សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!

10/Apr/2017

សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!
សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!
សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​!

អតិថិជន​ជាទី​គោរព​,​ យើងខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​សោមនស្ស​រីករាយ​ សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​កម្មវិធី​កម្មវិធី​ “​ចំណាយ​ &​ ឈ្នះ​”​ ពី​ផ្លា​ទី​នៀម​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ សម្រាប់​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​2017​។​​

រង្វាន់​បាន​ទៅ​ឈ្មោះ​ YANN​ PHEA​  និង ​SIM​ TAIYHEE​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ ជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម​លេខ​កូដ​សំណាង​ 538​លេខ​ផ្សេង​ទៀត​ប្រចាំ​ខែមីនា​ ហើយនឹង​ទទួល​បាន​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ iPhone​ 7​ ម្នាក់​មួយ​គ្រឿង​ពី​ធនាគារ​ ABA​។​ ក្រុមការងារ​យើងខ្ញុំ​ នឹង​ទាក់ទង​ទៅ​ម្ចាស់​រង្វាន់​ទាំង​2​រូប​ខាងលើ​ដើម្បី​មក​ទទួល​រង្វាន់​នៅ​តាម​សាខា​ធនាគារ​ ABA​ ណាមួយ​ដែល​ជិត​បំផុត​។

​​សូម​អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំខែ​ទី​2​នៃ​កម្មវិធី​!

​កម្មវិធី​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ “​ ចំណាយ​ និង​ ឈ្នះ​ ”​  នឹង​ជ្រើសរើស​អតិថិជន​2​នាក់​ ជា​រៀង​រាល់​ខែ​ សម្រាប់​ខែកុម្ភៈ​ ខែមីនា​ និង​ខែមេសា​ ឆ្នាំ​ 2017​។​  រាល់​ការ​ចំណាយ​ ចាប់ពី​ 50​ ដុល្លារ​ តាម​រយៈ​អន​ឡាញ​ ឬ​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​កាត​ ដោយ​ប្រើ​ផ្លា​ទី​នៀម​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​តរបស់​ធនាគារ​ ABA​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​ឱកាស​ឈ្នះ​មួយ​។​ ចំណាយ​កាន់តែ​ច្រើន​ លោក​អ្នក​មានឱកាស​កាន់តែ​ច្រើន​។​ ​សូម​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្លា​ទី​នៀម​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​សម្រាប់​ខែមេសា​ ដែល​ជា​ខែ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​!

​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពី​កម្មវិធី​ពិសេស​នេះ​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ ​ទំព័រកម្មវិធីពិសេស របស់​យើង​ ។​