ឈ្មោះអ្នកឈ្នះដំបូងប្រចាំខែកញ្ញា 2017 ពីប្រូម៉ូសិនរបស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម

13/Sep/2017

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះដំបូងប្រចាំខែកញ្ញា 2017 ពីប្រូម៉ូសិនរបស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀមឈ្មោះអ្នកឈ្នះដំបូងប្រចាំខែកញ្ញា 2017 ពីប្រូម៉ូសិនរបស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម

យើង​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ដំបូង​ប្រចាំខែ ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​​ថ្មី​ចុង​ក្រោយ​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​។​ នេះ​គឺជា​អតិថិជន​ 25​នាក់​ ដំបូង​ដែល​ឈ្នះ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​ ជាមួយ​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ពី​ធនាគារ​ ABA​។​ ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​ អាច​ចាយ​បាន​តែ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ហាង​ធំៗ​ ដូច​ជា​ Pedro,​ CHARLES​ &​ KEITH,​ Lily,​ New​ Collection​ និង​ហាង​ Adidas​ ដែល​មា​នទី​តាំងនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្តសៀមរាប​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ដំបូង​សម្រាប់​ខែ​ សីហា​៖

ល.រឈ្មោះពេញល.រឈ្មោះពេញ
1TANG NGY IV14SA KIMPHENG
2DORK HEANGLY15PREAP VUTHEARA
3TANN MENGLAY16LIM SOTHY
4Y NANUKA17KHAT VIREACH
5PING KEAN AN18BONG PUTHRATHA
6LAYRATH TOUCH19SOK DELUX
7MAK SOVANNDAR20SOK KUNTHEA
8KETHSUN THARAK21CHAN VANBOTINNER
9HY KHOV IENG22LAM LEAKENA
10PECH SOTHEA23UM BARANG
11HAK SOKUNTHEAROTH24EK SOSATTYA
12NGY RIDA25KEO KANHA
13TAING TY

ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​ទាន់​ឈ្នះ​ទេ​ លោក​អ្នក​នៅ​តែ​មាន​ឳ​កាស​បន្ត​ទៀត។ ​សូម​ស្នើ​បើក​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ដើម្បី​មាន​ឳ​កាស​ក្នុង​ការ​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ទាំង​ 50​នាក់​។ ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​01​ ខែ​ សីហា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី31​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​ 2017​ ដោយ​ផ្តល់​ជូន​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​រាល់ខែចំពោះ​អតិថិជន​ 50​នាក់​ ដំបូង​ដែល​បើក​កាត​ ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​។​

សម្រាប់​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ ​ទំព័រកម្មវិធីពិសេស របស់យើង។

​ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​សូម​ចូលរួម​អបអរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​របស់​យើង​!​