​កម្រិត​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​បង់​សង​កម្ចី​ ABA​ តាម​ភ្នាក់ងារ​វី​ង​ច្រើន​ជាង​មុន​

21/May/2021

Higher​ limits​ for​ ABA​ loan​ repayments KH

​ធនាគារ​ ABA​ និង​ក្រុមហ៊ុន​វី​ង​ ប្រកាស​ពី​ការ​ដំឡើង​កម្រិត​ទឹកប្រាក់​ផ្ទេរ​សម្រាប់​បង់​សង​កម្ចី​សម្រាប់​អតិថិជន​ ABA​ តាម​ភ្នាក់ងារ​វី​ង​។​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 21​ ឧសភា​ 2021​ កម្រិត​ទឹកប្រាក់​ការ​បង់​សង​កម្ចី​បង្កើន​ពី​ 1,000​ ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​/​ 4,000,000​ រៀល​ ដល់​ 2,500​ ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​/​ 10,000,000​ រៀល​ ដោយ​នាំ​មក​ភាព​ងាយស្រួល​ និង​អាច​ឲ្យ​អតិថិជន​យើង​ប្រើប្រាស់​បាន​។​

​ជាមួយ​ថ្លៃ​សេវា​ចាប់ពី​ 0.65​ ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​/​ 2,600​ រៀល​ អតិថិជន​កម្ចី​ ABA​ អាច​ដាក់​ប្រាក់​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ ABA​ នៅ​តាម​ភ្នាក់ងារ​វី​ង​ ជាង​ 7,500​ កន្លែង​ ទូ​ទាំង​ប្រទេស​។​

​ដើម្បី​ដាក់​ប្រាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ ABA​ នៅ​តាម​ភ្នាក់ងារ​ វី​ង​៖

  1. 1អញ្ជើញ​ទៅ​ភ្នាក់ងារ​ វី​ង​ ដែល​នៅ​ជិត​អ្នក​បំផុត​
  2. ផ្តល់​ឲ្យ​ភ្នាក់ងារ​ វី​ង​ នូវ​លេខ​គណនី​ ABA​ 9​ ខ្ទង់​របស់​អ្នក​ លេខ​ទូរស័ព្ទ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ និង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ឬ​ប្រាក់​រៀល​ រួម​ទាំង​ថ្លៃ​សេវា​ប្រតិបត្តិការ​ផង​ដែរ​
  3. ទទួលយក​វិក្កយបត្រ​ពី​ភ្នាក់ងារ​ វី​ង​ ជាមួយនឹង​សារ​បញ្ជាក់​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ជោគជ័យ​

​ដឹង​បន្ថែម​អំពី​សេវា​ដាក់​ប្រាក់​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​ វី​ង​ និង​ថ្លៃ​សេវា​ ​ត្រង់នេះ​។​