ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសំរាប់ខែចុងក្រោយ ពីកម្មវិធី GET & WIN របស់ MasterCard Platinum ធនាគារ ABA

06/Feb/2017

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសំរាប់ខែចុងក្រោយ ពីកម្មវិធី GET & WIN របស់ MasterCard Platinum ធនាគារ ABAឈ្មោះអ្នកឈ្នះសំរាប់ខែចុងក្រោយ ពីកម្មវិធី GET & WIN របស់ MasterCard Platinum ធនាគារ ABA

​អតិថិជន​ទាំងអស់​ជាទី​គោរព​៖​ កម្មវិធី​ពី​សេស​ “GET​ &​ WIN”​ របស់​ MasterCard​ Platinum​ របស់​ធនាគារ​ ABA​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ហើយ​ ក្រោយ​ពី​បាន​ដាក់​អោយ​ចូលរួម​ឈ្នះ​អស់​រយៈពេល​ 3​ខែ​។​

ហើយ​ពេល​នេះ​ យើងខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ សំរាប់​ខែមករា​ ឆ្នាំ​2017​។​ បន្ទាប់​ពី​ធ្វើការ​ចាប់​រង្វាន់​ យើងខ្ញុំ​បាន​រក​ឃើញ​ អ្នក​ឈ្នះ​ 10​នាក់​ សំរាប់​រង្វាន់​ 50​ដុល្លារ​ និង​ 3​នាក់​សំរាប់​អ្នក​ឈ្នះ​ រង្វាន់​ 200​ដុល្លារ​។​

​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសាខា
CHHAY SERAISiem Reap
SOU KHAMRINPhnom Penh
UN SAVORNPhnom Penh
OUTMAN DUDLEY TIMOTHY JAMESPhnom Penh
CHEAK SEATHAPhnom Penh
YANN RITHPaoy Paet
MEAN SOMETHSiem Reap
CHOANDRI MICHAELTakhmao
KHENG SOKHAPhnom Penh
THONG RAKSMEYPaoy Paet

​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ 200​ដុល្លារ​

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសាខា
OLARTE FLORES MARKampot
KANG LONGPhnom Penh
CHHUN SENGHUOTboung Khmum

ទឹកប្រាក់​រង្វាន់​នេះ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្ញើរ​ចូល​ក្នុង​គណនី​អ្នក​ឈ្នះ​ផ្ទាល់​តែ​ម្តង​ ក្នុងអំឡុងពេល​ 2​ស​ប្តា​ហ៍​ បន្ទាប់​ពី​ថ្ងៃ​ប្រកាស់​រង្វាន់​នេះ​។​ សូម​ចូលរួម​អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ដែល​បាន​ឈ្នះ​ទាំងអស់​!

​កម្មវិធី​ផ្តល់​រង្វាន់​ “GET​ &​ WIN”​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ តែ​ MasterCard​ Platinum​ របស់​ធនាគារ​ ABA​ នៅ​មានកម្ម​វិធី​ពិសេស​មួយទៀត​ សំរាប់​អោយ​លោក​អ្នកចូលរួម​ដើម្បី​មានឱកាស​ក្នុង​ការ​ឈ្នះ​ទូរស័ព្ទ​ iPhone​ 7!​ សំរាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ អំពី​កម្មវិធី​ពិសេស​នេះ​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​កម្មវិធី​ SPEND​ &​ WIN​។​

សូម​អោយ​សំណាងល្អ​ និង​សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ធនាគារ​របស់​ ABA​។​