ខ្ចី​បាន​ច្រើន​ជាង​មុន​ ជាមួយ​កម្ចី​ភ្លាមៗ​ ក្នុង​ ABA​ Mobile

23/Dec/2020

Get​ higher​ limit​ for​ Instant​ Loan​ in​ ABA​ Mobile 3

​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ច​បន្ត​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​យើងខ្ញុំ​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ដល់​អតិថិជន​ដែល​មាន​តម្រូវការ​ភ្លាមៗ​ ធនាគារ​ ABA​ សូម​ប្រកាស​បង្កើន​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កំណត់​អតិបរមា​នៃ​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ដែល​ស្នើ​សុំ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​

ឥឡូវនេះ​ អតិថិជន​ ABA​ អាច​ស្នើ​សុំ​កម្ចី​ភ្លាមៗ​ រហូត​ដល់​ 200,000,000​ រៀល​ ឬ​ 50,000​ ដុល្លារ​ តាម​រយៈ​បញ្ញើ​កាលកំណត់​របស់​ពួក​គេ​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​បិទ​គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​របស់​ខ្លួន​ ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់បង់​ការ​ប្រាក់​ទទួល​បាន​នោះ​ឡើយ​។​

​កម្ចី​ភ្លាមៗ​ជា​ដំណោះស្រាយ​ដ៏​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ត្រូវការ​សាច់ប្រាក់​បន្ទាន់​ ហើយ​កម្ចី​នេះ​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​សេវា​សិក្សា​សំណុំ​លិខិត​។​ ស្នើ​សុំ​ភ្លាម​ ទទួល​បាន​ភ្លាម​ ដោយ​គ្រាន់តែ​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​ងាយៗ​ ដូច​ខាងក្រោម​

  • បើក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ និង​ចុច​ប៊ូ​តុង​ កម្ចី​
  • ​​ជ្រើសរើស​បញ្ញើ​កាលកំណត់​របស់​អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រើ​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​សម្រាប់​កម្ចី​នេះ​
  • ​​បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​។​ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នេះ​អាច​មាន​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ក្នុង​បញ្ញើ​កាលកំណត់​
  • ​​ចុច​ប៊ូ​តុង​ ទទួល​កម្ចី​ និង​បញ្ជាក់​ដោយ​លេខ​សម្ងាត់​ (PIN)​ 4​ ខ្ទង់​របស់​ ABA​ Mobile​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​។​

ដើម្បី​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​លីង​ ​ទំព័​រវិ​ប​សាយ​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​​។​