ការជូនដំណឹង​ពី​ការ​បន្ថែម​ម៉ោង​បម្រើសេវា​ នៅ​អគារ​សេវា​អតិថិជន​នៃ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​

05/Jul/2018

ការជូនដំណឹង​ពី​ការ​បន្ថែម​ម៉ោង​បម្រើសេវា​ នៅ​អគារ​សេវា​អតិថិជន​នៃ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​ការជូនដំណឹង​ពី​ការ​បន្ថែម​ម៉ោង​បម្រើសេវា​ នៅ​អគារ​សេវា​អតិថិជន​នៃ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​

អតិថិជន​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ជាទី​គោរព​,
​សូមជ្រាប​ថា​ យើងខ្ញុំ​បាន​បន្ថែម​ម៉ោង​បម្រើសេវា​ នៅ​អគារ​សេវា​អតិថិជន​នៃ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​។​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ជូន​លោក​អ្នក​បន្ថែម​ទៀត​ សេវា​អតិថិជន​ដែល​មា​នទី​តាំងនៅ​កែង​ជ្រុង​ផ្លូវ​ត្រសក់ផ្អែម​ (​ផ្លូវ​លេខ​ 63)​ និង​មហាវិថី​ព្រះ​សីហ​នុ​ ឥឡូវនេះ​បើក​បម្រើ​ជូន​ចាប់ពី ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ដល់​ថ្ងៃអាទិត្យ​ ពី​ម៉ោង​ 8​ព្រឹក​ ដល់​ 8​ល្ងាច​ (​លើកលែងតែ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​)​។​

អ្នក​អាច​អញ្ជើញ​មក​កាន់​ការិយាល័យ​យើងខ្ញុំ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ក្រោយ​ម៉ោង​ធ្វើការ​របស់​អ្នក​ ឬ​ក៏​ចំណាយពេល​នា​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​ ដើម្បី​រីករាយ​នឹង​សេវា​ធនាគារ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ងាយស្រួល​ និង​ចំណត​ធំ​ទូលាយ​។​

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទាក់ទង​នឹង​ម៉ោង​បម្រើសេវា​របស់​យើងខ្ញុំ​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​កាន់​លេខ​ 023​ 225​ 333​ ដែល​មាន​បម្រើ​ជូន​លោក​អ្នក​ 24​ ម៉ោង​។

អរគុណ​ដែល​ប្រើ​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!
​ធនាគារ​ ABA