ធនាគារ ABA បានចូលរួមវេទិកាការងារលើកទី 8

25/Jun/2012

ធនាគារ ABA បានចូលរួមវេទិកាការងារលើកទី 8 ដែលបានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ​កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 22-24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2012។

រៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-បារាំង (CCFC) ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានរយៈពេលពីរ​ថ្ងៃ​កន្លះនេះ​រួមទាំងសិក្ខាសាលាការងារ និងការរៀបចំវេទិកាអប់រំ​ដើម្បីជួយដល់អ្នកស្វែងរកការងារ និស្សិតបង្កើនគុណវុឌ្ឍិ​របស់ខ្លួន លើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងជំរុញឱកាសរបស់ពួកគាត់។

តំណាងធនាគារ ABA មកពីផ្នែកខុសៗគ្នា ដូចជាផ្នែកលក់ ផ្នែកធនធានមនុស្ស ផ្នែករដ្ឋបាល ផ្នែកកម្ចី​/ឥណទាន និងផ្នែកប្រតិបត្តិការ​ដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយ​អ្នកចូលរួមវេទិកា​ការងារ​ដែលបង្ហាញពីជំនាញ និងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន​នៅពិភពមុខងារជាក់ស្តែង។ យោងតាម​អ្នកចូលរួមទាំងនោះ គោលបំណងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការងារផ្សេងៗផ្នែកធនាគារ បញ្ហាប្រឈម និងបញ្ហាតាមផ្នែកការងារជាក់ស្តែង និងជំនាញ ក៏ដូចជាចំណេះដឹង​ខុសៗគ្នា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ។

ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2005 មក វេទិកាការងារ​បានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួន។ នេះលែងជា​ផ្លូវ​សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារ និងអ្នកផ្តល់ការងារទៀតហើយ និងបានបង្កើតជាវេទិកា​មួយ​ដែល​ប្រជាជនកម្ពុជាវ័យក្មេង​អាចរៀនជ្រើសរើស និងបង្កើតផ្លូវការងាររបស់ខ្លួន។

រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅខែមិថុនា អ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខវេទិកាការងារ និង​បាឋកថាជាសាធារណៈមួយចំនួន។ នេះជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមជាពិសេស​រវាង​វិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ។ ជាការពិត វេទិកាការងារ​ប្រមូលផ្តុំក្រុមហ៊ុន អង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាល អង្គការ និងសកលវិទ្យាល័យនានា។

អំពីធនាគារ ABA៖

ធនាគារ ABA ត្រូវបាន​​បង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1996 ជាធនាគារវឌ្ឍនៈភាពអាស៊ី​ចំកាត់។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 មក ធនាគារ ABA បានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួន​ដោយផ្តោត​លើ​វិស័យធនាគារឯកត្តជន និងមានគោលបំណងផ្តល់សេវាធនាគារអាចពឹងអាស្រ័យបានងាយស្រួល ប្រើប្រាស់ និង​​ប្រកបដោយ​បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ ABA បានក្លាយជាធនាគារមួយដែលបានរីកចម្រើនយ៉ាង​ឆាប់រហ័សបំផុត​នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមក ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ABA កើនឡើងចាប់ពី 80.84 លានដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ 224.42 លានដុល្លារអាមេរិក ចាប់ពីដំណាច់ត្រីមាសទីមួយ​ឆ្នាំ2010 រហូតដល់ដំណាច់ត្រីមាសទីមួយនៅឆ្នាំនេះ។ ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនេះ​បាន​កើនឡើង ជិតបីដងចាប់ពី61.05 លានដុល្លារអាមេរិក​នៅដំណាច់ត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ2010 រហូតដល់ 187.66 លានដុល្លារអាមេរិក នៅត្រីមាសទីមួយនៅឆ្នាំនេះ ខណៈដែលធនាគារ ABA ក៏បានបង្កើនចំនួន ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី 34.24លានដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ 104.57លានដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ ត្រីមាស ទីមួយនៅឆ្នាំនេះ។ 

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ប្រាក់ចំណេញ​ក៏បានកើនឡើងចាប់ពី 2.0 លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀប ជាមួយ​ប្រាក់ចំណេញត្រឹមតែ 0.04 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន។

នៅឆ្នាំ2011 ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វាន់​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌធនាគារលក់រាយប្រចាំឆ្នាំ ​របស់ ទស្សនាវដ្តី Asian Banking & Finance Retail Banking Magazine។​ 

បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ ABA មានសាខាប្រាំពីរនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំង 7 នៅរាជធានីភ្នំពេញ។