ទង់​ និង​ជ្រើសរើស​ គណនី​ដើម្បី​ដាក់​ប្រាក់​
  4. ​ចុច​ប៊ូ​តុង​ បញ្ចូល​គណនី​ និង​បញ្ជាក់​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​លេខ​សម្ងាត់​ 4​ ខ្ទង់​

ដឹង​បន្ថែម​អំពី​ការ​ផ្ញើ​ និង​ទទួល​ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ Ria​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ សូម​ចុច​ ត្រង់នេះ​​។​