គ្រាន់តែចូលរួមផ្ដល់មតិខ្លីៗ អ្នកនឹងឈ្នះ iPad ស៊េរីថ្មី!

22/Aug/2017

គ្រាន់តែចូលរួមផ្ដល់មតិខ្លីៗ អ្នកនឹងឈ្នះ iPad ស៊េរីថ្មី!គ្រាន់តែចូលរួមផ្ដល់មតិខ្លីៗ អ្នកនឹងឈ្នះ iPad ស៊េរីថ្មី!

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន ABA ដែលបានបើកគណនីមុនថ្ងៃទី22 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016 អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ iPad ស៊េរីឆ្នាំ2017 ចំនួនមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម 5គ្រឿង! អ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹម ៣នាទី ដើម្បីចូលរួមផ្ដល់មតិតាមរយៈទំព័រ ការស្ទង់មតិ 2017

បន្ទាប់ពីអ្នកបានបំពេញមតិ និងបញ្ជូនរួចរាល់ ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នងបញ្ជីចាប់ឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដើម្បីចាប់ផ្ដើម សូមចុចប៊ូតុង “ចូលរួមឥឡូវនេះ” ខាងក្រោម។

 
សូមជួបតែសំណាងល្អ និងសូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារ ABA

បញ្ជាក់៖ ព័ត៌មានរបស់អ្នក នឹងត្រូវរក្សាសុវត្ថិភាពពេញលេញ ហើយនឹងមិនមានភាគីទីបីណាដឹងឡើយ។