សូម​អញ្ជើញ​ ចូលរួម​ដាក់​សំណើ​ដេញ​គម្រោង​ បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ឌី​ជី​ថ​ល​

14/Dec/2018

សូម​អញ្ជើញ​ ចូលរួម​ដាក់​សំណើ​ដេញ​គម្រោង​ បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ឌី​ជី​ថ​ល​

​ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី​ចំកាត់​ (​កម្ពុជា​)​ សូម​គោរព​អញ្ជើញ​ក្រុមហ៊ុន​នានា​ ចូលរួម​ដាក់​សំណើ​ដេញ​គម្រោង​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ឌីជី​ថ​ល​ (Command​ Center)​ ដែល​អ្នកចូលរួម​នឹង​ត្រូវ​សិក្សា​វិភាគ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ពេញលេញ​សម្រាប់​រាល់​ដំណើរការ​ធនាគារ​កិច្ច​តាម​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​។​ ​

លោក​អ្នក​ អាច​ទទួល​បាន​បែបបទ​សំណើ​គម្រោង​ (RFP)​ DBCC/2018/12​ ក្នុង​រយៈពេល​ 24​ម៉ោង​តាម​រយៈ​អ៊ីមែល​ ក្រោយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​របស់​លោក​អ្នក​ស្នើ​សុំ​បែបបទ​នេះ​មក​កាន់​ bekzod.ruzmetov(at)ababank.com មុន​ ឬ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​4​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​2019​ ត្រឹម​ម៉ោង​ 5:00​ p.m.​ (GMT+7)​។​ ​

លោក​អ្នក​ ត្រូវ​រៀបចំ​សំណើ​គម្រោង​ដោយ​ដាក់​ក្នុង​ស្រោមសំបុត្រ​ ឬ​កញ្ចប់​ដែល​មាន​សរសេរ​បញ្ជាក់​ថា​ “​សំណើ​គម្រោង​ បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ឌី​ជី​ថ​ល​ដែល​អាច​ផ្ដល់​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ពេញលេញ​សម្រាប់​ រាល់​ដំណើរការ​ធនាគារ​កិច្ច​តាម​ឌី​ជី​ថ​ល​”​ ហើយ​បញ្ជូន​មក​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​24​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​2019​។​ កាលវិភាគ​នៃ​គម្រោង​ ត្រូវ​បាន​គ្រោង​ឡើង​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

ជំហាននៃការជ្រើសរើសថ្ងៃនិងម៉ោងរំពឹងទុក
ការជូនដំណឹងឲ្យចូលរួមដេញគម្រោង14 ធ្នូ 2018
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំបែបបទសំណើគម្រោង 4 មករា 2019
ការដាក់សំណួរពាក់ព័ន្ធមកធនាគារ7 – 10 មករា 2019
ចម្លើយ/ការពន្យល់ដល់អ្នកចូលរួ​មដេញគម្រោង10 – 15 មករា 2019
កាលបរិច្ឆេទដាក់សំណើគម្រោង24 មករា 2019
ប្រកាសឈ្មោះអ្នកជាប់បញ្ជីសម្រាំង 31 មករា 2019
ការធ្វើបទបង្ហាញពីសំណើគម្រោងរបស់អ្នកជាប់បញ្ជីសម្រាំង1 – 8 កុម្ភៈ 2019
ការវាយតម្លៃសំណើ11 – 13 កុម្ភៈ 2019
ការសម្រេចជ្រើសរើស 14 កុម្ភៈ 2019

ប​គ្គ​លិ​ក​ទំនាក់ទំនង​: ​
លោក​ Bekzod​ Ruzmetov​ ប្រធាន​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ និង​អភិវឌ្ឍ​ នៃ​ធនាគារ​ឌី​ជី​ថ​ល
​​ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​ អាស៊ី​ចំកាត់
​​អគារ​លេខ​ 148​ មហាវិថី​ព្រះ​សីហ​នុ​ ភ្នំពេញ​ ​
ប្រអប់​សំបុត្រ​លេខ​ 2277​ កម្ពុជា​ ​
ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:​ +855​ 15​ 630​ 198 ​
អ៊ីមែល​:​ bekzod.ruzmetov(at)ababank.com

​ABA​ សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទទួល​/​បដិសេធ​ សំណើ​ណាមួយ​ ឬ​ទាំងអស់​ ដោយ​មិន​បញ្ជាក់​ហេតុផល​ឡើយ​។​