ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 50 ដុល្លារ ដើម្បីទិញអីវ៉ាន់!

01/Aug/2017

ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 50 ដុល្លារ ដើម្បីទិញអីវ៉ាន់!ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 50 ដុល្លារ ដើម្បីទិញអីវ៉ាន់!

ចង់បានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 50ដុល្លារ ដើម្បីទិញទំនិញម៉ាកល្បីៗដែលអ្នកពេញចិត្តមែនទេ? បើដូច្នេះ សូមចូលរួមជាមួយប្រូម៉ូសិនម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម ABA! រាល់អតិថិជន 50នាក់ ដំបូង ប្រចាំខែនីមួយៗ ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ2017 ដែលបានស្នើសុំម៉ាស្ទ័រកាត ផ្លាទីនៀម ABA នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 50ដុល្លារ ពេលអញ្ជើញមកទទួលកាត។

ការផ្ដល់ជូននេះ មានកំណត់ ដូច្នេះសូមរួសរាន់ស្នើសុំឲ្យបានមុនគេ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ពិសេសនេះ! ប័ណ្ណទឹកប្រាក់នេះ អាចចាយបានតែនៅតាមបណ្ដាហាងធំៗ ដូចជា Pedro, Charles and Keith, Lily, New Collection និងហាង Adidas ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀម រាបប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌លម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌ សូមចុចមើលទំព័រប្រូម៉ូសិនម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម

សូមជួបតែសំណាងល្អ!