ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Thai Airway ចាប់ផ្តើមទទួលប័ណ្ណ UPI របស់ធនាគារ ABA

08/Nov/2016

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Thai Airway ចាប់ផ្តើមទទួលប័ណ្ណ UPI របស់ធនាគារ ABAក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Thai Airway ចាប់ផ្តើមទទួលប័ណ្ណ UPI របស់ធនាគារ ABA

​អតិថិជន​ប្រើប្រាស់​ប័​ណ្ឌ​ UnionPay​ International​ (UPI)​ របស់​ធនាគារ​ ABA​ ជាទី​គោរព​!

​យើងខ្ញុំ​មាន​កិត្តិយស​ សូម​ជូនដំណឹង​រីករាយ​ដល់​លោក​អ្នក​ អោយ​បាន​ជ្រាប​ថា​ នៅ​ពេល​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ ​UnionPay​ International​ (UPI)​ ដើម្បី​ធ្វើការ​កក់​សំបុត្រ​យន្តហោះ​ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ Thai​ Airway​ បាន​ហើយ​។​

ជាមួយ​ការ​កក់​សំបុត្រ​ជាមួយ​ប័ណ្ណ​ UnionPay​ International​ (UPI)​ របស់​ ABA​ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​កក់​ផ្ទាល់​លើ​វិ​ប​សាយ​ផ្លូវការ​របស់​ THAI​ AIRWAY ​រឺ​ក៏​អាច​ប្រើប្រាស់​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ផ្លូវការ​សំរាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ ដែល​អាច​ទាញ​យក​បាន​ពី​ក្នុង​ Google​ Play​ Store​, Apple​ App​ store​ រឺ​ Windows​ Store​។​

ការ​ប្រើ​ការកាត​ UPI​ ​របស់​ធនាគារ​អាច​ផ្តល់​ឪ​កាស​ជា​ច្រើន​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំនើរ​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​និង​ ជំវិញ​ពិភពលោក​។ ​សូម​នៅ​ជាមួយ​យើង​ ដើម្បី​បានដឹង​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​។​