​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ iPad​ Pro​ ពី​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​”​

21/May/2020

​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ iPad​ Pro​ ពី​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​”​​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ iPad​ Pro​ ពី​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​”​

​ប្រ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ iPad​ Pro​ ពី​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​”​ បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ហើយ​ធនាគារ​ ABA​ មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​ សូម​ប្រកាស​អ្នក​ឈ្នះ​ដែល​មានសំណាង​ពីរ​រូប​ពី​ប្រ​ម៉ូ​សិន​លើក​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។​

​សូម​អបអរសាទរ​ដល់​ ង៉ែត​ វិសាល​ និង​ សែ​ រ​ដ្ឋា​ ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ iPad​ Pro​ ថ្មី​សន្លាង​ តាម​រយៈ​ការ​ទិញ​ទំនិញ​ដោយ​ប្រើ​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​របស់​ពួក​គេ​!​ អ្នក​ឈ្នះ​ទាំង​ពីរ​រូប​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ពី​ការ​ចាប់ឆ្នោត​ក្នុង​ចំណោម​អតិថិជន​ដែល​មាន​ប្រតិបត្តិការ​ត្រឹមត្រូវ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​របស់​ពួក​គេ​អំឡុង​ពេល​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​។​

សរុប​មក​ យើងខ្ញុំ​បាន​បើក​កាត​ Visa​ ថ្មី​ ជាង​ 90,000​ ក្នុង​រយៈពេល​បី​ខែ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ និង​ទទួល​បាន​ម្ចាស់​កាត​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពេញ​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ក្នុង​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ជាង​ 8,000​ ។​ យើងខ្ញុំ​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​ម្ចាស់​កាត​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ និង​ប្រើប្រាស់​កាត​របស់​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​ទំនិញ​ និង​ការ​ទូទាត់​នានា​របស់​ពួក​គេ​។​

​សូម​តាមដាន​សម្រាប់​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ថ្មីៗ​នៅ​លើ​ ផេ​ក​ Facebook!​