ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

01/Apr/2013

នៅថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យប្រើសេវាទំនើបថ្មីរបស់ខ្លួន ABA Priority ដែលផ្តោតលើ​ការផ្តល់សេវាធនាគារទំនាក់ទំនង

ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនមានតម្លៃ សុទ្ធខ្ពស់។ ធនាគារ ABA បង្ហាញ​ពី​កន្លែងរង់ចាំ Priority Banking ថ្មីនៅសាខាកណ្តាលនៅ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ហើយនឹងត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើល​ពីសំណាក់ប្រធាន Priority Banking លោកស្រី Ne Ravy ដែលផ្តល់ប្រឹក្សាជាឯកជន និងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​មានជំនាញសម្រាប់ អតិថិជនដ៏មានតម្លៃខ្ពស់របស់ខ្លួន។

កន្លែងរង់ចាំង ABA Priority មានបន្ទប់ជំនួបផ្ទាល់ខ្លួន មានអុីនធឺណិតប្រើដោយឥតគិតថ្លៃ​តាម រយៈឧបករណ៍ tab ​ទំនើបប្រកដោយបច្ចេកវិទ្យា ទស្សនាវដ្តីអាជីវកម្មអន្តរជាតិ ឬកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងអាហារ ឬអាហារសម្រន់ដែល​ផ្តល់ជូនជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជន Priority banking។

ដោយមានទីផ្សារកើនឡើងយ៉ាងកំហុគនៅរាជធានីភ្នំពេញ ធនាគារ ABA រំពឹងលើមូលដ្ឋានអតិថិជន របស់ខ្លួន​ដើម្បីបង្កើនការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត។ ជាមួយនឹងស្ថានភាពរវល់ និងរស់រវើក អតិថិជន Priority ទាំងនេះនឹង​ទទួលបានជំនួយពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង និងទទួលបានសេវាធនាគារ និង សេវាបន្ថែមយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់​ដែលមិនត្រឹមតែ​បំពេញតម្រូវការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង​ហួសពីការរំពឹងទុកទៅទៀត។ សមាជិក Priority ផ្តល់បុព្វសិទ្ធិ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម និង​ការបញ្ចុះ តម្លៃជាពិសេស​យ៉ាងច្រើន ដែលអាចជ្រើសរើស​យក​មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ រួមទាំងការញ៉ាំអាហារ ការទិញអីវ៉ាន់ ស្ប៉ា ឬការកែសម្ផស្ស និងជម្រើសប័ណ្ណឥណទាន។

លោក Askhat Azhikhanov នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ABA បានមានប្រសាសន៍ថា “ថ្ងៃនេះ យើងមានក្តីរីករាយ​បង្ហាញសេវា ABA Priority ជូនលោកអ្នក ដែលជាសេវាថ្មីមួយដែលត្រូវបាន រៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នក​នូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃ Priority តាមរយៈប្រតិបត្តិការដែល ចង់បាន និង​ជ្រើសរើសយកអត្ថប្រយោជន៍”។ “នៅធនាគារ ABA យើងយល់ពីតម្រូវការរបស់ លោកអ្នកចំពោះបទពិសោធន៍សេវាធនាគារលឿន ងាយស្រួល និង​ខុសគ្នា នោះហើយដែលយើង ចង់សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចំពោះសេវា Priority Lounge ពិសេសរបស់យើង​ដែលនឹងធ្វើការ តាមដានប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់លោកអ្នក​តាមបណ្តាញពិសេស Priority Banking របស់យើង ដែលលោកអ្នកមានពេលវេលាផ្សេងទៀតសម្រាប់កិច្ចការសំខាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងជីវិត”។

ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរ នៅពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ធនាគារក៏​បានបង្ហាញពីស្លាកសញ្ញា ABA Priority ថ្មី​ដែល​បាន​​រួមបញ្ចូលជាមួយស្លាកយីហោក្រុមហ៊ុន និងរូបរាងឡូយបង្ហាញពីរបៀបទំនើប នៃសេវាធនាគារ។ ស្លាកសញ្ញា ABA Priority បង្ហាញយ៉ាងសាមញ្ញ ប៉ុន្តែទំនើបទាន់សម័យ​ប្រកបដោយភាពប្រណិតឆើតឆាយ។ និមិត្តសញ្ញា​ពណ៌មាស​បង្ហាញពីឋានៈរបស់អតិថិជន Priority ដែលតំណាងឲ្យកម្រិតប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ដែលខ្លួន​បានឈរនៅ​កន្លែងខ្ពស់ ចំណែកឯពណ៌ទឹកប្រាក់ តំណាងឲ្យភាពរម្យទម អាចពឹងពាក់បាន និងសន្តិសុខដែលជាវិធី ធនាគារ ABA ធ្វើអាជីវកម្ម ជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

ឥឡូវនេះ ABA Priority ចាប់បើកពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ដោយបន្ថែមម៉ោងធ្វើការសម្រាប់សមាជិក របស់ខ្លួន។ ការពិភាក្សាផ្ទាល់ខ្លួន​ទទួលបានការណែនាំ​សម្រាប់តម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជន ដែលមានការយោគ​យល់​ និងស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ការបង្កើនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងតម្រូវការ ហិរញ្ញវត្ថុ។ អតិថិជនមានចំណាប់​អារម្មណ៍​ទាំងអស់អាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខបន្ទាន់ពិសេស
098 203 666 បាន។