ធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជន

09/Jun/2014

ធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជនធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជន
ធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជនធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជន
ធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជនធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជន
ធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជនធនាគារ ABA គាំទ្រដល់ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិល្បៈដល់យុវជន

ធនាគារ ABA រួមជាមួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុកផ្សេងទៀត ជាច្រើន បានគាំទ្រដល់ការការប្រឡងគំនូរកម្រិត ថ្នាក់ជាតិដែលរៀបចំដោយគ្លូបលអាតខេមបូឌា (Global Art Cambodia)។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំ ឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ (CKCC) ដោយមានកុមារជាង ៥០០នាក់រួមជាមួយ គ្រួសារ របស់កុមារទាំងនោះផងដែរមកប្រមូលផ្តុំ គ្នាដើម្បីរៀបចំពិធីទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីសំណាក់សិល្បករ វ័យក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី ៤-១៨ឆ្នាំមកបង្ហាញ អំពី វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិត និងប្រាជ្ញា ឈ្លាសវៃចំពោះប្រធានបទនៃការប្រកួតប្រជែង ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺ “ព្យាបាលពិភពលោក” ។ 

លោក Zokhir Rasulov ប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ធនាគារ ABA បានមានប្រសាសន៍ថា “ទិវាកុមារ អន្តរជាតិគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំដល់កុមារ។ ទិវានេះ នឹងជួយកុមារ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីនៅកុមារភាព ហើយអាចបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅ ក្នុងបញ្ហាមួយចំនួន ដែលជួនកាលយើងជាមនុស្សពេញវ័យជាអ្នកគ្រប់គ្រង”។

ការគំាទ្ររបស់ធនាគារ ABA នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាផ្នែករួមនៃគោលនយោបាយ CSR និងគុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង។ ធនាគារ ABA មានបំណងចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងដើរតួនាទីជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុង ជីវភាពរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាសម្រាប់ពេលអនាគតនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរ។ការប្រឡងគំនូរកម្រិតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៤ នេះ គឺជាការប្រកួតប្រជែងប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយ គ្លូបលអាតខេមបូឌា។ ការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានបែងចែកជាបី ប្រភេទដោយផ្អែកលើក្រុមអាយុផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកឈ្នះពីរនាក់ក្នុងមួយក្រុមអាយុនឹងទទួលបានរង្វាន់ ដែលម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺសម្រាប់ពាន រង្វាន់មិនមែនគ្លូបលអាត និងម្នាក់ទៀតគឺសម្រាប់ពាន រង្វាន់គ្លូបលអាត។ អ្នកឈ្នះទាំងនេះបានទទួលពានរង្វាន់ វិញ្ញាបនបត្រ និងកាដូ និងរង្វាន់លួងចិត្ត ផ្សេងៗទៀត ហើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក៏បានទទួលកាបូបដ៏ល្អផងដែរ។ អ្នកបានទទួលពាន រង្វាន់របស់ Global Art នឹងតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងការប្រឡងគំនូរអន្តរជាតិ នៅទីក្រុង ម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។

អំពីគ្លូបលអាតខេមបូឌា៖

គ្លូបលអាតខេមបូឌា គឺជាសាលារៀនសិល្បៈស្តង់ដារមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីលើកកម្ពស់សិល្បៈដល់កុមារ។ គ្លូបលអាតខេមបូឌានៅទីនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គំនិត ច្នៃប្រឌិតរបស់កុមារតាមរយៈការនាំ យកសិល្បៈទៅក្នុងជីវិតរបស់កុមារទាំងនោះ។ គ្លូបលអាត ខេមបូឌានឹងជួយអ្នកសិក្សាទាំងអស់ឲ្យរៀនសូត្រ រីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាព ច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងបរិយាកាសរៀនសូត្រដ៏អំណោយផល និងមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់។