អបអរដល់អ្នកឈ្នះពីកម្មវិធីប្រម៉ូសិន ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!

11/Jan/2017

អបអរដល់អ្នកឈ្នះពីកម្មវិធីប្រម៉ូសិន ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!អបអរដល់អ្នកឈ្នះពីកម្មវិធីប្រម៉ូសិន ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!

យើងខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​សូម​ប្រកាស​ជូន​នូវ​ ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​2016​ ពី​កម្មវិធី​ “​បើក​កាត​ និង​ឈ្នះ​”​ របស់​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​ ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​របស់​ធនាគារ​ ABA​។​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម​អតិថិជន​ជា​ច្រើន​ យើង​បាន​ស្វែងរក​ឃើញ​អ្នក​ឈ្នះ​ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​សុ​ទ្ឋ​ 50​ដុល្លារ​ ចំនួន​ 10​នាក់​ និង​អ្នក​ឈ្នះ​ ទទួល​បាន​ប្រាក់​សុ​ទ្ឋ​ 200​ដុល្លារ​ ចំនួន​ 3​នាក់​។​ ខាងក្រោម​នេះ​ ជា​ឈ្មោះ​អ្នក​ដែល​បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​៖

​អ្នក​ឈ្មះ​រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសាខា
SO SOKVIBOLភ្នំពេញ
THONG RAKSMEYប៉ោយប៉ែត
CHEA HONGភ្នំពេញ
TAMANG MITHUNបាត់ដំបង
SOM SAMNANGភ្នំពេញ
SOK SOPHEAKMONKOLភ្នំពេញ
PEAM PECHសៀមរាប
LA SOLEYភ្នំពេញ
KHOY SOPHEARITHភ្នំពេញ
DEVELTER CRISHTIAN ROBERTAសៀមរាប

​អ្នក​ឈ្មះ​រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​ 200​ដុល្លារ​

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសាខា
CHHORN SAROMភ្នំពេញ
IGNATIO CEDRICកំពត
LIM PICHAYភ្នំពេញ

​ទឹកប្រាក់​ដែល​ឈ្នះ​នឹង​ត្រូវ​វេ​ចូល​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​រយៈពេល​ ពីរ​សបា្ត​ហ៍​ ក្រោយ​ពី​ពេល​ប្រកាស​ដំណឹង​នេះ​រួច​។​

​កម្មវិធី​នេះ​នឹង​បញ្ចប់​នា​ថ្ងៃ​ទី​31​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​2017​។ ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​ ហើយ​ចង់​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​ សូម​ស្នើ​សុំ​យក​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ឥឡូវនេះ​។​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​កាត​ នោះ​ឈ្មោះ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បា​នប​ញ្ជូ​ល​ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ទិន្ន័យ​របស់​យើង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដើម្បី​ធ្វើការ​ចាប់ឆ្នោត​ផ្សព្វ​សំណាង​។​ ចំពោះ​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ទាក់ទិន​នឹង​កម្មវិធី​ សូម​ចុច​ទី​នេះ​។​

​សូម​ទទួលយក​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ប្លា​ទី​នៀម​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ថ្ងៃនេះ​ ដើម្បី​មានឱកាស​ឈ្នះ​ រង្វាន់​ប្រាក់​សុ​ទ្ឋ​ជា​ច្រើន​!