អបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះនៃប្រូម៉ូសិន “បានរង្វាន់ 4,000 រៀល រាល់ពេលណែនាំឲ្យគេបើកគណនីរហ័ស ABA”

04/Aug/2023

Winner KH

ABA មានសេចក្ដីរីករាយ សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះទាំងអស់នៃប្រូម៉ូសិន “ឈ្នះបានរង្វាន់ 4,000 រៀល រាល់ពេលណែនាំឲ្យគេបើកគណនីរហ័ស ABA” ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ២៤ កក្កដា ២០២៣។

ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន អតិថិជនដែលបានចូលរួមណែនាំទៅកាន់បងប្អូន មិត្តភក្តិ និងអ្នកស្គាល់គ្នា ឲ្យបើកគណនីរហ័ស ABA និងអតិថិជនថ្មីដែលបើកគណនី រួចបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយប្រើលីងណែនាំ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 4,000 រៀលក្នុងម្នាក់។ អតិថិជន ២នាក់ បានឈ្នះរង្វាន់ធំ ដោយទទួលបាន ម៉ូតូ Honda Dream 2023 ម្នាក់ ១គ្រឿង ផងដែរ។

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះ ទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ABA Mobile សម្រាប់ការប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃ។

សូមបន្ដទទួលយកភាពងាយស្រួលនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម ABA ហើយចូលទៅ ទំព័រប្រូម៉ូសិន សម្រាប់ការផ្ដល់ជូន និងប្រូម៉ូសិនថ្មីៗពី ABA។

មិនទាន់មានគណនី ABA មែនទេ? ដោនឡូត កម្មវិធី ABA Mobile ហើយបើក គណនីរហ័ស ឥឡូវ (ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)។