សាខាធនាគារABAខេត្តព្រៃវែង បើកបម្រើអតិថិជនហើយ

29/Apr/2015

សាខាធនាគារABAខេត្តព្រៃវែង បើកបម្រើអតិថិជនហើយសាខាធនាគារABAខេត្តព្រៃវែង បើកបម្រើអតិថិជនហើយ
សាខាធនាគារABAខេត្តព្រៃវែង បើកបម្រើអតិថិជនហើយសាខាធនាគារABAខេត្តព្រៃវែង បើកបម្រើអតិថិជនហើយ

បន្ទាប់សំរេចការងារចាំបាច់មួយចំនួន និងការបើកដំណើរ ការប្រកបដោយជោគជ័យ ធនាគារ ABA សាខាខេត្តព្រៃវែង បានចាប់ផ្តើមបម្រើការជាផ្លូវការជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ សាខានេះបានផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាពេញលេញ ដូចជា ការបើកនិងតំហែរទាំគណនីផ្សេងរួមទាំងប្រាក់បញ្ញើផ្តល់ ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនប្រភេទចេញប័ណ្ណទូរទាត់ចំណាយនិងសេវា ច្រើនទៀត។

លោក ប៊ុន បណ្ឌិតសភាប្រធានាសាខាខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យ ដឹងថា “ខេត្តព្រៃវែងនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការអភិវឌ្ឍន៏ គួរឲ្យកត់សំគាល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះក៏មានតម្រូវការ សេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែទំនើបផងដែរការបើកសាខាធនាគារ ABA នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើង នៃចំនួនសហគ្រាសដែលរួមទាំងអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាដើម" ។ លោកបានបន្ថែមថា “ឥឡូវនេះអតិថិជននៅខេត្តព្រៃវែង អាចធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់សេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់រួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលបានផ្តល់ដោយក្រុមការងារ របស់ធនាគារ ABA "។

ឆ្លងកាត់ស្ពានអ្នកលឿងថ្មី ត្សឺបាសា សាខាធនាគារ ABA ខេត្តព្រៃវែង ស្ថិតនៅទីតាំងលេខ # 33, ផ្លូវជាតិលេខ 11 ភូមិ 4 សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែង។ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសាខានេះគឺ 098 203 059 ។

សាខានេះបានក្លាយជាទីម្ភៃប្រាំពីរនៅក្នុងបញ្ជីនៃសាខារបស់ធនាគារ ABA ។ យោងតាមផែនការពង្រីកខ្លួន ធនាគារ ABA បានមានវត្តមានតាមបណ្តាខេត្តក្រុងសំខាន់ៗមួយចំនួន នឹងបន្តពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសក្នុង ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។