​បើក​គណនី​ ABA​ ថ្មី​របស់​អ្នក​ ជាមួយ​លេខ​ពិសេស​!

07/Sep/2020

Make​ your​ ABA​ bank​ account 3Make​ your​ ABA​ bank​ account 3

​ធនាគារ​ ABA​ ឥឡូវនេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អតិថិជន​បើក​គណនី​ថ្មី​ ដែល​មាន​លេខ​ពិសេស​ហើយ​!​ អ្នក​អាច​បើក​គណនី​ធនាគារ​ដែល​មាន​លេខ​ដូច​គ្នា​នឹង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ស្លាក​លេខ​រថយន្ត​ ឬ​លេខ​នាំ​សំណាង​របស់​អ្នក​។​

​ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​បំណង​ទិញ​លេខ​គណនី​សន្សំ​ ឬ​គណនី​ចរន្ត​ថ្មី​ដែល​ពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័​រវិ​ប​សាយ​ គណនី​លេខ​ពិសេស​ ហើយ​ស្វែងរក​ថា​តើ​លេខ​នោះ​នៅ​មាន​ឬ​អត់​។​ នៅ​ពេល​រក​ឃើញលេខ​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​ហើយ​ សូម​រួសរាន់​អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​ធនាគារ​ ABA​ ដែល​នៅ​ជិត​អ្នក​បំផុត​ ដើម្បី​បើក​គណនី​ជាមួយ​លេខ​នោះ​!​

អ្នក​ក៏​អាច​ស្វែងរក​លេខ​គណនី​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ហើយ​ទិញ​លេខ​នោះ​គ្រាន់តែ​ចុច​ពី​បី​ប៉ក់​នៅ​ក្មុ​ង​ ABA​ Mobile!​ គ្រាន់​តែបើ​កម្មវិធី​ ចុច​លើ​ប៊ូ​តុង​ គណនី​ថ្មី​ ហើយ​ជ្រើសរើស​ “​គណនី​លេខ​ពិសេស​”​ ពី​បញ្ជី​គណនី​ដែល​មាន​ នោះ​លោក​អ្នក​អាច​បើក​គណនី​លេខ​ពិសេស​បាន​ភ្លាមៗ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​ទៅ​សាខា​ឡើយ​។​

តារាង​តម្លៃ​សម្រាប់​គណនី​ ABA​ លេខ​ពិសេស​ ចាប់ពី​ $20​ ដល់​ $10,000​ ដូច្នេះ​អតិថិជន​អាច​ស្វែងរក​លេខ​ពិសេស​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ភាព​លេចធ្លោ​របស់​ពួក​គេ​។​

​សូម​ចង​ចាំ​ថា​ លេខ​គណនី​ទាំងនេះ​មាន​ផ្អែក​តាម​គោលការណ៍​ “​ទិញ​មុន​ បាន​មុន​”​ ហើយ​រាល់​ការ​សម្រេចចិត្ត​ទាំងអស់​ជា​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ដោយ​មិនបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ដល់​អតិថិជន​ឡើយ​។​

បន្ថែម​ភាព​លេចធ្លោ​ជាមួយ​គណនី​ ABA​ លេខ​ពិសេស​របស់​អ្នក​!​