​អ្នក​ឈ្នះ ​ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ជាមួយ​ កាត​និម្មិត​ ABA​ Visa​ ដើម្បី​ឈ្នះ​រង្វាន់​”

11/Apr/2022

aba visa virtual card promo dt khaba visa virtual card promo dt kh

ABA​ មាន​សេចក្ដី​រីករាយ​ សូម​ប្រកាស​ អ្នក​ឈ្នះ​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ជាមួយ​កាត​និម្មិត​ ABA​ Visa​ ដើម្បី​ឈ្នះ​រង្វាន់​”!​ ​

នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ទឹកប្រាក់​សរុប​ $70,000​ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កាត​និម្មិត​ ABA​ Visa​ ចំនួន​ 2,000​នាក់​ ខណៈ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ចំនួន​ 15​ រូប​ ត្រូវ​បាន​ចាប់ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ សម្រាប់​រង្វាន់​ Macbook​ Pro​ 14”​ មួយ​រង្វាន់​,​ iPad​ Pro​ 2021​ ពី​រង្វាន់​,​ iPhone​ 13​ Pro​ Max​ បី​រង្វាន់​,​ Samsung​ 4K​ UHD​ Smart​ TV​ 65​ បួន​រង្វាន់​,​ និង​ Apple​ Watch​ series​ 7​ ប្រាំពីរ​រង្វាន់​។​ ​

ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ទាំង​អស់ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ជាមួយ​កាត​និម្មិត​ ABA​ Visa​ ដើម្បី​រង្វាន់​”​ មាននៅ​ក្នុង ​បញ្ជី​នេះ

សូម​អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ និង​សូម​អរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ដែល​បាន​បើក​ និង​ប្រើប្រាស់​កាត​និម្មិត​ ABA​ Visa​។​ ​

សូម​បន្ត​រីករាយ​ជាមួយ​ភាព​ងាយស្រួល​នៃ​មុខងារ​នេះ​ និង​សូម​បន្ត​តាមដាន​ ប្រូ​ម៉ូ​សិន ​ថ្មីៗ។​