ដំណឹង​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ ​គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ ជា​​ដុល្លារ

14/Jun/2018

ដំណឹង​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ ​គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ ជា​​ដុល្លារដំណឹង​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ ​គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ ជា​​ដុល្លារ

ជូន​ចំពោះ​អតិថិជន​ជាទី​គោរព​, ​យើងខ្ញុំ​សូម​ជម្រាប​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា​ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​15 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​2018​ នេះ​តទៅ​ ធនាគារ​ ABA​ នឹង​ធ្វើការ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​លើ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ ទាំង​គណនី​បើក​ផ្ទាល់​នៅ​បញ្ជរ​ និង​ទាំង​គណនី​បើក​តាម​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​ ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​ សម្រាប់​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ថ្មី​ និង​បន្ត​ទាំងអស់​ នឹង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាងក្រោម​៖

​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ដែល​បើក​នៅ​បញ្ជរ​៖

រយៈពេលអត្រាការប្រាក់នៅចុងគ្រា
សម្រាប់អតិថិជនធម្មតា
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
សម្រាប់អតិថិជនធម្មតា
អត្រាការប្រាក់នៅចុងគ្រា
សម្រាប់សារជីវកម្ម
12ខែ4.75% p.a.4.50% p.a.4.50% p.a.
24ខែ5.00% p.a.4.75% p.a.4.75% p.a.
36ខែ5.25% p.a.5.00% p.a.5.00% p.a.

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាប្រាក់ដុល្លារដែលបើកតាមកម្មវិធី ABA Mobile ៖

រយៈពេលអត្រាការប្រាក់នៅចុងគ្រា
7ខែ3.71%
8ខែ3.92%
9ខែ4.13%
10ខែ4.33%
11ខែ4.54%
12ខែ4.75%
18ខែ4.88%
24ខែ5.00%
30ខែ5.13%
36ខែ5.25%

ការ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ពិចារណា​ទៅ​កត្តា​ដូច​ខាងក្រោម​៖

  • ​ដោយសារ​ភាព​លើស​នៃ​រំហូរ​សាច់ប្រាក់​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ជា​ទូទៅ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ធនាគារ​ធំៗ​ទាំង 5​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ បន្ត​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ចំពោះ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ទាំង​ចាស់​-​ទាំង​ថ្មី​ ទាំងអស់​។​ ធនាគារ​ ABA​ ដែល​ជា​ធនាគារ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ធនាគារ​ធំៗ​ទាំង​ 5នោះ​ ក៏​សម្រេច​អនុវត្ត​ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ​ ដើម្បី​សម្រប​ទៅ​តាម​ទិស​ដៅ​វិស័យ​មួយ​នេះ​។​
  • ​ធនាគារ​ ABA​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ធនាគារ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ធនាគារ​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត​ ហេតុ​ដូច្នេះ​ ភាព​ជឿ​ទុកចិត្ត​ដែល​ ABA​ បាន​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ក្នុង​ការ​ការពារ​សាច់ប្រាក់​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​នោះ​ គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ជាង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ទៅ​ទៀត​។
  • ក្រៅពី​ការ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ លោក​អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ទទួលយក​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រកួតប្រជែង​ពី​ធនាគារ​ ABA​ ក្នុង​ចំណោម​ធនាគារពាណិជ្ជ​ធំៗ​ទាំង​ 5ក្នុង​ប្រទេស​។​

​ចំពោះ​ច​ម្ង​ល់​ផ្សេងៗ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នេះ​ សូម​ទាក់ទង​ទៅ​កាន់​ប្រធាន​ទំនាក់ទំនង​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ ឬ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​កាន់​ info(at)ababank.com ឬ​ទូរស័ព្ទ​មក​ផ្នែក​ប្រឹក្សា​សេវាកម្ម​អតិថិជន​តាម​លេខ​ 023​ 225​ 333​ ដែល​បម្រើ​ជូន 24ម៉ោង​។​

​សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!
​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​ អាស៊ី​ចំកាត់​