សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការបិទសេវាផ្ទេរ សាច់ប្រាក់ GCash

28/Sep/2016

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការបិទសេវាផ្ទេរ សាច់ប្រាក់ GCash

អតិថិជនជាទីគោរពរាប់អាន!

ដើម្បីកែសម្រួល ផលិតផល របស់យើង យើងខ្ញុំ សូមជម្រាបជូន លោកអ្នក ជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 តទៅ សេវាផ្ទេរប្រាក់ GCash នឹងលែងមាន ទៀតហើយ នៅធនាគារABA។

ក្នុងគោលបំណង ផ្តល់ជូន ការបម្រើ សេវាកម្ម កាន់តែប្រសើរ យើងខ្ញុំ សូមផ្តល់ជូន សេវាកម្ម ផ្ទេរប្រាក់ថ្មីមួយទៀត គឺ DBP EC។

សេវាកម្មថ្មី ផ្តល់ជូន លោកអ្នក នូវឱកាស ទទួលសាច់ប្រាក់ របស់អ្នក ដោយផ្ទាល់ ពីបញ្ជរបេឡាកររបស់ធនាគារ ហ្វីលីពីន ឬ ផ្ញើទៅគណនី របស់ធនាគារ នៅហ្វីលីពីនផ្ទាល់តែម្តង ។ សេវាកម្មនេះ ផ្តល់ជូន ចំនួនប្រតិបត្តិការ បានច្រើនដងជាង ក្នងតម្លៃសេវាប្រតិបត្តិការទាបជាង ។ ការផ្ទេរប្រាក់ តាម DBP EC នៅធនាគារABA គឺជាមធ្យោបាយ ផ្ញើប្រាក់ ទៅហ្វីលីពីន ដែលមាន តម្លៃទាបបំផុត ហើយអាចរកបាននៅគ្រប់សាខារបស់យើង និង តាមកម្មវិធី ABA Mobile! នៅទីនេះ លោកអ្នក អាចស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត ពីសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ និង កម្រៃសេវារបស់ DBP EC បាន។

មានចម្ងល់នានា ទាក់ទងនឹង ការផ្លាស់ប្តូរនេះ សូមទូរស័ព្ទ មកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង របស់យើង តាមលេខ +855 (0)23 225 333 ឫ email: info(at)ababank.com ដើម្បីទទួលបាន ជំនួយគ្រប់ពេល 24/7។ សូមអរគុណ ដែលបាន ប្រើប្រាស់ សេវាកម្មរបស់យើង!ភក្តីភាពធនាគារABA