សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម ​សញ្ញា​បណ្ណ​សាជីវកម្ម​ របស់​ធនាគារ​ ABA

19/Aug/2019

Subscription​ Result Announcement 3

​ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​ អាស៊ី​ ចំកាត់​ (​ធនាគារ​ ABA)​ និង​ ក្រុមហ៊ុន​ អេស​ប៊ី​អាយ​ រ៉ូ​យ៉ា​ល់​ ស៊ី​ឃ្យួ​រឹ​ធី​ (​ក្រុមហ៊ុន​ អេស​ប៊ី​អាយ​)​ មាន​កិត្តិយស​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់​វិនិយោគិន​ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​ សម្រាប់​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​ជា​សាធារណៈ​នូវ​សញ្ញា​បណ្ណ​ ABA​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​12​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​13​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​2019​ មេត្តា​ជ្រាប​ថា​ ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​ បាន​ប្រ​ពឹត្ត​ទៅ​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​ ជាមួយនឹង​ចំនួន​សញ្ញា​បណ្ណ​សាជីវកម្ម​សរុប​ចំនួន​ 848,210​ សញ្ញា​បណ្ណ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជា​ទិញ​។​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​ បាន​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ (​គ​.​ម​.​ក​)​ រួច​ហើយ​។​

​ក្នុង​នាម​ជា​គណៈ​គ្រប់គ្រង​របស់​ ធនាគារ​ ABA​ និង​ ក្រុមហ៊ុន​ អេស​ប៊ី​អាយ​ យើងខ្ញុំ​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ ដល់​ការ​គាំទ្រ​នៅ​គ្រប់​ដំណាក់​កាលពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (MEF)​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBC)​ គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ (​គ​.​ម​.​ក​)​ ក្រុមហ៊ុន​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ (CSX)​ និង​ទីប្រឹក្សា​សញ្ញា​បណ្ណ​ ABA​ ទាំងអស់​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​ជោគជ័យ​ដូច​ថ្ងៃនេះ​ ហើយយើង​ស​ង្ឈឹ​មយ៉ាង​មុតមាំ​នូវ​ការ​គាំទ្រ​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ពេល​អនាគត​។​ សញ្ញា​បណ្ណ​ ABA​ ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា​នឹង​ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​23​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​2019​ ខាង​មុខ​នេះ​។​ សញ្ញា​បណ្ណ​សាជីវកម្ម​ ABA​ គឺជា​មូល​ប​ត្រ​បំណុល​លើក​ដំបូង​ ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ធនាគារពាណិជ្ជ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ ហើយ​វា​ជា​សញ្ញា​បណ្ណ​កម្ពុជា​ដំបូង​គេ​ ដែល​ទទួល​បាន​ចំណាត់ថ្នាក់​លទ្ធភាព​សង​ កម្រិត​ ‘B’​ ពី​ភ្នាក់ងារ​វាយតម្លៃ​ S&P​ Global​ និង​ជា​សញ្ញា​បណ្ណ​សាជីវកម្ម​ដំបូង​គេ​ ដែល​បោះផ្សាយ​សម្រាប់​វិនិយោគិន​ស្ថាប័ន​ និង​រូប​វ័​ន្ត​បុគ្គល​។​

សូម​មេត្តា​ពិនិត្យ​មើល​បញ្ជី​វិនិយោគិន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​ដូច​មាននៅ​ក្នុង​តារាង​ខាងក្រោម​។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ លោកស្រី​ ឆាយ​ លី​ហួរ​ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​លេខ​ 077​ 333​ 631​ និង​ 023​ 999​ 595​។​

បញ្ជីវិនិយោគិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការ ធ្វើបរិវិសកម្មសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម របស់ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់ (សញ្ញាបណ្ណ ABA)

លេខបរិវិសកម្មចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួលបាន
លេខបរិវិសកម្មចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួលបាន
SS-SBI-011,200SS-SBI-3450
SS-SBI-0250SS-SBI-3512,000
SS-SBI-032,040SS-SBI-36500
SS-SBI-04100SS-SBI-37100
SS-SBI-0560SS-SBI-3880
SS-SBI-06100SS-SBI-3980
SS-SBI-07120SS-SBI-4080
SS-SBI-08100SS-SBI-4180
SS-SBI-09400,000SS-SBI-4280
SS-SBI-1040SS-SBI-4312,000
SS-SBI-1110,000SS-SBI-4460
SS-SBI-124,000SS-SBI-45100
SS-SBI-1340SS-SBI-46200
SS-SBI-1480SS-SBI-47100
SS-SBI-15140SS-SBI-4850
SS-SBI-1660SS-SBI-4940
SS-SBI-1740SS-SBI-5040
SS-SBI-1850SS-SBI-51600
SS-SBI-19100SS-SBI-5240
SS-SBI-20400,000SS-SBI-53100
SS-SBI-21100SS-SBI-5460
SS-SBI-2240SS-SBI-5540
SS-SBI-2340SS-SBI-56400
SS-SBI-2450SS-SBI-57360
SS-SBI-25250SS-SBI-5850
SS-SBI-2650SS-SBI-5940
SS-SBI-27340SS-SBI-6040
SS-SBI-28100SS-SBI-6140
SS-SBI-2940SS-SBI-6280
SS-SBI-30100SS-SBI-6340
SS-SBI-31820SS-SBI-6460
SS-SBI-32120SS-SBI-65200
SS-SBI-3350