លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចតែម្តង អាចឈ្នះទូរស័ព្ទ SAMSUNG!

01/Oct/2016

លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចតែម្តង អាចឈ្នះទូរស័ព្ទ SAMSUNG!លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចតែម្តង អាចឈ្នះទូរស័ព្ទ SAMSUNG!

សូមបំពេញទម្រង់វាយតម្លៃខ្លីរបស់យើង ដែលអាចជួយឲ្យយើងខ្ញុំបម្រើសេវាកម្មជូនលោកអ្នក កាន់តែប្រសើរ និង អាចទទួលបានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទដៃ Samsung A9 មួយគ្រឿងក្នុងចំណោមប្រាំគ្រឿង។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមចុចលើប៊ូតុង “បើកទម្រង់វាយតម្លៃ“ ខាងក្រោម។

សូមសំណាងល្អ និង សូមអរគុណដែលបានក្លាយជាអតិថិជនរបស់ABA!